bannn power

Rocznica Konstytucji 3 Maja - Apel w CKZiU nr 1

P1100042W dniu 23 maja słuchacze stacjonarnych szkół CKZiU nr 1  uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 226
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie i drugiej na świecie. 
Uroczystość zorganizowana została zgodnie z wieloletnimi tradycjami naszej placówki a udział w niej wzięli:
Justyna Markowska (semestr V GB), Paulina Filipiak, Joanna Stanisławska, Krystian Wojda i Artur Zieliński
(wszyscy z semestru IV GA) oraz nauczyciele historii.
Apel miał charakter inscenizacji słowno-muzycznej, na która złożyły się recytacje utworów poetyckich związanych
z tytułowym wydarzeniem, odczytanie kilku tekstów źródłowych, fragmenty narracji przybliżające okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz ukazujące następstwa tego faktu. W czasie uroczystości widzowie mieli też okazję zobaczyć flagi mocarstw zaborczych (Rosji, Prus i Austrii) według wzorów z końca XVIII wieku, co wzbudziło duże zainteresowanie. Apel był bez wątpienia nietypową ale interesującą lekcją historii Polski.