bannn power

Projekt „Łączka i inne miejsce poszukiwań”

1 135862   Uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. S. Bryły Grzegorz Idzikowski, Adrian Gałek , Konrad Kwietniewki oraz słuchacze CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego Patryk Węgierek, Olaf Surus i Igor Dzwonkowski wzięli udział w projekcie IPN „Łączka i inne miejsca poszukiwań”, który trwał od października 2017 do kwietnia 2018 roku.
   W ramach projektu uczniowie pod kierunkiem nauczycieli Marzeny Bralskiej i Piotra Serwańskiego wzięli udział w spotkaniach ze specjalistami pracującymi przy poszukiwaniach nieznanych miejsc pochówku ofiar totalitaryzmów, w objeździe naukowym 15 marca 2018 roku po miejscach pamięci narodowej oraz nakręcili krótki film poświęcony pracom poszukiwawczym pod tytułem „ Polska nie zapomni- żołnierze wyklęci”.
   Uroczyste zakończenie projektu wraz z pokazem filmu odbyło się 04.04.2018 r w Belwederze. W uroczystości uczestniczyli minister Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski, profesor Krzysztof Szwagrzyk oraz Dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz. Projekt podsumowali prowadzący zajęcia pan Marek Nadolski, pan Michał Nowak, pani Renata Bieniek oraz pani Kamila Sachnowska. Uczniowie i słuchacze otrzymali dyplomy, a następnie zwiedzali Belweder, ze szczególnym uwzględnieniem pamiątek pozostałych po Marszałku Polski  Józefie Piłsudskim.