Rezultaty Job Shadowing

Wyjazd nauczycieli do Hiszpanii oraz  odbyty staż w firmie Gamo Energias w Salamance , w lutym 2017, zaowocowały sprawozdaniem i innowacyjnym programem języka zawodowego (JOZ) pt „Technologie OZEw języku angielskim”. Program ten przygotowała Urszula Poniatowska nauczycielka języka angielskiego. Innowacja   zostanie wdrożona  w roku szkolnym 2017/2018, na zajęciach pozalekcyjnych kierowanych do uczniów  klasy II technikum systemów i urządzeń energetyki odnawialnej  oraz chętnych uczniów i słuchaczy naszej placówki.
W załączeniu tekst sprawozdania i opis programu innowacyjnego.
Zapraszam do lektury.

  1. Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego zawodowego
  2. Sprawozdanie Job Shadowing
  3. Prezentacja "Energias renovables"
  4. Mapa de centrales
  5. Prezentacja "Gamo Energias"
  6. Prezentacja "Agropecuaria Grania Porcina"
  7. Prezentacja "Dehesa Grande"

Relacja nauczycieli z pobytu w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ Pogłębienie umiejętności zawodowych poprzez praktykę w Niemczech i Hiszpanii.

W dniu 01.03.2017 na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w CKZIU nr 1 w Warszawie nauczyciele uczestniczący w stażu Job Shadowing w Salamance zdali krótką relację z przebiegu pobytu w postaci prezentacji. Nauczyciele przygotowali też poczęstunek Tapas jako element kulturowy poznany w czasie stażu w Hiszpanii.

W załączeniu program pobytu i krótka prezentacja  z jego przebiegu.

  1. Program pobytu
  2. Prezentacja z przebiegu pobytu

SPOTKANIE Z RODZICAMI.

W dniu 8 lutego odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów zakwalifikowanych do wyjazdu na praktyki w Lipsku. W czasie spotkania złożone zostało obszerne sprawozdanie z wizyty przygotowawczej w organizacji pośredniczącej EUROPA HAUS. Omówiono zagadnienia związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem, przejazdem i ubezpieczeniem uczniów. Przybliżony został również temat miejsc, w których uczniowie odbywać będą praktyki.

Pełną parą ruszyły także prace nad przygotowaniem językowym, kulturowym i pedagogicznym uczniów i nauczycieli. Po feriach spotykamy sie wszyscy razem na lekcjach języka niemieckiego!

Pobyt w Hiszpanii

2.Warsztaty w Gamo EnergiasW czasie ferii zimowych , w dniach 12.02-18.02.2017, nauczyciele przedmiotów zawodowych  odbyli staż Job Shadowing w firmie Gamo Energias www.gamoenergias.com  w Salamance w Hiszpanii. Praktyki obejmowały poznanie know how branży energii odnawialnych, zapoznanie się ze specyfiką hiszpańskiego rynku OZE tj odnawialnych źródeł energii w Salamance i okolicach tego miasta.

Panie Jonna Buniewicz, Edyta Gocał, Grażyna Grabska, Urszula Poniatowska poznały działanie i odwiedziły farmę wiatrową    Los Concejiles , sad fotowoltaiczny Abusejo, farmę fotowoltaiczną Inigo de Huebra  , energetycznie samowystarczalne farmy świń i owiec , serowarnię owczą , centrum transportowe Centro Transportes  .Wszystkie  wymienione inwestycje OZE zostały wykonane w całości lub przy udziale firmy Gamo Energias i jej  właścicieli.

 

Czytaj więcej: Pobyt w Hiszpanii

SPOTKANIA ROBOCZE PRZED WYJAZDEM DO SALAMANKI

W pierwszych dniach lutego odbył się cykl spotkań roboczych, których celem było pełniejsze przygotowanie nauczycielek p. Gocał, p. Buniewicz, p. Poniatowskiej i p. Grabskiej do wyjazdu na szkolenie Job Shadowing do Salamanki. Podpisane zostały stosowne umowy, porozumienia i zobowiązania oraz przydzielone obowiązki. Panie z biletami w dłoniach tęsknie oczekują dnia wyjazdu. O efektach zmagań z tematem energii odnawialnych i efektywności energetycznej w firmach hiszpańskich przekonamy sie niebawem.