Promocja sukcesu projektów CKZiU nr 1 na Seminarium Ogólnopolskim

W dniu 26.11.2019  na zaproszenie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji  pani Urszula Poniatowska była prelegentką na seminarium 
POWER Kształcenie i Szkolenia Zawodowe w Warszawie  i wygłosiła wygład na temat Mobilność kadry w praktyce -prezentacja projektu CKZiU nr 1 w Warszawie.
W czasie prezentacji zostały omówione rezultaty projektów POWER VET i Erasmus+ tj mobilności kadry  i ich wpływ na rozwój naszej szkoły, jako przykład dobrych praktyk  w edukacji.
 
W załączeniu prezentacja i program seminarium.
  1. Prezentacja PowerPoint

WYJEŻDŻAJĄCY NA PRAKTYKI ZAWODOWE ERASMUS+ UCZĄ SIĘ ANGIELSKIEGO

kang1Uczniowie naszej szkoły zakwalifikowani do wyjazdu na miesiąc do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu ERASMUS+ uczestniczą w 35 godzinnym kursie języka angielskiego. Kurs odbywa się w soboty od 9 do 13 w sali komputerowej. W czasie kursu uczniowie rozwijają zdolności komunikacyjne w języku obcym ze szczególnym uwypukleniem czynności zawodowych. Znajomość języka mogą testować i pogłębiać przy wykorzystaniu unijnej platformy e-learningowej OLS, ale przede wszystkim w czasie zajęć aktywizujących z nauczycielem. Uczniowie pracują w małych zespołach rozwiązując zadania wymagające komunikacyjnego używania języka angielskiego. Kurs obejmuje 7 spotkań warsztatowych. Uczniowie rozpoczęli pracę 9 listopada a ostatnie zajęcia przewidziane są na 4 stycznia przyszłego roku. Tematyka zajęć obejmuje również elementy kulturowe w odniesieniu do Unii Europejskiej i Hiszpanii. Po angielskim czekają ich jeszcze w styczniu trzy spotkania warsztatowe z lektorem języka hiszpańskiego.

Prezentacja rezultatów staży uczniów CKZiU nr 1 w Sofii na uroczystym otwarciu roku szkolnego 2019/2020 w auli szkolnej.

   W czasie uroczystego otwarcia roku szkolnego 2019/2020 w auli szkolnej odbyła się prezentacja rezultatów miesięcznych praktyk zawodowych w Sofii w Bułgarii na przełomie czerwca i lipca br. 
   Nauczyciele opiekunowie Urszula Poniatowska i Marek Kozub przedstawili rezultaty osiągnięte podczas staży zawodowych uczniów w odniesieniu do grupy młodzieży z energii odnawialnych oraz grupy budowlanych.
W grupie młodzieży z energii odnawialnych uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi na świecie, a uczniowie z  grupy budowlanych poznali młodego entrepreneura typu (od pucybuta do milionera).
 
    Trzech uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe w Sofii w Bułgarii, Zbigniew Pyrzanowski z 4st, Mateusz Pawlak z 4st oraz Mateusz Sura z 3at przedstawili film ilustrujący w dowcipnej formie ich pobyt.
Załączniki:
PowerPoint

Rozpowszechnianie rezultatów staży w Sofii na Radzie Pedagogicznej.

   W dniu 18.09.2019 odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej w CKZiU nr 1 w Warszawie.
   W czasie obrad RP koordynator projektu Erasmus+ p. Urszula Poniatowska poinformowała obecnych nauczycieli i dyrekcję o przebiegu i rezultatach staży odbytych przez 14 uczniów latem 2019 ,w Sofii w Bułgarii w  ramach akcji KA1.
   Wystąpienie koordynatora zostało uzupełnione krótką prezentacją , która znajduje się w   załączniku.
   Koordynator poinformował także  RP o harmonogramie działań projektu Erasmus+ w roku szkolnym 2019/2020.