bannn dzien otwarty 19

Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

- A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kurs "Technik usług fryzjerskich" - kwalifikacja A.19 wykonywanie zabiegów fryzjerskich kształci absolwenta, który wykonuje zabiegi fryzjerskie ( strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich).
Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu w nowoczesnej, profesjonalnej pracowni spełniającej wymogi ośrodka egzaminacyjnego. Nauka w trybie zaocznym trwa trzy semestry i obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.19 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich/fryzjer.

Oczekiwane cechy kandydata to wrażliwość estetyczna, komunikatywność i kultura osobista niezbędna w pracy z ludźmi. Wymagane jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji lub zmianą zawodu.

Po ukończeniu kursu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w renomowanych salonach fryzjerskich, może także podjąć własną działalność gospodarczą i tworzyć nowe miejsca pracy. Po zakończeniu kursu absolwent uzyskuje zaświadczenie. Kurs skutecznie przygotowuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po potwierdzeniu kwalifikacji A.19 oraz wykazaniu posiadania wykształcenia na poziomie szkoły zawodowej lub średniej uzyskuje się dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie fryzjer.
Kontynuacja nauki na KKZ – kwalifikacja A.23 - projektowanie fryzur daje możliwość uzyskania tytułu technik usług fryzjerskich.

Forma: zaoczna, zjazdy piątek - niedziela.