MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA "WARSZAWA - WRZESIEŃ 1939" CKZiU nr 1, 16 października 2019 r.

20191016 132543   Jednym z punktów upamiętnienia  osiemdziesiątej rocznicy wojny obronnej Polski był konkurs dla warszawskich szkół podstawowych  poświęcony wrześniowym walkom w Warszawie. 

   Na starcie znalazły się  reprezentacje czterech szkół: SP 63, SP  222, SP 247  oraz  SP 390 dla Dorosłych wraz z nauczycielkami-opiekunkami. 

   Grę prowadziły nauczycielki historii: p. Patrycja Głowacka i p. Anna Kardaszewicz z CKZiU nr 1.

    Młodzież otrzymała zestawy dziesięciu zadań, w których opisane zostały istotne dla Września 1939 roku miejsca lub obiekty, takie jak Barykada Września, ratusz miejski, płyty, groby, pomniki itp.  Zespoły miały za zadanie zidentyfikować minimum pięć spośród nich, zameldować się w ich pobliżu i udokumentować to przesłanym do organizatora zdjęciem. Przy niektórych wskazane było zapalenie zniczy. 

   Drugą częścią gry było udzielenie prawidłowych odpowiedzi na załączone pytania związane z wojną obronną 1939 roku. Fotografie i prawidłowe odpowiedzi miały zróżnicowaną punktację a na wykonanie zadań przeznaczono 150 minut. Młodzież ruszyła na wybrane trasy z ogromnym zapałem i wykorzystała cały przeznaczony czas. Żadne z podanych zadań nie okazało się zbyt trudne. Dużą pomocą okazały się: internet, mapa Warszawy i, zgodnie z regulaminem, wzorowa współpraca z nauczycielem-opiekunem.

    Podliczone po zakończeniu gry punkty pozwoliły ustalić lokaty:

I MIEJSCE -  Szkoła Podstawowa nr 63 

opiekun - p. Monika Hryniuka

 

II MIEJCE   -  Szkoła Podstawowa nr 390

opiekun - p. Justyna Majczak

                     

III MIEJSCE -  Szkoła Podstawowa nr 222

opiekun - p. Aneta Kruk-Yusuf

 

IV MIEJSCE - Szkoła Podstawowa nr 247

opiekun - p. Angelika Ratyni

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział!

Taka CHEMIA TO BAJKA....

IMG 3930   23 października  2019 r.  uczniowie Technikum Budowlanego nr 5 w Warszawie  mieli niecodzienną możliwość uczestniczenia w zajęciach  ”Pierwiastki  chemiczne wokół nas - wybrane właściwości oraz doświadczenia”. Pokazy i doświadczenia przeprowadzili pracownicy naukowi   z  Instytutu Chemii Zakładu Materiałów Wybuchowych wraz ze studentami  trzeciego roku z Koła Naukowego Chemików WAT pod kierunkiem Pana mgr inż. Marcina Hary. Koordynatorem spotkania był Pan mgr inż. Wiesław Szczygielski.

   Chociaż chemia nie jest kierunkowym przedmiotem w szkole, to zajęcia trafiły idealnie w potrzeby uczniów i nauczycieli. Spontaniczne słowa, wypowiedziane  po zajęciach w auli przez jednego z uczniów: „taka chemia to bajka”, najlepiej świadczą o ich atrakcyjności.

   W ciągu trzech godzin uczniowie nie tylko  usłyszeli o co najmniej 28 pierwiastkach chemicznych, ich ciekawych właściwościach i zastosowaniach, ale także zobaczyli je w akcji ( przeszło  20 doświadczeń i pokazów).

   Wprowadzeniem w temat było krótkie przypomnienie historii powstania układu okresowego pierwiastków chemicznych i sylwetki D. Mendelejewa, ze zwróceniem uwagi na jego zasługi m. in. przy produkcji prochu strzelniczego.

   Prezentowane doświadczenia obrazowały zarówno właściwości fizyczne wybranych pierwiastków: zachowanie w polu magnetycznym, różne barwy, stany skupienia (również te nietypowe w temperaturze pokojowej stany skupienia) jak i właściwości chemiczne: różną aktywność, zachowania wobec wody, zachowania pierwiastków lub ich związków w płomieniu palnika. Pojawiały się także efekty dźwiękowe: syczenie ognia, dźwięki wybuchów, kolorowe ognie, gwiazdki, iskry  itp. Dodatkowe animacje i slajdy na ekranie dopełniały obrazu laboratorium.

   Bardzo atrakcyjne dla uczniów okazało się  zetknięcie się z ciekłym tlenem czy azotem, które przecież w ich świadomości były zawsze w postaci gazowej. Wylewanie ciekłego  azotu na dłoń czy zeszklenie róży w ciekłym azocie było zjawiskiem niecodziennym i na długo zapadnie w pamięci.

   Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się barwne płomienie (czerwone, żółte, fioletowe, zielone), które powstawały na skutek umieszczenia w płomieniu palnika soli litowców oraz niektórych berylowców a także spalanie wiórków, pyłów metali  (np. magnezu i żelaza)  w tlenie. Uczniowie dowiedzieli się o zastosowaniu tych zjawisk w pirotechnice, ogniach sztucznych.

   Atrakcyjnym i cennym doświadczeniem było pokazanie wzrastającej aktywności litowców w reakcji  z wodą i uświadomienie uczniom niebezpieczeństwa takich reakcji. Niektórzy uczniowie po raz pierwszy mogli zobaczyć jak wyglądają w rzeczywistości: lit, sód, potas - pierwiastki wymagające szczególnej ostrożności przy przechowaniu i dlatego rzadko używane w pracowniach szkolnych. Krojenie sodu-metalu nożem było w odbiorze czymś niezwykłym.

   Uczniowie czynnie uczestniczyli w eksperymentach, co było dla nich niewątpliwym przeżyciem i swoistą formą zaprezentowania się wśród rówieśników.  Naukowcy z WAT bardzo  umiejętnie prowadzili dialog z  uczniami dobierając z wyjątkowym wyczuciem język przekazu.  Dowcipne slajdy ożywiały zajęcia.

   Na szczególną uwagę zasługuje dbałość o zapewnienie bezpieczeństwa  w trakcie doświadczeń (dokładne instrukcje, rękawice i okulary ochronne, osłony stanowisk). Pomimo, że każdy mógł obejrzeć  pociski ołowiane czy wziąć do ręki granat, wszyscy czuli się bezpiecznie. Uczniom bardzo podobały się też zamierzone niespodzianki i żarciki np. ucieczka przed wybuchem granatu, możliwość  zapalenie papierosa w 10 sekund.

   Szczególną furorę wśród uczestników zajęć zrobił pierwiastek bizmut, który został w prosty sposób otrzymany ze środka antyseptycznego. Na jego przykładzie przybliżone zostało zjawisko piroforyczności. Uczniowie  mogli obserwować samorzutne zapalanie się jego cząstek na powietrzu co wyglądało bardzo efektownie.

   W czasie prowadzonych zajęć, uczniowie mogli „na żywo” wielokrotnie obserwować zjawisko chemiluminescencji, co przekonało ich, że warto było żmudnie poznawać teorię budowy atomu. Poznali też w praktyce alotropię fosforu, siarki a także higroskopijność kwasu siarkowego ( VI).

   Zapadającym w pamięć i stosunkowo  prostym doświadczeniem okazało się srebrzenie i złocenie monet  - oparte na teorii reakcji utleniania i redukcji uznawanej przez wielu uczniów za trudną.  Był to też dowód na to, że trudne z pozoru zagadnienia mogą być atrakcyjne w praktyce.

   Istotnym elementem zajęć było zwracanie uwagi na związek specyficznych właściwości pierwiastków z ich technicznym  zastosowaniem np. europu, wolframu, galu. Uczniowie z zachwytem sprawdzali zastosowanie europu do zabezpieczania dokumentów i banknotów; bawiło ich wykrywanie świecenia, podobała się żarówka wykonana ze słoika i wolframu.

   Przy okazji naukowcy z WAT informowali o swoich dokonaniach (m.in. wspomniano o silniku rakietowym), oswajali uczniów z nowymi pojęciami jak np. nadprzewodnictwo, izotopy. 

   Praktyczne zastosowania chemii w kryminalistyce do wykrywania śladów krwi, czy część dotycząca różnych rodzajów promieniowania uświadomiły uczniom, że to co jest dla nich niewidoczne - za pomocą chemii może stać się widoczne, może ratować nawet życie lub wpływać na wynik śledztwa.

   Zajęcia pokazały różnorodność właściwości pierwiastków i wynikających z niej zastosowań. Urealniły zdobywaną wiedzę. Uświadomiły, że pierwiastki chemiczne są wokół nas, zachęciły do rozwijania zainteresowań w kierunku techniki. Pokazały jak ważny jest profesjonalizm i rzetelna wiedza.

   Po zakończeniu zajęć uczniowie gromadzili się jeszcze przy stołach doświadczalnych i zadawali prowadzącym przeróżne pytania.

   Taka forma zajęć jest bardzo atrakcyjna i przyczynia się do zwiększenia zainteresowania młodych ludzi możliwością studiowania w WAT (tym bardziej, że na początku zajęć zostali wszyscy zaproszeni przez Pana mgr Wiesława Szczygielskiego na dni otwarte WAT-u w marcu 2020 roku).

