Kształcenie praktyczne

Plan praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2015/2016

Klasa Zawód Termin Liczba godzin tygodniowo
I AT Technik budownictwa II semestr 6 godzin- CKP
II AT Technik budownictwa cały rok  – wtorek 6 godzin -CKP
III AT Technik budownictwa

I semestr – czwartek

4-28 kwietnia

6 godzin – CKP

30 godzin –praktyka zawodowa

II KT Technik architektury krajobrazu 7-11 września 30 godzin – Łazienki Królewskie
III KT Technik architektury krajobrazu

14-25 września

9-20 maja

30 godzin –praktyka zawodowa

30 godzin – praktyka zawodowa