info 1kl

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej z okazji setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego.

567897 1   Koncerty w Filharmonii Narodowej dedykowane Polakom zasłużonym dla sprawy wolności i niepodległości Polski stały się już tradycją. Ten ostatni był szczególnie ważny - zorganizowano z okazji setnej rocznicy powrotu Polski na mapę świata. Jak zwykle zaproszona została duża grupa gości honorowych, wśród których znaleźli się kombatanci, byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz więzień politycznych z lat PRL.

   W tym roku na widowni znalazła się znów grupa pracowników CKZiU nr 1, które w ostatnich miesiącach aktywnie organizowało różne formy obchodów  rocznicy 11 Listopada na terenie naszej placówki i poza nią. Byli to: Pani Dyrektor Halina Matuszewska oraz nauczyciele: Marzanna Bodych, Marzena Bralska, Anna Kardaszewicz, Alicja Skutnik i Piotr Serwański.

   Głównym organizatorem koncertu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz m.in. Filharmonia Narodowa, Fundacja Cultura Memoriae, IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncert zorganizowano pod patronatem Prezydenta RP.

   Uroczystość rozpoczęły: odśpiewanie Hymnu RP i minuta ciszy poświęcona pamięci wszystkich zasłużonych.  Następnie zebrani wysłuchali pięknych i głębokich słów podziękowania dla weteranów i działaczy opozycji antykomunistycznej, które wygłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. On też odznaczył medalem "Pro Patria" trzy osoby, m.in. Panią Zofię Gordon ps. "Iskra", sanitariuszkę  Powstania Warszawskiego. 

   Drugą częścią uroczystości był wspaniały koncert, w którym wykonane zostały utwory Ignacego Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości. W pierwszej części były to kompozycje na dwa fortepiany i wibrafon, a w drugiej koncert fortepianowy z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej. Widownia nagrodziła muzyków ogromnymi brawami a po zakończeniu występu znalazł się jeszcze czas na spotkania i rozmowy przy eleganckim poczęstunku dla wszystkich obecnych.

100 lat niepodległości w szkole wieczorowej.

   8 listopada słuchacze i nauczyciele szkół wieczorowych uczcili stulecie niepodległości uroczystym apelem. Pani dyrektor Halina Matuszewska przeczytała ze wzruszeniem wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka”, a Kuba z semestru III liceum pięknie wyrecytował wiersz Jerzego Żuławskiego „Do moich synów”. Zosia z semestru IVG zaśpiewała wiązankę pieśni patriotycznych.

   W drugiej części uroczystości słuchacze mogli wreszcie obejrzeć film „Ferajna z Woli”. Film nakręcony przez naszych słuchaczy w ramach projektu „Polskie drogi do niepodległości’ otrzymał III nagrodę w konkursie na rekonstrukcję/inscenizację historyczną „Wola niepodległa” .

   Staraniem zespołu nauczycieli na parterze szkoły można też oglądać wystawę poświęconą stuleciu niepodległości naszego kraju.

NASZE SERCA BIAŁO – CZERWONE

   9 listopada 2018 roku uczniowie TB nr 5 przygotowali uroczystość z Okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

   Apel rozpoczął się o 11.10 odśpiewaniem hymnu narodowego przez całą szkolną społeczność.

   Pani Dyrektor wprowadziła zebranych w wyjątkowy charakter tego spotkania, podkreślając wartość patriotyzmu w życiu każdego człowieka. Młodzież przypomniała trudną drogę rodaków do wolności, zaprezentowała sylwetki wielkich Polaków, pokazała fragmenty filmów historycznych i dokumentalnych.

   Bogaty repertuar wzbogaciły pieśni narodowe i poezja patriotyczna. W programie znalazły się także współczesne aranżacje dawnych przebojów. Całość zwieńczyła konkursowa praca uczniów poświęcona  historii Grobu Nieznanego Żołnierza.

   Występowi towarzyszyła podniosła atmosfera skupienia, refleksji i radości.

Pamiętamy i dbamy

IMG 0979     Listopad w kulturze polskiej jest miesiącem związanym z dwoma ważnymi świętami – Dniem Wszystkich Świętych i Narodowym Świętem Niepodległości.

   Od lat młodzież TB nr 5 opiekuje się Miejscami Pamięci Narodowej przy kościele św. Wawrzyńca na Woli. Są tam dwie tablice upamiętniające wydarzenia historyczne – egzekucję mieszkańców Woli i Powstańców 1944 roku oraz obronę Woli podczas Powstania listopadowego dowodzoną przez gen. J. Sowińskiego.

   Uczniowie pielęgnują te miejsca, aby zawsze i każdemu przypominały walkę Polaków z wrogami Ojczyzny oraz ofiarność ludności cywilnej.

   W tym roku młodzież podjęła się również opieki nad Pomnikiem Matki na terenie Cmentarza Powstańców Warszawy.

   31 października 2018 r. uczniowie klasy II kt pod opieką Pani D. Czarniak uporządkowali te miejsca, zapalili znicze i oddali hołd ofiarom walk.

   Postawa ta jest nie tylko zwykłym, ludzkim odruchem, ale także wyrazem patriotyzmu.