Taka CHEMIA TO BAJKA....

IMG 3930   23 października  2019 r.  uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 w Warszawie  mieli niecodzienną możliwość uczestniczenia w zajęciach  ”Pierwiastki  chemiczne wokół nas - wybrane właściwości oraz doświadczenia”. Pokazy i doświadczenia przeprowadzili pracownicy naukowi   z  Instytutu Chemii Zakładu Materiałów Wybuchowych wraz ze studentami  trzeciego roku z Koła Naukowego Chemików WAT pod kierunkiem Pana mgr inż. Marcina Hary. Koordynatorem spotkania był Pan mgr inż. Wiesław Szczygielski.

   Chociaż chemia nie jest kierunkowym przedmiotem w szkole, to zajęcia trafiły idealnie w potrzeby uczniów i nauczycieli. Spontaniczne słowa, wypowiedziane  po zajęciach w auli przez jednego z uczniów: „taka chemia to bajka”, najlepiej świadczą o ich atrakcyjności.

   W ciągu trzech godzin uczniowie nie tylko  usłyszeli o co najmniej 28 pierwiastkach chemicznych, ich ciekawych właściwościach i zastosowaniach, ale także zobaczyli je w akcji ( przeszło  20 doświadczeń i pokazów).

   Wprowadzeniem w temat było krótkie przypomnienie historii powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych i sylwetki D. Mendelejewa, ze zwróceniem uwagi na jego zasługi m. in. przy produkcji prochu strzelniczego.

   Prezentowane doświadczenia obrazowały zarówno właściwości fizyczne wybranych pierwiastków: zachowanie w polu magnetycznym, różne barwy, stany skupienia (również te nietypowe w temperaturze pokojowej stany skupienia) jak i właściwości chemiczne: różną aktywność, zachowania wobec wody, zachowania pierwiastków lub ich związków w płomieniu palnika. Pojawiały się także efekty dźwiękowe: syczenie ognia, dźwięki wybuchów, kolorowe ognie, gwiazdki, iskry  itp. Dodatkowe animacje i slajdy na ekranie dopełniały obrazu laboratorium.

   Bardzo atrakcyjne dla uczniów okazało się  zetknięcie się z ciekłym tlenem czy azotem, które przecież w ich świadomości były zawsze w postaci gazowej. Wylewanie ciekłego  azotu na dłoń czy zeszklenie róży w ciekłym azocie było zjawiskiem niecodziennym i na długo zapadnie w pamięci.

   Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się barwne płomienie (czerwone, żółte, fioletowe, zielone), które powstawały na skutek umieszczenia w płomieniu palnika soli litowców oraz niektórych berylowców a także spalanie wiórków, pyłów metali  (np. magnezu i żelaza)  w tlenie. Uczniowie dowiedzieli się o zastosowaniu tych zjawisk w pirotechnice, ogniach sztucznych.

   Atrakcyjnym i cennym doświadczeniem było pokazanie wzrastającej aktywności litowców w reakcji  z wodą i uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa takich reakcji. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy mogli zobaczyć jak wyglądają w rzeczywistości: lit, sód, potas - pierwiastki wymagające szczególnej ostrożności przy przechowaniu i dlatego rzadko używane w pracowniach szkolnych. Krojenie sodu-metalu nożem było w odbiorze czymś niezwykłym.

   Uczniowie czynnie uczestniczyli w eksperymentach, co było dla nich niewątpliwym przeżyciem i swoistą formą zaprezentowania się wśród rówieśników.  Naukowcy z WAT bardzo  umiejętnie prowadzili dialog z  uczniami dobierając z wyjątkowym wyczuciem język przekazu.  Dowcipne slajdy ożywiały zajęcia.

   Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa  w trakcie doświadczeń (dokładne instrukcje, rękawice i okulary ochronne, osłony stanowisk). Pomimo, że każdy mógł obejrzeć  pociski ołowiane czy wziąć do ręki granat, wszyscy czuli się bezpiecznie. Uczniom bardzo podobały się też zamierzone niespodzianki i żarciki np. ucieczka przed wybuchem granatu, możliwość  zapalenie papierosa w 10 sekund.

