Kształcenie praktyczne

PLAN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

               

Lp.

Klasa

Nazwa zawodu

Oznaczenie kwalifikacji

Liczba godzin /tygodniowo/

Termin realizacji

Rodzaj zajęć

 

1.

Iat

Technik budownictwa

BD.29

6

II półrocze

czwartek

zajęcia techniczne - pracownia budowlana

 
 
 
 

2.

II at

Technik budownictwa

BD.29

6

I i II półrocze

środa

zajęcia techniczne - pracownia budowlana

 
 
 
 

3.

I st

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

BD.17

6

II półrocze

czwartek

zajęcia techniczne - montaż systemów energetyki odnawialnej

 
 
 
 

4.

III st

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

B.21

5

I i II półrocze

wtorek

zajęcia techniczne - montaż systemów energetyki odnawialnej,

 
 
 
 

6

III kt

Technik architektury krajobrazu

R.22

6

30 godzin w II półroczu

piątek

zajęcia techniczne - prace w obiektach architektury krajobrazu

 
 
 
 

7

I ms

Monter sieci i instalacji sanitarnych

BD.05

6

I i II półrocze

wtorek

zajęcia techniczne - montaż instalacji sanitarnych

 
 
 
 

8

I mz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

BD.04

6

I i II półrocze

wtorek

zajęcia techniczne - roboty w systemach suchej zabudowy

 
 
 
 

9

II ms

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

BD.05

9

I i II półrocze poniedziałek i wtorek

zajęcia techniczne - montaż instalacji sanitarnych

 
 
 
 

10

II ms

Monter sieci i instalacji sanitarnych 712618

BD.05

2

I i II półrocze

poniedziałek i wtorek

zajęcia techniczne - montaż sieci komunalnych

 
 
 
 

11

II mz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

BD.04

2

I i II półrocze

poniedziałek i wtorek

zajęcia techniczne - roboty w systemach suchej zabudowy

 
 
 
 

12

II mz

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905

BD.04

10

I i II półrocze

poniedziałek i wtorek

zajęcia techniczne - roboty malarsko-tapeciarskie