bannn dzien otwarty 19

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA "POWSTANIE WARSZAWSKIE NA WOLI"

4 osoby  26 września CKZiU nr 1 zorganizowało grę miejską dla warszawskich klas podstawowych i gimnazjalnych. Tematem gry był przebieg Powstania Warszawskiego na Woli.

    Zgłoszone zespoły zjawiły się z opiekunami na godz. 10.00 w sali, którąwcześniej pomagali przygotować i udekorować nasi słuchacze z SP nr 390:

Mateusz Kaleta i Sebastian Miciukiewicz.

    Po dokładnym wyjaśnieniu zasad gry młodzież miała ok. 20 minut na ustalenie wybranej trasy z zestawu liczącego 15 zaszyfrowanych miejsc. Następnie zespoły wyruszyły na Wolę. W czasie ustalania odpowiedzi na pytania pomocne były wszelkie źródła wiedzy, tj. notatki, książki, telefon, internet a także towarzyszący zespołom nauczyciele. Warunkiem zaliczenia poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania było dotarcie do minimum pięciu miejsc i udokumentowanie tego faktu przesłaniem fotografii uczniów na tle odnalezionego obiektu. Każdy obiekt i każda odpowiedź miały osobną punktację. Niespodzianką dla walczących o prymat było polecenie  odśpiewania w pobliżu miejsca, gdzie powstańcy zdobyli zakłady Michlerafragmentu powstańczej piosenki pt. "Pałacyk Michla". Z tego zadania wszyscy wywiązali sie znakomicie!

    Uczestnicy gry wędrowali po naszej dzielnicy do końca przeznaczonego na konkurs czasu. Budzi szacunek ich zaangażowanie, wiedza i kultura a także znakomita praca zespołowa i kontakt ze swoimi opiekunami. 

    O godz. 13.30 jury (kol. Edyta Gocał, kol. Anna Kardaszewicz, kol. Piotr Serwański) zakończyło przyjmowanie fotografii oraz odpowiedzi i zaczęło podliczanie punktów. Dwa najlepsze zespoły uzyskały niemal równą, świetną punktację. Były to: SP nr 63 im. Zawiszy Czarnego z ul. Płockiej (I lokata) i SP nr 386 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z ul. Grenady (lokata II). Na miejscu trzecim uplasowała się SP nr 234 im. Juliana Tuwima z ul. Esperanto. Nasz dwuosobowy zespół znalazł się, niestety, poza podium ale naszym słuchaczom  należy się uznanie za  aktywny udział, chęć walki i zdobycie ponad 40 punktów. 

Gratulujemy wszystkim!

    Na uroczyste zakończenie obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego serdecznie zapraszamy wszystkich laureatów. Apel planujemy w dniu 11 października a dokładne informacje podamy w najbliższych dniach.

  Przypominamy też, że uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych mogą wziąć udział w naszych pozostałych konkursach: fotograficznym, recytatorskim i literacko-historycznym. Ich regulaminy umieszczone są na stronie CKZiU.

Gorąco zachęcamy!

SPACER PAMIĘCI LICEALIŚCI NA CMENTARZU WOJSKOWYM

SPACER PAMIĘCI 

LICEALIŚCI NA CMENTARZU WOJSKOWYM

23 września 2018 r.

 

000065 2  W niedzielę, 23 września, grupa słuchaczy semestrów IA, IB, II, III i V formy zaocznej CXXVII LO dla Dorosłych wzięła udział w krótkiej wycieczce, która stanowiła kolejny etap naszych tegorocznych obchodów 74 rocznicy Powstania Warszawskiego. Spacer pamięci odbył się pod opieką nauczycielki historii, Anny Kardaszewicz, która poprowadziła młodzież trasą pozwalającą poznać także inne ważne miejsca tej warszawskiej nekropolii oraz groby szczególnie zasłużonych Polaków. 

  Nietypowym przygotowaniem do tej wycieczki był test z wiedzy o Powstaniu Warszawskim, do którego przystąpili wszyscy słuchacze liceum bezpośrednio przed wyjazdem na cmentarz. To spowodowało, że uczestnicy spaceru kojarzyli wiele z odwiedzanych miejsc z ważnymi wydarzeniami lat wojny i okupacji lub pytali o poprawne odpowiedzi z testu.