   Szczególną furorę wśród uczestników zajęć zrobił pierwiastek bizmut, który został w prosty sposób otrzymany ze środka antyseptycznego. Na jego przykładzie przybliżone zostało zjawisko piroforyczności. Uczniowie  mogli obserwować samorzutne zapalanie się jego cząstek na powietrzu co wyglądało bardzo efektownie.

   W czasie prowadzonych zajęć, uczniowie mogli „na żywo” wielokrotnie obserwować zjawisko chemiluminescencji, co przekonało ich, że warto było żmudnie poznawać teorię budowy atomu. Poznali też w praktyce alotropię fosforu, siarki a także higroskopijność kwasu siarkowego ( VI).

   Zapadającym w pamięć i stosunkowo  prostym doświadczeniem okazało się srebrzenie i złocenie monet  - oparte na teorii reakcji utleniania i redukcji uznawanej przez wielu uczniów za trudną.  Był to też dowód na to, że trudne z pozoru zagadnienia mogą być atrakcyjne w praktyce.

   Istotnym elementem zajęć było zwracanie uwagi na związek specyficznych właściwości pierwiastków z ich technicznym  zastosowaniem np. europu, wolframu, galu. Uczniowie z zachwytem sprawdzali zastosowanie europu do zabezpieczania dokumentów i banknotów; bawiło ich wykrywanie świecenia, podobała się żarówka wykonana ze słoika i wolframu.

   Przy okazji naukowcy z WAT informowali o swoich dokonaniach (m.in. wspomniano o silniku rakietowym), oswajali uczniów z nowymi pojęciami jak np. nadprzewodnictwo, izotopy. 

   Praktyczne zastosowania chemii w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi, czy część dotycząca różnych rodzajów promieniowania uświadomiły uczniom, że to co jest dla nich niewidoczne - za pomocą chemii może stać się widoczne, może ratować nawet życie lub wpływać na wynik śledztwa.

   Zajęcia pokazały różnorodność właściwości pierwiastków i wynikających z niej zastosowań. Urealniły zdobywaną wiedzę. Uświadomiły, że pierwiastki chemiczne są wokół nas, zachęciły do rozwijania zainteresowań w kierunku techniki. Pokazały jak ważny jest profesjonalizm i rzetelna wiedza.

   Po zakończeniu zajęć uczniowie gromadzili się jeszcze przy stołach doświadczalnych i zadawali prowadzącym przeróżne pytania.

   Taka forma zajęć jest bardzo atrakcyjna i przyczynia się do zwiększenia zainteresowania młodych ludzi możliwością studiowania w WAT (tym bardziej, że na początku zajęć zostali wszyscy zaproszeni przez Pana mgr Wiesława Szczygielskiego na dni otwarte WAT-u w marcu 2020 roku).

   Na pytanie: Co Ci się najbardziej podobało na zajęciach? - padały odpowiedzi: atrakcyjność i bezpośredniość prowadzących, wybuchy w trakcie doświadczeń, możliwość obejrzenia materiałów pirotechnicznych, ciekły azot, doświadczenia z bizmutem, wykrywanie promieniowania, piroforyczność, zamiana miedziaków w srebro a potem w złoto, zabezpieczanie dokumentów, doświadczenie z różą, żarty naukowca w tym żart z granatem. Zajęcia określone były jako intrygujące ale i wciągające. Dużą atrakcją była też możliwość sfotografowania sią z umundurowanym prowadzącymi doświadczenia młodymi naukowcami.

   Ktoś powiedział, że zajęcia z WAT, to chemiczne „Pendolino” - solidne, szybkie, sprawne, emocjonujące, bezpieczne, stylowe i celowe.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

20191014 105508 HDR   14 X 2019 r. w dniu święta Edukacji Narodowej w Technikum Budowlanym nr 5 odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W sali gimnastycznej zgromadzili się pierwszoklasiści, ich rodzice, wychowawcy i pozostali nauczyciele. 

