„SZKOŁA DO HYMNU”

18 listopada 2019 r. uczniowie  Technikum Budowlanego nr 5, Branżowej Szkoły I stopnia                   nr 66 i Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 wzięli udział w ogólnopolskiej akcji MEN „ Szkoła do Hymnu” i o godz. 11.11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Akcja była zorganizowana dla uczczenia 11 Listopada – 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

„SZKOŁA PAMIĘTA”

1Przedstawiciele klasy Isg Technikum Budowlanego nr 5 w dniu 25 października 2019 r. wzięli udział w akcji MEN „ Szkoła Pamięta”. Odwiedzili, uporządkowali i zapalili znicz w miejscu pamięci pomordowanych w czasie II Wojny Światowej,  przy Kościele św. Wawrzyńca

w Warszawie, gdzie jest pomnik upamiętniający  miejsce uświęcone krwią Polaków poległych za wolność ojczyzny. Na początku sierpnia 1944 roku hitlerowcy dokonali tu kilku masowych egzekucji na powstańcach i ludności cywilnej.

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA "WARSZAWA - WRZESIEŃ 1939" CKZiU nr 1, 16 października 2019 r.

20191016 132543   Jednym z punktów upamiętnienia  osiemdziesiątej rocznicy wojny obronnej Polski był konkurs dla warszawskich szkół podstawowych  poświęcony wrześniowym walkom w Warszawie. 

   Na starcie znalazły się  reprezentacje czterech szkół: SP 63, SP  222, SP 247  oraz  SP 390 dla Dorosłych wraz z nauczycielkami-opiekunkami. 

   Grę prowadziły nauczycielki historii: p. Patrycja Głowacka i p. Anna Kardaszewicz z CKZiU nr 1.

    Młodzież otrzymała zestawy dziesięciu zadań, w których opisane zostały istotne dla Września 1939 roku miejsca lub obiekty, takie jak Barykada Września, ratusz miejski, płyty, groby, pomniki itp.  Zespoły miały za zadanie zidentyfikować minimum pięć spośród nich, zameldować się w ich pobliżu i udokumentować to przesłanym do organizatora zdjęciem. Przy niektórych wskazane było zapalenie zniczy. 

   Drugą częścią gry było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na załączone pytania związane z wojną obronną 1939 roku. Fotografie i prawidłowe odpowiedzi miały zróżnicowaną punktację a na wykonanie zadań przeznaczono 150 minut. Młodzież ruszyła na wybrane trasy z ogromnym zapałem i wykorzystała cały przeznaczony czas. Żadne z podanych zadań nie okazało się zbyt trudne. Dużą pomocą okazały się: internet, mapa Warszawy i, zgodnie z regulaminem, wzorowa współpraca z nauczycielem-opiekunem.

    Podliczone po zakończeniu gry punkty pozwoliły ustalić lokaty:

I MIEJSCE -  Szkoła Podstawowa nr 63 

opiekun - p. Monika Hryniuka

 

II MIEJCE   -  Szkoła Podstawowa nr 390

opiekun - p. Justyna Majczak

                     

III MIEJSCE -  Szkoła Podstawowa nr 222

opiekun - p. Aneta Kruk-Yusuf

 

IV MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 247

opiekun - p. Angelika Ratyni

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!

Taka CHEMIA TO BAJKA....

IMG 3930   23 października  2019 r.  uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 w Warszawie  mieli niecodzienną możliwość uczestniczenia w zajęciach  ”Pierwiastki  chemiczne wokół nas - wybrane właściwości oraz doświadczenia”. Pokazy i doświadczenia przeprowadzili pracownicy naukowi   z  Instytutu Chemii Zakładu Materiałów Wybuchowych wraz ze studentami  trzeciego roku z Koła Naukowego Chemików WAT pod kierunkiem Pana mgr inż. Marcina Hary. Koordynatorem spotkania był Pan mgr inż. Wiesław Szczygielski.

   Chociaż chemia nie jest kierunkowym przedmiotem w szkole, to zajęcia trafiły idealnie w potrzeby uczniów i nauczycieli. Spontaniczne słowa, wypowiedziane  po zajęciach w auli przez jednego z uczniów: „taka chemia to bajka”, najlepiej świadczą o ich atrakcyjności.

   W ciągu trzech godzin uczniowie nie tylko  usłyszeli o co najmniej 28 pierwiastkach chemicznych, ich ciekawych właściwościach i zastosowaniach, ale także zobaczyli je w akcji ( przeszło  20 doświadczeń i pokazów).

   Wprowadzeniem w temat było krótkie przypomnienie historii powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych i sylwetki D. Mendelejewa, ze zwróceniem uwagi na jego zasługi m. in. przy produkcji prochu strzelniczego.

   Prezentowane doświadczenia obrazowały zarówno właściwości fizyczne wybranych pierwiastków: zachowanie w polu magnetycznym, różne barwy, stany skupienia (również te nietypowe w temperaturze pokojowej stany skupienia) jak i właściwości chemiczne: różną aktywność, zachowania wobec wody, zachowania pierwiastków lub ich związków w płomieniu palnika. Pojawiały się także efekty dźwiękowe: syczenie ognia, dźwięki wybuchów, kolorowe ognie, gwiazdki, iskry  itp. Dodatkowe animacje i slajdy na ekranie dopełniały obrazu laboratorium.

