bannn power

Rozpoczęcie zajęć - CXXVIII LO

UWAGA SŁUCHACZE CXXVIII LO W FORMIE ZAOCZNEJ!

I zjazd w semestrze jesiennym w roku szkolnym 2017/2018

odbędzie się 9 – 10 września 2017r.

Rozpoczęcie zajęć we wszystkich semestrach o godzinie 8.30.

Zapraszamy ! 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów

Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły

oraz

Branżowej Szkoły I Stopnia nr 66

odbędzie się 4 września 2017r. o godzinie 9.00.

 

ZAPRASZAMY DO KLAS PIERWSZYCH

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO

TECHNIKUM I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA

TRWA

Wolne miejsca w klasach:

-Technik budownictwa

-Technik architektury krajobrazu

-Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

-Monier sieci i instalacji sanitarnych

Zapraszamy!

Dołącz do nas już dziś.

Poprawkowe egzaminy maturalne

Egzaminy maturalne poprawkowe

(zdający przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, żaden egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu)

odbędą się w dniu 22 .VIII. 2017r.

w siedzibie CKZiU nr 1 w Warszawie , ul Księcia Janusza 45/47

 

Egzaminy pisemne z matematyki,

języka polskiego i języka angielskiego

rozpoczynają się o godz. 9.00

Rejestracja 30 minut przed egzaminem.

 

     Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

       Przypominamy: zdający pisze długopisem z czarnym tuszem, na egzaminie z  matematyki może korzystać z kalkulatora prostego i przyrządów kreślarskich,        

       nie wnosi do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.