bannn dzien otwarty 19

Warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2

ZESPOŁY CKZiU nr 1    

w CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU

przy ul. Brzozowej w Warszawie

20 września 2018 r.

 

578903 7   To były ostatnie (czwarte) warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2 zainicjowanym wiosną tego roku. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w grze miejskiej zaplanowanej na 27 wrzesnia br.

   Do Centrum Interpretacji Zabytku zgłosiły się oba zespoły CKZiU nr 1: grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak oraz grupa słuchaczy CXXVIII LO dla Dorosłych pod opieką p. Anny Kardaszewicz. Obecne były także zespoły uczniów innych szkól.

   Młodzieży zaprezentowano szereg interesujących rycin i obrazów ilustrujacych najstarsze dzieje Warszawy oraz  zaprezentowano fragmenty autentycznych murów. Następnie skoncentrowano się na zniszczeniach i odbudowie Stolicy w latach II wojny światowej. Tutaj pozwolono zespołom wykazać się kreatywnością, wyobraźnią i wiedzą - młodzież miała przedstawić własną koncepcję odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych. Rezultaty tej pracy były potem prezentowane przed wszystkimi obecnymi. Oba zespoły naszego Centrum wspólnie opracowały i zaprezentowały swoją koncepcję, w której dominował plan bardzo wiernego odtworzenia stanu Starówki z jej najlepszych czasów.

   Po zakończeniu warsztatów znalazł się jeszcze czas na spacer po Starym Mieście.