bannn dzien otwarty 19

Prowadzenie rachunkowości

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

- A. 36 prowadzenie rachunkowości

Po ukończonym kursie "Technik rachunkowości" - kwalifikacja A. 36 prowadzenie rachunkowości absolwent wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości w różnego rodzaju podmiotach, prowadzi ewidencje podatkowe; dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze, przeprowadza i rozlicza inwentaryzacje, sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu z wykorzystaniem technik komputerowych oraz innego sprzętu biurowego. Nauka w trybie zaocznym trwa dwa semestry i obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.36 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik rachunkowości.

Oczekiwane cechy kandydata to dokładność, skrupulatność i systematyczność. Wymagana komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej oraz zdolność wykonywania zadań regulowanych przepisami i procedurami. Wskazana gotowość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Mile widziana znajomość obsługi komputera i podstaw języka obcego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji lub zmianą zawodu.

Po ukończonym kursie absolwent może podjąć pracę w działach finansowych ( księgowości) we wszystkich podmiotach gospodarczych, w bankach, instytucjach ubezpieczeniowych, w urzędach skarbowych, w urzędach administracji samorządowej i centralnej, w prywatnych firmach czy w biurach rachunkowych lub może otworzyć własną działalność gospodarczą.
Kurs skutecznie przygotowuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.
Kontynuacja nauki na KKZ – kwalifikacja A.65 – rozliczenie wynagrodzeń i danin publicznych, po wykazaniu wykształcenia średniego, daje możliwość uzyskania tytułu technika rachunkowości. Praca w tym zawodzie stwarza możliwość awansu na księgowego, specjalistę , głównego księgowego, samodzielnego księgowego.

Forma: zaoczna, zjazdy piątek - niedziela.