ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

ZAPRASZAMY

na

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

¨  Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły

– 1 września o godz. 9.00

¨  Szkoły dla dorosłych – 1 września o godz. 16.00

¨  Pierwszy zjazd w CXXVIII LO dla Dorosłych 

odbędzie się  10 – 11 września  ( 8.30 – 17.10)

 

Wszystkim naszym uczniom i słuchaczom

 życzymy sukcesów w nowym roku szkolnym!

Projekt aktywizacyjny: „Bliżej rynku pracy”

BRP logo 300x279    Zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego do udziału w bezpłatnym projekcie „Bliżej rynku pracy” – współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły są dostępne pod adresem http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

Egzaminy poprawkowe

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe i w dodatkowym terminie odbędą się 26 sierpnia 2016r.(piątek) i 29 sierpnia 2016r.(poniedziałek) w godzinach 16.00 – 18.00.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg nowej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)w 2016 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe i przystąpił do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w latach 2015-2016.

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg starej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)w 2016 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2013 – 2016.

 

Część pisemna odbędzie się 23 sierpnia 2016r. (wtorek) o godz. 9.00

Część ustna odbędzie się 24 sierpnia 2016r.(środa) o godz. 9.00

 

UWAGA:

Zdający składają dyrektorowi szkoły oświadczenie (odpowiednio zał. 7a_N lub 7b_S) dotyczące egzaminu poprawkowego w terminie do 8 lipca 2016r.

 

Na egzamin maturalny w terminie poprawkowym należy być 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.