  Po przypomnieniu krótkiej historii Cmentarza Wojskowego i pokazaniu jego planu młodzież udała się pod Pomnik - Mauzoleum Ofiar Obozów Koncentracyjnych, gdzie zpalono światła, a następnie przeszła przez rozległe kwateryżołnierzy, którzy zginęli w latach 1918 - 1920. Te miejsca mają szczególne znaczenie w roku obchodów setnej rocznicy Odrodzenia Państwa Polskiego. 

  Spore zaintersowanie wzbudziła kwatera powstańców 1863 r. i duża liczba symbolicznych tablic upamietniających tych, którzy zginęli lub zmarli po powstaniu i zostali pochowani w innych miejscach. Wspólna interpretacja tarczy umieszczonej na wieńczacym kwaterę krzyżu pozwoliła na przypomnienie istotnych haseł Powstania Styczniowego.

  A potem grupa przeszła przez wiele kwater przeznaczonych dla poszczególnych oddziałów walczących w Powstaniu Warszawskim. Nazwy batalionów i zgrupowań, takie jak "Zośka", "Parasol", "Kiliński"  czy "Radosław" nie były naszym słuchaczom obce. Duże wrażenie wywarły na młodzieży rzędy brzozowych krzyży i tablice znanych bohaterów tamtych walk.

  Ważnymi punktami spaceru były: Pomnik Gloria Victis, Dolinka Katyńska oraz płyty upamiętniające dowódców AK. Tu grupa zatrzymała się dłużej a potem, podobnie jak w wielu poprzednich miejscach wcześniej, nasi słuchacze zapalili białe i czerwone światła. 

   Gdy wspólny spacer dobiegł końca, kilkoro uczestników postanowiło pozostać jeszcze na cmentarzu i odwiedzić groby swoich bliskich.

Warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2

ZESPOŁY CKZiU nr 1    

w CENTRUM INTERPRETACJI ZABYTKU

przy ul. Brzozowej w Warszawie

20 września 2018 r.

 

578903 7   To były ostatnie (czwarte) warsztaty dla uczniów i słuchaczy szkół warszawskich związanie z projektem rocznicowym ZSSiL nr 2 zainicjowanym wiosną tego roku. Uczestnicy warsztatów wezmą udział w grze miejskiej zaplanowanej na 27 wrzesnia br.

   Do Centrum Interpretacji Zabytku zgłosiły się oba zespoły CKZiU nr 1: grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 pod opieką p. Doroty Czarniak oraz grupa słuchaczy CXXVIII LO dla Dorosłych pod opieką p. Anny Kardaszewicz. Obecne były także zespoły uczniów innych szkól.

   Młodzieży zaprezentowano szereg interesujących rycin i obrazów ilustrujacych najstarsze dzieje Warszawy oraz  zaprezentowano fragmenty autentycznych murów. Następnie skoncentrowano się na zniszczeniach i odbudowie Stolicy w latach II wojny światowej. Tutaj pozwolono zespołom wykazać się kreatywnością, wyobraźnią i wiedzą - młodzież miała przedstawić własną koncepcję odbudowy Starego Miasta ze zniszczeń wojennych. Rezultaty tej pracy były potem prezentowane przed wszystkimi obecnymi. Oba zespoły naszego Centrum wspólnie opracowały i zaprezentowały swoją koncepcję, w której dominował plan bardzo wiernego odtworzenia stanu Starówki z jej najlepszych czasów.

   Po zakończeniu warsztatów znalazł się jeszcze czas na spacer po Starym Mieście.

              

ROZPOCZYNAMY NOWY ROK

20180903 091339W dniu 3.09.2018 uczniowie i nauczyciele pożegnali się z wakacjami i z uśmiechem przywitali nowy rok szkolny. Wszyscy przybyli do auli opaleni i pełni energii do pracy.

Podczas uroczystości uczniowie, którzy realizowali projekt Warszawskie Inicjatywy Edukacyjne, pt." Remontujemy Świat" zostali wyróżnieni nagrodami, a ich koledzy i koleżanki mogli podziwiać wspaniałe efekty ich ciężkiej pracy. Następnie  Pani Katarzyna Kowalczyk - kierownik kształcenia praktycznego opowiedziała o rezultatach projektu POWER VET, pt. "Pogłębianie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii" i zachęciła uczniów do wzięcia udziału w kolejnych projektach realizowanych w naszej placówce. Po oficjalnej części uroczystości wychowawcy spotkali się z wychowankami w salach przekazując najważniejsze informacje...żegnajcie wakacje na rok!