bannn power

Szkolenie nauczycieli przed stażami Erasmus+ w Hiszpanii.

WP 20170114 004Panie Joanna Buniewicz, Edyta Gocał, Grażyna Grabska i Urszula Poniatowska, nauczycielki naszej placówki, uczestniczyły w kursie języka hiszpańskiego w ramach przygotowania językowo-kulturowego do wyjazdu do Salamanki w Hiszpanii. Zajęcia językowo-kulturowe obejmowały 30 godzin i prowadzone były w okresie XI i XII’16 w CKZiU nr 1, przez lektora iberystę. Panie nauczycielki podniosły swoje kompetencje językowo –kulturowe oraz zdobyły certyfikaty języka hiszpańskiego. Program i tematyka zajęć stanowiła wstęp do profesjonalnych staży zawodowych  Job Shadowing, które  wymieniona kadra  odbędzie w firmie hiszpańskiej w lutym 2017. Praktyki Job Shadowing   ukierunkowane są na tematykę odnawialnych źródeł energii OZE, ich celem jest pogłębienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli przedmiotów zawodowych i języków obcych , poznanie know-how firmy z tej branży  w Salamance.

Za miesiąc kolejna relacja z realizacji  projektu Erasmus+ Pogłębienie umiejętności zawodowych przez praktykę w Niemczech i Hiszpanii , tym razem już z pobytu w Salamance. 

Projekt aktywnego uczestnictwa w kulturze w CKZiU Nr 1 w Warszawie

Słuchacze CXXVIII LO dla Dorosłych oraz 159 gimnazjum dla Dorosłych czytają Sienkiewicza

Cel projektu: popularyzacja czytelnictwa i podniesienie jego poziomu w szkole, zachęcenie do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej, wspieranie zainteresowań czytelniczych młodzieży gimnazjalnej, pogłębianie ciekawości i wrażliwości czytelniczej, doskonalenie umiejętności językowych i interpretacyjnych, odkrywanie wartości literatury, propagowanie dbałości o kulturę słowa, zachęcanie do rozmawiania o literaturze.

W dniu 15 grudnia 2016 roku nasi słuchacze, dyrektor szkoły oraz nauczyciele uczestniczyli w maratonie czytania dzieł Sienkiewicza. Badania dotyczące czytelnictwa dowodzą, że młodzi ludzie wykazują małe zainteresowanie książkami. Aby ich zachęcić do czytania, należy inicjować aktywność słuchaczy i realizować ich pomysły. Dlatego wspólnie zorganizowaliśmy w sali konferencyjnej spotkanie poświęcone twórczości naszego noblisty. Zaangażowaliśmy  słuchaczy, dyrektora, nauczycieli , aby pokazać, że takie wspólne czytanie może być dobrą zabawą. Dzięki realizacji różnorodnych działań pokażemy, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat młodego człowieka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania jest pracą żmudną i wieloletnią. Powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Jest to bardzo ważne, ponieważ wychowanie młodego pokolenia  na czytelników jest dzisiaj, w dobie społeczeństwa informacyjnego, ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.