bannn power

IV GALA WRĘCZENIA NAGRÓD W MUZEUM NIEPODLEGŁOŚCI. UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE PROJEKTU "TOBIE, WARSZAWO!"

DSC08067W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Muzeum Niepodległości odbyła się uroczystość na zakończenie projektu "Tobie, Warszawo!", który w roku szkolnym 2016/17 Centrum zrealizowało pod honorowym patronatem MKO.

Projekt składał się z cyklu powiązanych ze sobą konkursów dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego.

IV Gala zorganizowana została przez naszą placówkę wraz z Muzeum Niepodległości, które ufundowało też część nagród książkowych dla laureatów. Duży wkład w organizację Gali miała również Fundacja "Wystawa Warszawa WaIczy 1939 - 1945".

Tegoroczna edycja projektu obejmowała konkursy: "Moje spotkanie ze Świadkiem Historii" (konkurs literacki), "Bohaterowie Warszawy" (konkurs recytatorski). "Pomniki i miejsca pamięci Warszawy" (gra miejska), "Architektura Warszawy" (konkurs plastyczny) oraz "Zielona strona mojego miasta" (konkurs fotograficzny i filmowy) - wszystkie związane z Warszawą, a zwłaszcza z jej historią. W holu Muzeum zorganizowana była wystawa nagrodzonych prac plastycznych.

Reprezentacyjną salę Muzeum zapełnili goście honorowi, wśród których znaleźli się przedstawiciele władz Warszawy, a także duża grupa Świadków Historii: kombatantów z lat ll wojny Światowej i byłych więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Licznie przybyli laureaci przeprowadzonych konkursów wraz z opiekunami, członkowie ich rodzin i znajomi.

Galę otworzyły panie: Jolanta Dąbek w imieniu Muzeum Niepodległości i Halina Matuszewska w imieniu CKZiU nr 1. Poproszona o wystąpienie, głos zabrała także Pani Mieczysława Nowotniak - Zastępca Dyrektora Biura Edukacji.

Wszyscy nagrodzeni uczestnicy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki. Zdobywcom trzech pierwszych lokat wręczono także puchary lub nagrody rzeczowe. Zwycięskie zespoły gry miejskiej odebrały medale dla biorących udział w tej konkurencji oraz piękne puchary dla szkół. Dyplomami i nagrodami książkowymi nagrodzono też nauczycieli - opiekunów laureatów. Specjalne podziękowania otrzymała wyróżniająca się szkoła: Niepubliczne Gimnazjum nr 9 im. Roberta Schumana Fundacji Primus oraz nauczycielka - opiekunka świetnej reprezentacji tej placówki, p. Barbara Trubkowska.

Uroczystość uświetnili występ znakomitego Chóru LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego pod kierownictwem pani Liliany Bach oraz piękne recytacje utworów poetyckich w wykonaniu kilku laureatów konkursu "Bohaterowie Warszawy". Gorącymi brawami nagrodzono wystąpienie p. Stanisława Zalewskiego, Prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych i Więzień Politycznych.

Owacyjnie przyjęto uczestniczących w IV Gali bohaterów prac literackich nagrodzonych I miejscami: panią Krystynę Grzebalską-Domańską i p. Jerzego Wojciewskiego (obydwoje byli uczestnikami Powstania Warszawskiego i więźniami obozów koncentracyjnych).

Ogromną niespodziankę sprawiła naszej placówce Fundacja "Wystawa Warszawa Walczy 1939 -1945", której prezes, Pan Czesław Solnicki przekazał na ręce Pani Dyrektor Haliny Matuszewskiej pamiątkowy medal dla CKZiU nr 1 za "Za upamiętnianie walk o Warszawę 1939 - 1945". W uzasadnieniu przyznania tego zaszczytnego wyróżnienia znalazły się słowa: "W dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację historii walk o Warszawę w II wojnie Światowej."

Na zakończenie uroczystości zaproszono obecnych na słodko-owocowy poczęstunek, a uczniowie Centrum wręczyli wszystkim gościom honorowym wiązanki czerwono-żółtych tulipanów.

Organizatorzy IV Gali gorąco dziękują za udział w konkursach i obecność na naszej uroczystości.