WOLONTARIAT UCZNIÓW i SŁUCHACZY CKZiU nr 1

WOLONTARIAT UCZNIÓW i SŁUCHACZY CKZiU nr 1

na rzecz b. więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych.

  

    Corocznie CKZiU nr 1 bierze udział w pracy na rzecz b. więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych przy dystrybucji świątecznych paczek ufundowanych przez Maximilian-Kolbe-Werk.

  W grudniu 2019 r. do Pałacu Rembielińskiego przybyła trójka uczniów klasy I KG Technikum Budowlanego nr 5 im. prof. Stefana Bryły oraz dwaj słuchacze drugiego semestru  CXXVIII Liceum Ogólnokszałcącego dla Dorosłych

   Młodzież pomagała przy segregowaniu przygotowanych wcześniejprezentów, podzieleniu ich dla wyszczególnionych obozów a także wręczaniu przybyłym Świadkom Historii. Była też okazja do rozmów, refleksji i nawiązania bezcennych kontaktów.

   Na zakończenie pracy młodzież otrzymała podziękowania od organizatorów akcji i zrobiła sobie pamiątkowe zdjęcie. Mamy nadzieję, że ten wolontariat pozostanie w tracycji naszych szkół także w nastepnych latach.

 

Rozdanie świadectw ukończenia szkoły

Rozdanie świadectw

ukończenia szkoły

dla absolwentów semestrów szóstych 

CXXVIII LO dla Dorosłych 

odbędzie się

3 stycznia 2020 roku 

o godz. 16.30

Jubileusz 60-lecia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

image111 grudnia 2019 r. w naszej placówce  obchodzony był  jubileusz 60-lecia szkół wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Wielkie szkolne święto uświetnili swoją obecnością zaproszeni goście honorowi a wśród nich: Pani Grażyna Orzechowska-Mikulska i  Pan Wojciech Lesiuk  Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Wola m.st., Pani prof. Marzena  Tykarską  Prorektor ds. Studenckich WAT, Jego Ekscelencja ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus i  ks. kanonik dr Zbigniew Godlewski - Proboszcz Parafii św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie, Pani Ewa Kosińska- Przybytek wizytator Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego MKO, Pani Ewa Rahman reprezentująca Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Pan Janusz Zaleski Prezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Budownictwa, Pan Jacek Gromniak  Dyrektor Wykonawczy PIB, Pan Józef Zubelewicz z zarządu PG ERBUD, przedstawiciele organizacji związkowych, dyrektorzy wolskich szkół średnich i CKZ nr 2;  zaprzyjaźnieni z placówką   kombatanci:  Pani Barbara Piotrowska, Pan Jerze Wojciewski; nauczyciele seniorzy i obecni profesorowie, absolwenci oraz uczniowie wraz z Rodzicami.

