bannn dzien otwarty 19

SPACER PAMIĘCI LICEALIŚCI NA CMENTARZU WOJSKOWYM

SPACER PAMIĘCI 

LICEALIŚCI NA CMENTARZU WOJSKOWYM

23 września 2018 r.

 

000065 2  W niedzielę, 23 września, grupa słuchaczy semestrów IA, IB, II, III i V formy zaocznej CXXVII LO dla Dorosłych wzięła udział w krótkiej wycieczce, która stanowiła kolejny etap naszych tegorocznych obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Spacer pamięci odbył się pod opieką nauczycielki historii, Anny Kardaszewicz, która poprowadziła młodzież trasą pozwalającą poznać także inne ważne miejsca tej warszawskiej nekropolii oraz groby szczególnie zasłużonych Polaków. 

  Nietypowym przygotowaniem do tej wycieczki był test z wiedzy o Powstaniu Warszawskim, do którego przystąpili wszyscy słuchacze liceum bezpośrednio przed wyjazdem na cmentarz. To spowodowało, że uczestnicy spaceru kojarzyli wiele z odwiedzanych miejsc z ważnymi wydarzeniami lat wojny i okupacji lub pytali o poprawne odpowiedzi z testu.

  Po przypomnieniu krótkiej historii Cmentarza Wojskowego i pokazaniu jego planu młodzież udała się pod Pomnik - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych, gdzie zpalono światła, a następnie przeszła przez rozległe kwateryżołnierzy, którzy zginęli w latach 1918 - 1920. Te miejsca mają szczególne znaczenie w roku obchodów setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego. 

  Spore zaintersowanie wzbudziła kwatera powstańców 1863 r. i duża liczba symbolicznych tablic upamietniających tych, którzy zginęli lub zmarli po powstaniu i zostali pochowani w innych miejscach. Wspólna interpretacja tarczy umieszczonej na wieńczacym kwaterę krzyżu pozwoliła na przypomnienie istotnych haseł Powstania Styczniowego.

  A potem grupa przeszła przez wiele kwater przeznaczonych dla poszczególnych oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim. Nazwy batalionów i zgrupowań, takie jak "Zośka", "Parasol", "Kiliński"  czy "Radosław" nie były naszym słuchaczom obce. Duże wrażenie wywarły na młodzieży rzędy brzozowych krzyży i tablice znanych bohaterów tamtych walk.

  Ważnymi punktami spaceru były: Pomnik Gloria Victis, Dolinka Katyńska oraz płyty upamiętniające dowódców AK. Tu grupa zatrzymała się dłużej a potem, podobnie jak w wielu poprzednich miejscach wcześniej, nasi słuchacze zapalili białe i czerwone światła. 

   Gdy wspólny spacer dobiegł końca, kilkoro uczestników postanowiło pozostać jeszcze na cmentarzu i odwiedzić groby swoich bliskich.

Warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2

ZESPOŁY CKZiU nr 1    

w CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU

przy ul. Brzozowej w Warszawie

20 września 2018 r.

 

578903 7   To były ostatnie (czwarte) warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2 zainicjowanym wiosną tego roku. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w grze miejskiej zaplanowanej na 27 wrzesnia br.

   Do Centrum Interpretacji Zabytku zgłosiły się oba zespoły CKZiU nr 1: grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak oraz grupa słuchaczy CXXVIII LO dla Dorosłych pod opieką p. Anny Kardaszewicz. Obecne były także zespoły uczniów innych szkól.

   Młodzieży zaprezentowano szereg interesujących rycin i obrazów ilustrujacych najstarsze dzieje Warszawy oraz  zaprezentowano fragmenty autentycznych murów. Następnie skoncentrowano się na zniszczeniach i odbudowie Stolicy w latach II wojny światowej. Tutaj pozwolono zespołom wykazać się kreatywnością, wyobraźnią i wiedzą - młodzież miała przedstawić własną koncepcję odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych. Rezultaty tej pracy były potem prezentowane przed wszystkimi obecnymi. Oba zespoły naszego Centrum wspólnie opracowały i zaprezentowały swoją koncepcję, w której dominował plan bardzo wiernego odtworzenia stanu Starówki z jej najlepszych czasów.

   Po zakończeniu warsztatów znalazł się jeszcze czas na spacer po Starym Mieście.

              

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK

20180903 091339W dniu 3.09.2018 uczniowie i nauczyciele pożegnali się z wakacjami i z uśmiechem przywitali nowy rok szkolny. Wszyscy przybyli do auli opaleni i pełni energii do pracy.

Podczas uroczystości uczniowie, którzy realizowali projekt Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, pt." Remontujemy Świat" zostali wyróżnieni nagrodami, a ich koledzy i koleżanki mogli podziwiać wspaniałe efekty ich ciężkiej pracy. Następnie  Pani Katarzyna Kowalczyk - kierownik kształcenia praktycznego opowiedziała o rezultatach projektu POWER VET, pt. "Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" i zachęciła uczniów do wzięcia udziału w kolejnych projektach realizowanych w naszej placówce. Po oficjalnej części uroczystości wychowawcy spotkali się z wychowankami w salach przekazując najważniejsze informacje...żegnajcie wakacje na rok!  

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH CKZiU nr 1

IMG 2404   3 września 2018 r. o godz. 15.30 w auli szkolnej CKZiU nr 1 zebrali sie słuchacze semestrów podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. W spotkaniu wzięła udział Dyrekcja CKZiU oraz nauczyciele a licząca ok. 130 miejsc sala wypełniona była całkowicie.

   Zebranych powitała Pani Halina Matuszewska, Dyrektor Centrum.
Obecnym przedstawiony został zespół kierowniczy naszej placówki, a także jej główne założenia oraz cele i zasady funkcjonowania.

   Z kolei przez Panią Wicedyrektor Dorotę Baj-Olszewską zaprezentowana została struktura CKZiU nr 1 oraz omówiony szeroki wachlarz możliwości kształcenia się i dokształcania w Centrum.

   Ostatnim punktem spotkania w auli było przedstawienie przez Panią Halinę Matuszewską wszystkich opiekunów semestrów jesiennych oraz zaproszenie słuchaczy do wyznaczonych sal na krótkie spotkania ze swoimi opiekunami. Dla słuchaczy, którzy pierwszy raz podjęli naukę w naszej placówce, szczególnie istotne było poznanie obiektu, rozmieszczenia sal, lokalizacji sekretariatów, biblioteki szkolnej itp.

   Spotkania przebiegały w miłej atmosferze a słuchaczy pożegnano życzeniami sukcesów i zadowolenia z nauki w CKZiU nr 1.