bannn power

Dzien-otwarty-2018.jpg

GIMNAZJALIŚCI - NA RZECZ BYŁYCH WIĘŹNIÓW HITLEROWSKICH OBOZÓW KONCENTRACYJNYCH

255714 6     Od kilku lat słuchacze CENTRUM Kształcenia zawodowego i Ustawicznego  nr 1 zgłaszają się do pomocy przy trans­porcie, segregacji i wręczaniu świątecznych paczek dla byłych więźniów hitle­rowskich obozów koncentracyjnych.

10 grudnia 2017 r. do Pałacu Rembielińskiego przy ul. Pięknej, gdzie mieści się siedziba Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitle­rowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, przybyło troje słuchaczy z Gimnazjum dla Dorosłych nr 159 z semestru piątego: Sandra Słomczyńska, Krystian Wojda i Artur Zieliński wraz ze wychowawczynią Panią Anną Kardaszewicz.

Młodzież bardzo szybko i sprawnie przeniosła około trzystu paczek do sali konferencyjnej pałacu, uzupełniła je eleganckimi kartkami z życze­niami świątecznymi i rozmieściła prezenty według wcześniej ustalonej listy obozów.

W tym czasie do Pałacu zaczęli  przychodzić goście po odbiór paczek. Nasi słuchacze pomagali, przenosili upominki, proponowali kawę lub herbatę i mieli okazję porozmawiać z osobami, które przeżyły tak wiele. Udało się nawet zaprosić kilkoro Świadków Historii do naszej szkoły a pamiąt­ką spotkania będą wspólne fotografie.

Kontakty ze Świadkami Historii są w CKZiU nr 1 traktowane od lat jako ważny element pracy dydaktyczno 

Dzień Patrona i symboliczne otwarcie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie

IMG 28807 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Patrona Technikum Budowlanego nr 5 – profesora Stefana Bryły i symboliczne otwarcie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie po remoncie.

Szkolne święto uświetnili swoją obecnością reprezentujący Zarząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy:

Pan  Mariusz  Budziszewski – zastępca burmistrza i Pan Adam Hać  - zastępca burmistrza oraz  Pani Inspektor Ewa Rak i Pani Inspektor Izabela Łyczko z Wydziału Oświaty i Wychowania Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Czytaj więcej: Dzień Patrona i symboliczne otwarcie budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w...

Jesienne spotkanie z poezją

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji,

 języka czy samego krajobrazu ojczystego.

 Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu (...)

 Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka,

 jest też wielkim obowiązkiem.”

                                                   Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość”

 

Aula Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie tradycyjnie już stała się miejscem patriotycznej uroczystości tym razem w ramach Jesiennych spotkań z poezją. W czwartek 30 listopada 2017 roku słuchacze szkół dla dorosłych razem ze swoimi nauczycielami – Panią Dyrektor Haliną Matuszewską, Panią Anną Kardaszewicz oraz Panem Piotrem Serwańskim recytowali patriotyczną poezję. Luiza Wiśniewska i Igor Dzwonkowski pięknie zaśpiewali wzruszające pieśni: Rozkwitały pąki białych róż i Jest taki kraj. Czwartkowe spotkanie było okazją do przypomnienia nastrojów, które panowały w rozdartej przez zaborców Polsce ,w listopadzie 1918 roku, w czasie okupacji  oraz  po zakończeniu  II wojny światowej. Część artystyczna dostarczyła  zebranym wielu niezapomnianych wzruszeń. 

MEDAL DLA NAUCZYCIELKI HISTORII W CKZiU NR 1

678953 1     30 listopada 2017 r. nauczycielka historii i WOS w CKZiU nr 1, p. Anna Kardaszewicz, uhonorowana została dyplomem i medalem "ZA UPAMIĘTNIANIE WALK O WARSZAWĘ 1939 -1945". 

Medal przyznał Annie Kardaszewicz Zarząd Fundacji Wystawa "War­szawa Walczy 1939-1945" a wręczył Prezes Zarządu, p. Czesław Solnicki, w czasie uroczystej promocji kolejnej książki z serii Warszawskie Termopile wydanej przez Fundację: "Wojna powietrzna nad Warszawą", której autorem jest p. Piotr Rozwadowski. Promocja miała miejsce w sali Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności licznej grupy zaproszonych osób, w tym również młodzieży. Goście honorowi otrzymali też promowaną pu­blikację.

     W uzasadnieniu przyznania nagrody naszej nauczycielce znalazły się sło­wa: "W dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację historii walk o Warszawę w II wojnie światowej".

     Anna Kardaszewicz pracuje w szkolnictwie od blisko pięćdziesięciu lat i podejmuje liczne inicjatywy zawiązane tematycznie z Warszawą. Już w roku szkolnym 1970/71 brała udział ze swoimi uczniami w usuwaniu gru­zu na terenie Zamku Królewskiego przed jego odbudową. Potem przyszły apele rocznicowe, prelekcje, organizowanie licznych spotkań ze Świadkami Historii (m.in.z uczestnikami walk w Warszawę), konkursy, odwiedzanie warszawskich miejsc pamięci a w ostatnich latach także koordynowanie projek­tów CKZiU nr 1: "Tobie, Warszawo!" oraz "Nasz cel - Niepodległość." realizowanych wspólnie przez cały Zespół Historyczny naszej placówki.

                                                                        Gratulujemy wyróżnienia!