info 1kl

Nauczyciele szkół dla dorosłych na seminarium w Hameenlinna w Finlandii.

20181120 092631  W dniach 20-21.11.2018 dwie nauczycielki ze szkół dla dorosłych, p. Urszula Poniatowska i p. Agnieszka Duszyńska Rożnowicz, uczestniczyły w seminarium szkoleniowym

  1. Effective Mentoring Finland Model,”Avoid the Dropouts”

(Efektywny mentoring model fiński, unikanie wypadania z systemy edukacji) i pozyskały nową wiedzę oraz kompetencje na temat efektywności edukacji dorosłych w Finlandii.

   Seminarium prowadzili nauczyciele akademiccy z uniwersytetu HAMK w Hameenlinna , nauczyciele specjaliści z centrum doradztwa zawodowego  ONE-STOP-SHOP  Ohjaamo z Helsinek, nauczyciele specjaliści z centrum młodzieżowego ARX w Hameenlinna, dyrektor ds rozwoju Consortium TAVASTA – szkoły zawodowej i dla dorosłych w Hamennlinna.

   Nauczycielki poznały fiński system edukacji i holistyczny model wsparcia słuchaczy i uczniów z problemami o różnym podłożu edukacyjno –społecznym, m.in. wsparcia udzielonego nowo przybyłym do Finlandii imigrantom.

   Nauczycielki zgromadziły liczne opracowania i materiały, które zostaną wykorzystane do tworzenia innowacji pedagogicznych i unowocześnienia naszej placówki.

   Materiały są dostępne na stronie CKZiU nr 1 w Warszawie pod zakładką POWER 2018-2019.

   Seminarium było jedną z  mobilności w ramach projektu POWER 2018-2019 Edukacja dorosłych, realizowanego przez naszą placówkę.

Uroczysty koncert w Filharmonii Narodowej z okazji setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego.

567897 1   Koncerty w Filharmonii Narodowej dedykowane Polakom zasłużonym dla sprawy wolności i niepodległości Polski stały się już tradycją. Ten ostatni był szczególnie ważny - zorganizowano z okazji setnej rocznicy powrotu Polski na mapę świata. Jak zwykle zaproszona została duża grupa gości honorowych, wśród których znaleźli się kombatanci, byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych oraz więzień politycznych z lat PRL.

   W tym roku na widowni znalazła się znów grupa pracowników CKZiU nr 1, które w ostatnich miesiącach aktywnie organizowało różne formy obchodów  rocznicy 11 Listopada na terenie naszej placówki i poza nią. Byli to: Pani Dyrektor Halina Matuszewska oraz nauczyciele: Marzanna Bodych, Marzena Bralska, Anna Kardaszewicz, Alicja Skutnik i Piotr Serwański.

   Głównym organizatorem koncertu był Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz m.in. Filharmonia Narodowa, Fundacja Cultura Memoriae, IPN oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Koncert zorganizowano pod patronatem Prezydenta RP.

   Uroczystość rozpoczęły: odśpiewanie Hymnu RP i minuta ciszy poświęcona pamięci wszystkich zasłużonych.  Następnie zebrani wysłuchali pięknych i głębokich słów podziękowania dla weteranów i działaczy opozycji antykomunistycznej, które wygłosił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. On też odznaczył medalem "Pro Patria" trzy osoby, m.in. Panią Zofię Gordon ps. "Iskra", sanitariuszkę  Powstania Warszawskiego. 

   Drugą częścią uroczystości był wspaniały koncert, w którym wykonane zostały utwory Ignacego Paderewskiego, jednego z Ojców Niepodległości. W pierwszej części były to kompozycje na dwa fortepiany i wibrafon, a w drugiej koncert fortepianowy z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Narodowej. Widownia nagrodziła muzyków ogromnymi brawami a po zakończeniu występu znalazł się jeszcze czas na spotkania i rozmowy przy eleganckim poczęstunku dla wszystkich obecnych.

100 lat niepodległości w szkole wieczorowej.

   8 listopada słuchacze i nauczyciele szkół wieczorowych uczcili stulecie niepodległości uroczystym apelem. Pani dyrektor Halina Matuszewska przeczytała ze wzruszeniem wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka”, a Kuba z semestru III liceum pięknie wyrecytował wiersz Jerzego Żuławskiego „Do moich synów”. Zosia z semestru IVG zaśpiewała wiązankę pieśni patriotycznych.

   W drugiej części uroczystości słuchacze mogli wreszcie obejrzeć film „Ferajna z Woli”. Film nakręcony przez naszych słuchaczy w ramach projektu „Polskie drogi do niepodległości’ otrzymał III nagrodę w konkursie na rekonstrukcję/inscenizację historyczną „Wola niepodległa” .

   Staraniem zespołu nauczycieli na parterze szkoły można też oglądać wystawę poświęconą stuleciu niepodległości naszego kraju.

NASZE SERCA BIAŁO – CZERWONE

   9 listopada 2018 roku uczniowie TB nr 5 przygotowali uroczystość z Okazji 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.  

   Apel rozpoczął się o 11.10 odśpiewaniem hymnu narodowego przez całą szkolną społeczność.

   Pani Dyrektor wprowadziła zebranych w wyjątkowy charakter tego spotkania, podkreślając wartość patriotyzmu w życiu każdego człowieka. Młodzież przypomniała trudną drogę rodaków do wolności, zaprezentowała sylwetki wielkich Polaków, pokazała fragmenty filmów historycznych i dokumentalnych.

   Bogaty repertuar wzbogaciły pieśni narodowe i poezja patriotyczna. W programie znalazły się także współczesne aranżacje dawnych przebojów. Całość zwieńczyła konkursowa praca uczniów poświęcona  historii Grobu Nieznanego Żołnierza.

   Występowi towarzyszyła podniosła atmosfera skupienia, refleksji i radości.