Egzaminy poprawkowe

UWAGA!

Egzaminy poprawkowe i w dodatkowym terminie odbędą się 26 sierpnia 2016r.(piątek) i 29 sierpnia 2016r.(poniedziałek) w godzinach 16.00 – 18.00.

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg nowej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)w 2016 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe i przystąpił do co najmniej jednego egzaminu dodatkowego w latach 2015-2016.

Prawo do poprawkowego egzaminu maturalnego ma zdający wg starej formuły, który nie zdał jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)w 2016 roku, natomiast ma zdane wszystkie pozostałe egzaminy obowiązkowe w latach 2013 – 2016.

 

Część pisemna odbędzie się 23 sierpnia 2016r. (wtorek) o godz. 9.00

Część ustna odbędzie się 24 sierpnia 2016r.(środa) o godz. 9.00

 

UWAGA:

Zdający składają dyrektorowi szkoły oświadczenie (odpowiednio zał. 7a_N lub 7b_S) dotyczące egzaminu poprawkowego w terminie do 8 lipca 2016r.

 

Na egzamin maturalny w terminie poprawkowym należy być 30 min przed rozpoczęciem egzaminu.

MATERIAŁY I PRZYBORY NA EGZAMIN ZAWODOWY

Stary Egzamin (technik budownictwa, technik drogownictwa)

cz. pisemna - pióro lub długopis z czarnym tuszem

cz. praktyczna - kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

 

Nowy egzamin

cz. pisemna -pióro lub długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty

cz. praktyczna:

B.33 - długopis z czarnym tuszem, kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

R.21 - długopis z czarnym tuszem, kredki ołówkowe 12 kolorów, ołówek HB, gumka, linijka, temperówka, ekierka, cyrkiel, kalkulator prosty

WSZYSCY ZDAJĄCY MUSZĄ POSIADAĆ DOWÓD OSOBISTY.

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ DAWCY SZPIKU I KOMÓREK MACIERZYSTYCH

dkms     Dyrekcja i nauczyciele Technikum Budowlanego nr 5 we współpracy z Fundacją DKMS Polska mają zaszczyt zaprosić na prelekcję pt. „Jak zostać dawcą komórek macierzystych lub szpiku ”.
     Prelekcję poprowadzi pan Rafał Młodzikowski z Fundacji DKMS Polska. W czasie prelekcji zostanie przybliżona specyfika działania Fundacji DKMS oraz wszelkie aspekty oddawania komórek macierzystych i szpiku. Uczestnicy spotkania będą mogli dowiedzieć się kto może zostać dawcą, jakie są przeciwwskazania, jak się zarejestrować oraz jak przebiega procedura oddawania komórek macierzystych lub szpiku i w jaki sposób jest zapewniane bezpieczeństwo dawców.
    Gościem specjalnym wydarzenia będzie dawca, który opowie o swoich doświadczeniach związanych z przeszczepem i odpowie na pytania uczestników.
         W czasie spotkania każdy pełnoletni uczestnik będzie miał możliwość zarejestrować się jako dawca.
        Przewidywany czas trwania spotkania to ok. 60 minut. Prelekcja odbędzie się 6 czerwca o godzinie 12.00 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie przy ul. Księcia Janusza 45/47.