   Na początku zebrani obejrzeli krótką prezentację przedstawiającą patrona szkoły, prof. Stefana Bryłę - utalentowanego naukowca, praktyka, pedagoga i patriotę. W dziedzinie budownictwa, w tym konstrukcji spawanych, był on pionierem na świecie. Jego słowa: „Trzeba myśleć i trzeba pracować” , są swoistym testamentem dla kolejnych pokoleń ludzi pracy. 

   Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Potem zabrała głos p. dyr. Halina Matuszewska – w krótkim wystąpieniu podkreśliła doniosłość chwili, pochwałę nauki i zachęciła młodzież rozpoczynającą swą karierę zawodową do wytrwałej pracy i osiągania ambitnych celów. Nastąpił akt ślubowania. Przedstawiciele klas pierwszych otoczyli sztandar, pozostali uczniowie powstali z miejsc i wszyscy powtarzali pod kierunkiem  p. dyr. Bożeny Nerć, słowa roty ślubowania. Następnie na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie wpisali się do Szkolnej Księgi Pamiątkowej. 

   Po ślubowaniu wystąpili kolejno: przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego, Mateusz Olejnik (kl. IV at),  przedstawiciel uczniów klas pierwszych, Adrian Iljin (kl. I bg) i przewodnicząca Rady Rodziców, p. Katarzyna Walewicz.  Wszyscy gratulowali pierwszoklasistom wyboru zawodu, życzyli wytrwałości w nauce, a także pomyślności na czas dorastania i zdobywania wykształcenia. 

   Po części oficjalnej każda klasa pierwsza zaprezentowała się  według własnego pomysł - swoje zainteresowania, pasje i umiejętności. Dyrekcja obdarowała uczniów okolicznościowymi  upominkami – zestawami przyborów do pisania i kreślenia. 

   Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali piosenkę Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”.  Śpiew i oprawę muzyczną przygotowała p. Izabela Zakrzewska – nauczycielka j. niemieckiego i wychowawczyni klasy I kt.

   Po części oficjalnej był jeszcze poczęstunek, po którym uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli udali się do kin na projekcję wybranych filmów.

SPACER PAMIĘCI UCZENNICE TB nr 5 na CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY

P1110746      9 października 2019 r. uczennice klasy I KG z Technikum Budowlanego nr 5 wzięły udział w wycieczce na Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej. Dziewczętom towarzyszyła ich wychowawczyni, p. Patrycja Głowacka oraz druga nauczycielka historii - p. Anna Kardaszewicz.

      Celem wycieczki było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Matki, którym CKZiU nr 1 opiekuje się od 2018 roku. Dziewczętom wyjaśniona została idea pomnika a u jego stóp stanęły białe chryzantemy i dwa białe światła. 

       Przy okazji wizyty na Cmentarzu Powstańców Warszawy obecnym przypomniana została trudna historia nekropolii, znaczenie jej nazwy, obecną sytuację i plany na przyszłość. 

       Grupa zatrzymywała się w kilku miejscach, m.in. przy kurhanie kryjącym prochy kilkudziesięciu tysięcy osób, na którym usytuowany jest znany pomnik POLEGLI NIEPOKONANI autorstwa Gustawa 

 Zemły. Uczennice zapaliły tu znicze: biały i czerwony. Światła stanęły też obok płyty poświęconej Szarym Szeregom.

       Duże zainteresowanie wzbudziła instalacja składająca się z kilkudziesięciu białych filarów z wypisanymi danymi tych mieszkańców Warszawy, których nigdy nie odnaleziono po wojnie.

     

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA „WARSZAWA – WRZESIEŃ 1939”

CKZiU nr 1

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA

„WARSZAWA – WRZESIEŃ 1939”

WYNIKI

LOKATA I

Szkoła Podstawowa nr 63

Zawiszy Czarnego

LOKATA II

Szkoła Podstawowa nr 390 dla Dorosłych

LOKATA III

Szkoła Podstawowa nr 222

Jana Brzechwy

Organizatorzy serdecznie gratulują Laureatom i dziękują za udział wszystkim zespołom.

Uroczyste zakończenie gry planowane jest w listopadzie 2019 r.