   Na pytanie: Co Ci się najbardziej podobało na zajęciach? - padały odpowiedzi: atrakcyjność i bezpośredniość prowadzących, wybuchy w trakcie doświadczeń, możliwość obejrzenia materiałów pirotechnicznych, ciekły azot, doświadczenia z bizmutem, wykrywanie promieniowania, piroforyczność, zamiana miedziaków w srebro a potem w złoto, zabezpieczanie dokumentów, doświadczenie z różą, żarty naukowca w tym żart z granatem. Zajęcia określone były jako intrygujące ale i wciągające. Dużą atrakcją była też możliwość sfotografowania sią z umundurowanym prowadzącymi doświadczenia młodymi naukowcami.

   Ktoś powiedział, że zajęcia z WAT, to chemiczne „Pendolino” - solidne, szybkie, sprawne, emocjonujące, bezpieczne, stylowe i celowe.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

20191014 105508 HDR   14 X 2019 r. w dniu święta Edukacji Narodowej w Technikum Budowlanym nr 5 odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W sali gimnastycznej zgromadzili się pierwszoklasiści, ich rodzice, wychowawcy i pozostali nauczyciele. 

   Na początku zebrani obejrzeli krótką prezentację przedstawiającą patrona szkoły, prof. Stefana Bryłę - utalentowanego naukowca, praktyka, pedagoga i patriotę. W dziedzinie budownictwa, w tym konstrukcji spawanych, był on pionierem na świecie. Jego słowa: „Trzeba myśleć i trzeba pracować” , są swoistym testamentem dla kolejnych pokoleń ludzi pracy. 

   Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Potem zabrała głos p. dyr. Halina Matuszewska – w krótkim wystąpieniu podkreśliła doniosłość chwili, pochwałę nauki i zachęciła młodzież rozpoczynającą swą karierę zawodową do wytrwałej pracy i osiągania ambitnych celów. Nastąpił akt ślubowania. Przedstawiciele klas pierwszych otoczyli sztandar, pozostali uczniowie powstali z miejsc i wszyscy powtarzali pod kierunkiem  p. dyr. Bożeny Nerć, słowa roty ślubowania. Następnie na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie wpisali się do Szkolnej Księgi Pamiątkowej. 

   Po ślubowaniu wystąpili kolejno: przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego, Mateusz Olejnik (kl. IV at),  przedstawiciel uczniów klas pierwszych, Adrian Iljin (kl. I bg) i przewodnicząca Rady Rodziców, p. Katarzyna Walewicz.  Wszyscy gratulowali pierwszoklasistom wyboru zawodu, życzyli wytrwałości w nauce, a także pomyślności na czas dorastania i zdobywania wykształcenia. 

   Po części oficjalnej każda klasa pierwsza zaprezentowała się  według własnego pomysł - swoje zainteresowania, pasje i umiejętności. Dyrekcja obdarowała uczniów okolicznościowymi  upominkami – zestawami przyborów do pisania i kreślenia. 

   Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali piosenkę Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”.  Śpiew i oprawę muzyczną przygotowała p. Izabela Zakrzewska – nauczycielka j. niemieckiego i wychowawczyni klasy I kt.

   Po części oficjalnej był jeszcze poczęstunek, po którym uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli udali się do kin na projekcję wybranych filmów.

SPACER PAMIĘCI UCZENNICE TB nr 5 na CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY

P1110746      9 października 2019 r. uczennice klasy I KG z Technikum Budowlanego nr 5 wzięły udział w wycieczce na Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej. Dziewczętom towarzyszyła ich wychowawczyni, p. Patrycja Głowacka oraz druga nauczycielka historii - p. Anna Kardaszewicz.

      Celem wycieczki było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Matki, którym CKZiU nr 1 opiekuje się od 2018 roku. Dziewczętom wyjaśniona została idea pomnika a u jego stóp stanęły białe chryzantemy i dwa białe światła. 

       Przy okazji wizyty na Cmentarzu Powstańców Warszawy obecnym przypomniana została trudna historia nekropolii, znaczenie jej nazwy, obecną sytuację i plany na przyszłość. 

       Grupa zatrzymywała się w kilku miejscach, m.in. przy kurhanie kryjącym prochy kilkudziesięciu tysięcy osób, na którym usytuowany jest znany pomnik POLEGLI NIEPOKONANI autorstwa Gustawa 

 Zemły. Uczennice zapaliły tu znicze: biały i czerwony. Światła stanęły też obok płyty poświęconej Szarym Szeregom.

       Duże zainteresowanie wzbudziła instalacja składająca się z kilkudziesięciu białych filarów z wypisanymi danymi tych mieszkańców Warszawy, których nigdy nie odnaleziono po wojnie.