Uroczystość rozpoczęto hymnem odśpiewanym przez chór Wojskowej Akademii Technicznej, po czym głos zabrała Pani Dyrektor. Po krótkim przywitaniu zebranych Pani Dyrektor wygłosiła okolicznościowe przemówienie,  które rozpoczęła słowami: „O ile 60 lat w kontekście historii nie stanowi imponującej wielkości, to owe 6 dziesięcioleci istnienia i funkcjonowania placówki oświatowej nabiera znaczącego wymiaru.” Po tym wstępie przedstawiona była krótka historia powstania szkół wchodzących w skład Centrum. W dalszej części wystąpienia Pani Dyrektor stwierdziła, że „mimo upływających kolejnych lat, zmieniającego się ustroju i systemu oświaty -  niezmienne, do dziś, pozostają zadania szkoły: przekazywać wiedzę i umiejętności, ale też uczyć samodzielnego działania, zachęcać do samokształcenia, kształcić ludzi zaradnych, otwartych i kreatywnych, nastawionych na sukces i odpornych na stres;  niezmienna jest też świadomość nauczycieli, że największą wartością w toku nauki szkolnej jest nabycie przez uczniów „mądrości - to jest umiejętności wyboru między dobrem a złem…” Podsumowane zostały osiągnięcia ostatnich lat funkcjonowania placówki słowami: „W ciągu ostatnich kilku lat, (wysiłkiem szkolnej społeczności i przy wsparciu władz miasta) udało się nadać zarówno budynkowi szkoły jak i szkolnym pracowniom standard zaspokajający wymagania współczesnej edukacji. Wprowadzając nowe zawody – podejmujemy kolejne wyzwania zarówno dydaktyczne jak i organizacyjne ze świadomością, że rozszerzona oferta edukacyjna zwiększa atrakcyjność szkoły i zapewnia jej rozwój. Naszym  sukcesem są realizowane kolejne projekty finansowane ze środków europejskich. Dzięki nim umożliwiamy zarówno młodzieży jak i nauczycielom udział w stażach zagranicznych i nabywanie nowych kompetencji. Patronat naukowy WAT pozwala na korzystanie z dorobku dydaktyczno-naukowego tej uczelni. Polska Izba Budownictwa zapewnia udział szkoły branżowej w projekcie Akademia Edukacji Budowlanej, zaś współpraca z SGGW realizację przedsięwzięć związanych z rozwijaniem umiejętności niezbędnych architektom krajobrazu”. Pani Dyrektor podziękowała „wszystkim nauczycielom i pracownikom, którzy  swoją codzienną żmudną pracą przyczyniają się do osiągania sukcesów placówki i wierzą, że warto i trzeba inwestować w młodego człowieka, który dopiero uczy się trudnej sztuki samodzielnego życia, zaś wyrazy najgłębszego szacunku i słowa uznania skierowała do nauczycieli o  nowych kompetencjach: otwartych, odchodzących od funkcji przekaziciela i  egzekutora do roli przewodnika i tłumacza”. Podziękowania otrzymali też byli dyrektorzy szkół i nauczyciele seniorzy a także rodzice wspierający szkolny proces wychowawczy. Ciepłe słowa uznania skierowane były też do „zaprzyjaźnionych z placówką” świadków historii, którzy swoją obecnością w życiu szkoły przywołują nie tylko ważne wydarzenia historyczne, ale też kształtują właściwe postawy młodych ludzi. Przemówienie zakończone było słowami: „Niech czar szkolnych wspomnień unosi się dziś i pozostanie z Państwem, bowiem „czas omija miejsca, które wspominamy””.

W dalszej kolejności głos zabrała Pani Burmistrz Grażyna Orzechowska-Mikulska i  Pan Burmistrz Wojciech Lesiuk. Listy gratulacyjne przekazali Pan Prezydent m.st. Warszawy, Pani Kurator MKO, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, Wspomnieniami z czasów szkolnych podzielił się ze zgromadzonymi Biskup prof. dr hab. Tadeusz Pikus.

Wspomnienia odżyły podczas przedstawionych prezentacji  historii szkół, pracy nauczycieli i osiągnięć uczniów. Dla upamiętnienia Jubileuszu - w drzewce sztandaru wbite zostały pamiątkowe gwoździe.

Uroczystość uświetnił pokaz tańca uczennic klas pierwszych oraz koncert chóru akademickiego  Wojskowej Akademii Technicznej

Po części oficjalnej goście i gospodarze udali się na wspólne spotkanie przy urodzinowym torcie.

Szkoła była odświętnie udekorowana. Uczniowie przy stolikach prezentowali swoje prace realizujące ich zainteresowania i pasje.

 

 

LEKCJA LITERACKA Z PANIĄ MARIOLĄ PRYZWAN

    Dnia 20 listopada 2019r uczniowie klasy 3 KT wzięli udział w lekcji literackiej z Panią Mariolą Pryzwan. Spotkanie zorganizowane zostało przez bibliotekę Centrum. Mariola Pryzwan – publicystka, bibliotekarka, pracownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie, autorka wielu biografii literackich, m.in. Marii Dąbrowskiej, Władysława Broniewskiego, Haliny Poświatowskiej.                 

Pani Pryzwan współpracuje z naszą szkołą od wielu lat. Tym razem spotkanie, którego była gościem poświęcone było twórczości Bolesława Leśmiana.