bannn power

Szkolenie nauczycieli przed stażami Erasmus+ w Hiszpanii.

WP 20170114 004Panie Joanna Buniewicz, Edyta Gocał, Grażyna Grabska i Urszula Poniatowska, nauczycielki naszej placówki, uczestniczyły w kursie języka hiszpańskiego w ramach przygotowania językowo-kulturowego do wyjazdu do Salamanki w Hiszpanii. Zajęcia językowo-kulturowe obejmowały 30 godzin i prowadzone były w okresie XI i XII’16 w CKZiU nr 1, przez lektora iberystę. Panie nauczycielki podniosły swoje kompetencje językowo –kulturowe oraz zdobyły certyfikaty języka hiszpańskiego. Program i tematyka zajęć stanowiła wstęp do profesjonalnych staży zawodowych  Job Shadowing, które  wymieniona kadra  odbędzie w firmie hiszpańskiej w lutym 2017. Praktyki Job Shadowing   ukierunkowane są na tematykę odnawialnych źródeł energii OZE, ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych , poznanie know-how firmy z tej branży  w Salamance.

Za miesiąc kolejna relacja z realizacji  projektu Erasmus+ Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii , tym razem już z pobytu w Salamance. 

Projekt aktywnego uczestnictwa w kulturze w CKZiU Nr 1 w Warszawie

Słuchacze CXXVIII LO dla Dorosłych oraz 159 gimnazjum dla Dorosłych czytają Sienkiewicza

Cel projektu: popularyzacja czytelnictwa i podniesienie jego poziomu w szkole, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, wspieranie zainteresowań czytelniczych młodzieży gimnazjalnej, pogłębianie ciekawości i wrażliwości czytelniczej, doskonalenie umiejętności językowych i interpretacyjnych, odkrywanie wartości literatury, propagowanie dbałości o kulturę słowa, zachęcanie do rozmawiania o literaturze.

W dniu 15 grudnia 2016 roku nasi słuchacze, dyrektor szkoły oraz nauczyciele uczestniczyli w maratonie czytania dzieł Sienkiewicza. Badania dotyczące czytelnictwa dowodzą, że młodzi ludzie wykazują małe zainteresowanie książkami. Aby ich zachęcić do czytania, należy inicjować aktywność słuchaczy i realizować ich pomysły. Dlatego wspólnie zorganizowaliśmy w sali konferencyjnej spotkanie poświęcone twórczości naszego noblisty. Zaangażowaliśmy  słuchaczy, dyrektora, nauczycieli , aby pokazać, że takie wspólne czytanie może być dobrą zabawą. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat młodego człowieka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie młodego pokolenia  na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

ZACZYNAMY SESJĘ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH!

Wewnętrzny harmonogram egzaminu z kwalifikacji

Sesja I ( styczeń – luty 2017)

Data egzaminu Godzina Forma (model) egzaminu Oznaczenie kwalifikacji
09.01.2017 13.00

praktyczny

d

B.33
09.01.2017 13.00

praktyczny

d

R.22
12.01.2017 10.00 pisemny R.21
12.01.2017 10.00 pisemny B.18
12.01.2017 12.00 pisemny A.19
12.01.2017 12.00 pisemny B.33
12.01.2017 12.00 pisemny R.22
12.01.2017 14.00 pisemny B.30
25.01.2017

9.00

norma

praktyczny

dk

B.30
25.01.2017

15.00

zuzia

praktyczny

dk

B.30
28.01.2017 9.00

praktyczny

w

A.19
28.01.2017 15.00

praktyczny

w

A.19

28.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

15.00

praktyczny

w

B.18

29.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

9.00

praktyczny

w

B.18

29.01.2017

w CKP – Mińska 1/5

15.00

praktyczny

w

B.18