   Bardzo atrakcyjne dla uczniów okazało się  zetknięcie się z ciekłym tlenem czy azotem, które przecież w ich świadomości były zawsze w postaci gazowej. Wylewanie ciekłego  azotu na dłoń czy zeszklenie róży w ciekłym azocie było zjawiskiem niecodziennym i na długo zapadnie w pamięci.

   Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się barwne płomienie (czerwone, żółte, fioletowe, zielone), które powstawały na skutek umieszczenia w płomieniu palnika soli litowców oraz niektórych berylowców a także spalanie wiórków, pyłów metali  (np. magnezu i żelaza)  w tlenie. Uczniowie dowiedzieli się o zastosowaniu tych zjawisk w pirotechnice, ogniach sztucznych.

   Atrakcyjnym i cennym doświadczeniem było pokazanie wzrastającej aktywności litowców w reakcji  z wodą i uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa takich reakcji. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy mogli zobaczyć jak wyglądają w rzeczywistości: lit, sód, potas - pierwiastki wymagające szczególnej ostrożności przy przechowaniu i dlatego rzadko używane w pracowniach szkolnych. Krojenie sodu-metalu nożem było w odbiorze czymś niezwykłym.

   Uczniowie czynnie uczestniczyli w eksperymentach, co było dla nich niewątpliwym przeżyciem i swoistą formą zaprezentowania się wśród rówieśników.  Naukowcy z WAT bardzo  umiejętnie prowadzili dialog z  uczniami dobierając z wyjątkowym wyczuciem język przekazu.  Dowcipne slajdy ożywiały zajęcia.

   Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa  w trakcie doświadczeń (dokładne instrukcje, rękawice i okulary ochronne, osłony stanowisk). Pomimo, że każdy mógł obejrzeć  pociski ołowiane czy wziąć do ręki granat, wszyscy czuli się bezpiecznie. Uczniom bardzo podobały się też zamierzone niespodzianki i żarciki np. ucieczka przed wybuchem granatu, możliwość  zapalenie papierosa w 10 sekund.

   Szczególną furorę wśród uczestników zajęć zrobił pierwiastek bizmut, który został w prosty sposób otrzymany ze środka antyseptycznego. Na jego przykładzie przybliżone zostało zjawisko piroforyczności. Uczniowie  mogli obserwować samorzutne zapalanie się jego cząstek na powietrzu co wyglądało bardzo efektownie.

   W czasie prowadzonych zajęć, uczniowie mogli „na żywo” wielokrotnie obserwować zjawisko chemiluminescencji, co przekonało ich, że warto było żmudnie poznawać teorię budowy atomu. Poznali też w praktyce alotropię fosforu, siarki a także higroskopijność kwasu siarkowego ( VI).

   Zapadającym w pamięć i stosunkowo  prostym doświadczeniem okazało się srebrzenie i złocenie monet  - oparte na teorii reakcji utleniania i redukcji uznawanej przez wielu uczniów za trudną.  Był to też dowód na to, że trudne z pozoru zagadnienia mogą być atrakcyjne w praktyce.

   Istotnym elementem zajęć było zwracanie uwagi na związek specyficznych właściwości pierwiastków z ich technicznym  zastosowaniem np. europu, wolframu, galu. Uczniowie z zachwytem sprawdzali zastosowanie europu do zabezpieczania dokumentów i banknotów; bawiło ich wykrywanie świecenia, podobała się żarówka wykonana ze słoika i wolframu.

   Przy okazji naukowcy z WAT informowali o swoich dokonaniach (m.in. wspomniano o silniku rakietowym), oswajali uczniów z nowymi pojęciami jak np. nadprzewodnictwo, izotopy. 

   Praktyczne zastosowania chemii w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi, czy część dotycząca różnych rodzajów promieniowania uświadomiły uczniom, że to co jest dla nich niewidoczne - za pomocą chemii może stać się widoczne, może ratować nawet życie lub wpływać na wynik śledztwa.

   Zajęcia pokazały różnorodność właściwości pierwiastków i wynikających z niej zastosowań. Urealniły zdobywaną wiedzę. Uświadomiły, że pierwiastki chemiczne są wokół nas, zachęciły do rozwijania zainteresowań w kierunku techniki. Pokazały jak ważny jest profesjonalizm i rzetelna wiedza.

   Po zakończeniu zajęć uczniowie gromadzili się jeszcze przy stołach doświadczalnych i zadawali prowadzącym przeróżne pytania.

   Taka forma zajęć jest bardzo atrakcyjna i przyczynia się do zwiększenia zainteresowania młodych ludzi możliwością studiowania w WAT (tym bardziej, że na początku zajęć zostali wszyscy zaproszeni przez Pana mgr Wiesława Szczygielskiego na dni otwarte WAT-u w marcu 2020 roku).

   Na pytanie: Co Ci się najbardziej podobało na zajęciach? - padały odpowiedzi: atrakcyjność i bezpośredniość prowadzących, wybuchy w trakcie doświadczeń, możliwość obejrzenia materiałów pirotechnicznych, ciekły azot, doświadczenia z bizmutem, wykrywanie promieniowania, piroforyczność, zamiana miedziaków w srebro a potem w złoto, zabezpieczanie dokumentów, doświadczenie z różą, żarty naukowca w tym żart z granatem. Zajęcia określone były jako intrygujące ale i wciągające. Dużą atrakcją była też możliwość sfotografowania sią z umundurowanym prowadzącymi doświadczenia młodymi naukowcami.

   Ktoś powiedział, że zajęcia z WAT, to chemiczne „Pendolino” - solidne, szybkie, sprawne, emocjonujące, bezpieczne, stylowe i celowe.