Szkolenie nauczycieli przed stażami Erasmus+ w Hiszpanii.

WP 20170114 004Panie Joanna Buniewicz, Edyta Gocał, Grażyna Grabska i Urszula Poniatowska, nauczycielki naszej placówki, uczestniczyły w kursie języka hiszpańskiego w ramach przygotowania językowo-kulturowego do wyjazdu do Salamanki w Hiszpanii. Zajęcia językowo-kulturowe obejmowały 30 godzin i prowadzone były w okresie XI i XII’16 w CKZiU nr 1, przez lektora iberystę. Panie nauczycielki podniosły swoje kompetencje językowo –kulturowe oraz zdobyły certyfikaty języka hiszpańskiego. Program i tematyka zajęć stanowiła wstęp do profesjonalnych staży zawodowych  Job Shadowing, które  wymieniona kadra  odbędzie w firmie hiszpańskiej w lutym 2017. Praktyki Job Shadowing   ukierunkowane są na tematykę odnawialnych źródeł energii OZE, ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych , poznanie know-how firmy z tej branży  w Salamance.

Za miesiąc kolejna relacja z realizacji  projektu Erasmus+ Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii , tym razem już z pobytu w Salamance.