Zebrania z rodzicami

Dyrekcja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

serdecznie zaprasza Rodziców uczniów

 Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły

na zebranie w dniu

16 listopada 2016 r. o godz. 17.30

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2016/2017

 

7 IX 2016, godz.17.00 informacyjne zebranie rodziców

19 X 2016, godz.17.30 dzień otwarty

9 XI 2016, godz. 17.30 wywiadówka

14 XII 2019, godz. 17.30 dzień otwarty

8 II 2017 r, godz. 17.30 wywiadówka

29 III 2017, godz. 17.30 dzień otwarty

17 V 2017, godz. 17.30 dzień otwarty