info 1kl

SŁUCHACZE CKZiU nr 1 ODWIEDZILI STARE POWĄZKI

677826 1    W sobotę, 27 października 2018 r., szesnastoosobowa grupa słuchaczy SP nr 390 i CXXVIII LO dla Dorosłych odbyła wraz ze swoimi nauczycielami, p. Marzeną Bralską, p. Anną Kardaszewicz i p. Piotrem Serwańskim, dwugodzinny spacer po Cmentarzu Powązkowskim.

     Termin nie został wybrany przypadkowo, bowiem już za kilka dni przypadają dni świąteczne, w czasie których odwiedzanie grobów należy do starej tradycji. Dla niektórych była to pierwsza okazja do poznania tej słynnej warszawskiej nekropolii, której poczatki sięgają XVIII wieku.

     Młodzieży przedstawiono krótką historię początków cmentarza i miejscowego kościoła pw. św. Karola Boromeusza. Po przejściu kościelnego przedsionka, z którego dobrze widoczny był obraz z charakterystyczną sceną porwania króla Stanisława Augusta Poniatowskiego  przez konfederatów barskich, grupa udała się na teren przylegający do świątyni,. Na jej murach znajduje sie wiele tablic upamiętniających zmarłych w wieku XIX, m. in. Jana Kilińskiego i Wojciecha Bogusławskiego. Ogromne wrażenie robią tu dziesiątki czarnych tabliczek poświęconych ofiarom z obozów jenieckich w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. Dalsze zwiedzanie, to droga  przez najstarsza część cmentarza obok mogił znanych ludzi (m.in. Stanisława Moniuszki, Zbigniewa Herberta, Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Cypriana Godebskiego, Stanisława Wojciechowskiego, Jerzego Waldorffa)  i najpiękniejszych nagrobków z takimi rzeźbami i posągami jak Tańcząca Śmierć, Anioł Zmartwychwstania, Chronos, Lusia itp. Na wielu mogiłach zapalaliśmy znicze, np. na znanym Grobie Pięciu Poległych. Nasza grupa przeszła też obok katakumb, a następnie wzdłuż Alei Zasłużonych, gdzie na wielu nagrobkach widzieliśmy wyrwane litery - efekt kradzieży i niesłychanego wandalizmu. Tu zatrzymywaliśmy się czesto, nauczyciele dodawali wiele ważnych informacji na temat spoczywających tam osób a młodzież na wielu z nich zapalała lampki.

      Ostatnią częścią spaceru było przejście części naszej grupy do kwater położonych wzdłuż ulicy Tatarskiej i dotarcie do symbolicznego grobu prof. Stefana Bryły - patrona Technikum Budowlanego nr 5, które jest częścią CKZiU nr 1. Płyta została uprzątnięta. Słuchacze ustawili na niej kremowe, drobne chryzantemy i biało-czerwone znicze.