bannn power

DBAMY O NASZE OTOCZENIE

IMG 6223Wzorem lat ubiegłych wzieliśmy udział w akcji Sprzątania Świata 2016. Chętni do pracy zgłosili się w dniu 17.09. i były to aż 33 osoby. Wśród nich byli uczniowie klas I-III TB nr 5 oraz opiekunowie: Pani Danuta Adamczewska, Pani Wioleta Nowosielska oraz Pani Ewa Korczak-Zaprawa.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiej pogadanki nawiązującej do wykorzystania odpadów, ich możliwości samoczynnego rozkładu, sposobów segregacji oraz zasad BHP podczas pracy uczniów. Prelekcję poprowadziła Pani Ewa Korczak-Zaprawa.

Tegoroczne hasło akcji: „Podaj dalej…drugie życie odpadów” udało się nie tylko omówić, ale również wdrożyć ciężką pracą uczniów. Akcja pozwoliła oczyścić ogromny teren szkoły z organicznych oraz nieorganicznych nieczystości, które były automatycznie segregowane. Ponadto uczniowie klasy I kt pod okiem opiekuna Pani Wiolety Nowosielskiej dokonali nasadzeń młodych drzew. Działanie to świetnie wpisało się w hasło tegorocznej akcji Sprzątania Świata gdyż wykorzystane sadzonki drzew pochodziły ze zbiórki butelek PET. Młode drzewka szkoła pozyskała biorąc udział w kampanii „Po stronie natury” zorganizowanej przez Żywiec Zdrój oraz Lasy Państwowe.

Uczestnikom dziękujemy, a chętnych zapraszamy do udziału w akcji za rok. 

 

SKS w CKZiU nr 1

sks

Otrzymaliśmy dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

nprcz

W listopadzie 2015 r. Dyrekcja Technikum Budowlanego nr 5 im. Prof. Stefana Bryły złożyła  wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Priorytet 3  i zyskał dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych. 


Planowane zakupy książek będą skonsultowane z organami przedstawicielskimi uczniów, nauczycieli, rodziców, z Biblioteką Publiczną w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy. Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo. 

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA W CKZiU NR 1

20160923 115455W dniu 23 września 2016 r. odbyła się międzyszkolna gra miejska będąca pierwszym z konkursów tegorocznego projektu CKZiU nr l "Tobie, Warszawo!". Gra zatytułowana "Pomniki i miejsca pamięci Warszawy" polegała na odszyfrowaniu wybranych z proponowanej listy obiektów i pomników, udokumentowaniu ich odnalezienia oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania z historii, literatury, sztuki, muzyki itp.

Ok. godz. 10.00 zespoły wyruszyły na ustalone samodzielnie trasy i rozpoczęły zaciętą rywalizację o punkty. Sprzyjająca aura mobilizowała do aktywnych poszukiwań i żadna z reprezentacji uczestniczących w konkurencji nie wycofała się przed czasem. O godz. 14.00 jury zakończyło przyjmowanie fotografii (członkowie zespołu musieli być widoczni na tle odnalezionego obiektu) oraz odpowiedzi na pytania i przystąpiło do liczenia punktów.

Spośród zgłoszonych reprezentacji warszawskich szkół najlepiej spisała się czwórka uczniów z Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel" z Żoliborza, która pod opieką p. Marii Januszewskiej pokonała kilkunastokilometrową trasę utrzymując prowadzenie od początku do końca gry i uzyskała 79 punktów. Na miejscu drugim uplasowała się także czterosobowa reprezentacja CXXVIII Liceum Ogólnokszałcącego dla Dorosłych z Koła pod opieką p. Justyny Majczak a na trzecim czterech uczniów z bielańskiego Technikum Informatycznego Zespołu Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica, którym towarzyszyła p. Marzanna Bodych. Z wyróżnieniem zakończyła grę dwuosobowa reprezentacja Technikum Budowlanego nr 5 z p. Marzeną Bralską a na kolejnych miejscach uplasowały się grupy uczniów z liceum i technikum wolskiego Zespołu Szkół nr 32 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Serdecznie gratulujemy laureatom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w grze. Dziękujemy też nauczycielom-opiekunom za przygotowanie reprezentacji i obecność w naszym konkursie.

Uroczyste zakończenie tegorocznego projektu CKZiU nr l połączone z wręczeniem dyplomów i nagród zwycięzcom wszystkich konkursów planujemy wiosną w Muzeum Niepodległości. Mamy nadzieję spotkać się tam także ze wszystkimi laureatami gry miejskiej oraz ich opiekunami.