bannn dzien otwarty 19

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH CKZiU nr 1

IMG 2404   3 września 2018 r. o godz. 15.30 w auli szkolnej CKZiU nr 1 zebrali sie słuchacze semestrów podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W spotkaniu wzięła udział Dyrekcja CKZiU oraz nauczyciele a licząca ok. 130 miejsc sala wypełniona była całkowicie.

   Zebranych powitała Pani Halina Matuszewska, Dyrektor Centrum.
Obecnym przedstawiony został zespół kierowniczy naszej placówki, a także jej główne założenia oraz cele i zasady funkcjonowania.

   Z kolei przez Panią Wicedyrektor Dorotę Baj-Olszewską zaprezentowana została struktura CKZiU nr 1 oraz omówiony szeroki wachlarz możliwości kształcenia się i dokształcania w Centrum.

   Ostatnim punktem spotkania w auli było przedstawienie przez Panią Halinę Matuszewską wszystkich opiekunów semestrów jesiennych oraz zaproszenie słuchaczy do wyznaczonych sal na krótkie spotkania ze swoimi opiekunami. Dla słuchaczy, którzy pierwszy raz podjęli naukę w naszej placówce, szczególnie istotne było poznanie obiektu, rozmieszczenia sal, lokalizacji sekretariatów, biblioteki szkolnej itp.

   Spotkania przebiegały w miłej atmosferze a słuchaczy pożegnano życzeniami sukcesów i zadowolenia z nauki w CKZiU nr 1.