bannn power

Dzień Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy

IMG 20151002 095109433   W piątek, 2 października2015r. o godz. 10.00, pod Pomnikiem-mogiłą Polegli Niepokonani znajdującym się na Cmentarzu Powstańców Warszawy odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy.

   25 września Sejm RP przez aklamację ustanowił dzień 2 października Dniem Pamięci o Cywilnej Ludności Powstańczej Warszawy. Projekt uchwały zainicjowali i przygotowali: pani Wanda Traczyk-Stawska ze Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy, prof. Leszek Żukowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK oraz poseł Michał Szczerba, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Woli.

   W uroczystościach wzięli udział uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 im. Prof. Stefana Bryły w Warszawie.

   Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod Pomnikiem – mogiłą, a następnie uczniowie przeszli na Cmentarz Powstańców Warszawy, by zapalić znicze.

MOJA WOLA – JEŻDŻĘ, NIE PIJĘ

   przycisk poziomy duzy

   Rada Pedagogiczna CKZiU nr 1 i  uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 im. Prof. Stefana Bryły biorą udział w kampanii informacyjno-edukacyjnej  „Moja Wola-jeżdżę, nie piję” dotyczącej problemu nietrzeźwych kierowców na terenie Dzielnicy Wola organizowanej przez Urząd Dzielnicy Wola miasta stołecznego Warszawy oraz stowarzyszenie INTRA.

   Celem kampanii jest skuteczne reagowanie wobec nietrzeźwych kierowców oraz powstrzymaniu się przed siadaniem za kierownicą po spożyciu alkoholu.

   Na terenie szkoły zostały wywieszone plakaty promujące działania edukacyjne i profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

   W ramach godzin wychowawczych odbędą się debaty na temat „Co każdy uczeń, nauczyciel, rodzic może zrobić aby zapobiec kierowaniu pojazdami przez nietrzeźwych kierowców”.

   Pod patronatem Samorządu  uczniowskiego  Technikum Budowlanego nr 5 został zorganizowany konkurs na hasło i plakat promujący bezpieczną  i trzeźwą jazdę samochodem.    Uczniowie  prace konkursowe mogą składać do 15 grudnia 2015r. w bibliotece szkolnej. Ogłoszenie wyników nastąpi 22 grudnia 2015r. w auli szkolnej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają podziękowania , natomiast najlepsze prace zostaną nagrodzone.     

   W placówce   została zaprezentowana gazetka informacyjna promująca bezpieczną  i trzeźwą jazdę   oraz pokazującą skutki nieprzestrzegania wyżej wymienionych zasad.

 Link do ankiety: Ankieta

LOGO WOLA biale wspolfinansowanie

Nauczyciele CKZiU nr 1 na koncercie w Filharmonii

P10901684 listopada 2016r. odbył się w Filharmonii Narodowej uroczysty koncert "Polska - Zasłużonym dla Ojczyzny", który upamiętnił 70 rocznicę zakończenia II wojny światowej. Do filharmonii przybyli liczni świadkowie historii, przedstawiciele władz, Kościoła, świata kultury oraz wielu innych środowisk. Wśród zaproszonych  gości znalazła się też grupa nauczycieli naszego Centrum: p. Marzanna Bodych p. Patrycja Głowacka, p. Anna Kardaszewicz i p. Piotr Serwański.

Uroczystość rozpoczęły przemówienia, wśród których największe wrażenie zrobiły słowa p. Stanisława Zalewskiego, Prezesa Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych. Pierwszą część koncertu stanowiła wiązanka wierszy z lat II wojny światowej w wykonaniu aktorów: p. Teresy Lipowskiej, p. Macieja Rayzachera, drugą - znakomity występ finalisty XVII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina, p. Szymona Nehringa. Młody wirtuoz kilkakrotnie bisował.

Po koncercie nasi nauczyciele rozmawiali ze świadkami historii i, przy tej okazji, zaprosili dwie osoby: p. Annę Kociniak (urodzoną w obozie jenieckim Oberlangen) i p. Prezesa Stanisława Zalewskiego na spotkanie z młodzieżą naszej placówki na początku 2016 roku.

P1090168

(Na fotografii nasi nauczyciele ze świadkami historii: p. Alicją Kucecką, p. Anną Kociniak i p. Stanisławem Zalewskim)

Spacer do wolskich miejsc pamięci narodowej

P10902186 listopada reprezentanci CKZiU nr 1, Aleksandra Włodarczyk z gimnazjum oraz Izabela Kos i Hubert Podgórski z Technikum Budowlanego nr 5, wzięli udział w spacerze, którego celem było poznanie ważnych i ciekawych miejsc w rejonie ulicy Wolskiej. Pierwszym etapem był Park im. Józefa Sowińskiego, obrońcy Reduty Wolskiej w roku 1831. Drugim - cmentarz prawosławny i miejsca pochówku Sokratesa Starynkiewicza i Siergieja Muchanowa. Przy kościele pw. św. Wawrzyńca młodzież odwiedziła miejsce śmierci gen. Sowińskiego i obejrzała szańce Woli z XIX wieku a u zbiegu Redutowej i Wolskiej - płytę upamiętniającą katastrofę samolotu Halifax wiozącego zrzuty dla Warszawy w 1944 roku. Ostatnim punktem spaceru był Cmentarz Powstańców Warszawy - grób 104 tysięcy żołnierzy i cywilów, którzy stracili życie w czasie walk i represji. Kwatery powstańcze, pomnik Polegli - Niepokonani i wzruszająca wystawa w Alei Głównej zrobiły na obecnych ogromne wrażenie. W wielu miejscach młodzież zapaliła znicze.