ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH I WYCHOWAWCZYCH. KOMUNIKAT DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca bieżącego roku w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

1. Komunikat dla uczniów:

Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • nauczyciele przygotują materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • uczniowie w okresie zawieszenia zajęć pozostają w domu i mają obowiązek sprawdzać codziennie wiadomości w e-dzienniku. Będą tam zamieszczane materiały do samodzielnej nauki lub wskazania gdzie takich materiałów poszukiwać;

Uczniowie!

 • pamiętajcie o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikajcie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie należy wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Można w tym czasie korzystać przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez nauczycieli;
 • przestrzegajcie w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;

od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

 

2. Komunikat dla nauczycieli:

w dniu 12.03.2020r wszyscy nauczyciele przychodzą do szkoły na godz. 9.30.
Orientacyjnie ok. godz. 11.00 odbędzie się w sali klubowej zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone zasadom funkcjonowania szkoły w dniach 13-25.03.2020r.

3. Komunikat dla rodziców:

Szanowni Państwo,

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa  w dniach od 12 do 25 marca bieżącego roku

w szkole nie będą prowadzone zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

 • Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół; dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1;
 • uczniowie w okresie zawieszenia zajęć powinni pozostać w domu i mają obowiązek sprawdzać codziennie wiadomości w e-dzienniku. Będą tam zamieszczane materiały do samodzielnej nauki lub wskazania gdzie takich materiałów poszukiwać;
 • uczniowie winni pamiętać też o swoim bezpieczeństwie w domu. Należy dopilnować aby w tym czasie unikali miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki;  uczniowie winni odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w szkole. Podczas samodzielnej nauki w tym czasie, mogą korzystać z własnych podręczników, darmowej platformy epodreczniki.pl lub innych portali oświatowych (w tym wskazywanych przez nauczycieli);
 • należy również zadbać o rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają uczniowie;
 • należy też na bieżąco śledzić komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

KORONAWIRUS

KV plakat A3 DRUK

Rekrutacja uczennic i uczniów na praktyki do Sofii w Bułgarii

Zespół projektowy projektu Erasmus+ KA1 ogłasza rekrutację uczennic i uczniów z TB nr  5 oraz  BS I stopnia nr 66 na staż zawodowy w firmach w Sofii w Bułgarii.Staż odbędzie się w terminie 14.06.20-11.07.20.
Aplikować mogą wszyscy uczniowie ze wszyskich klas w zawodach technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik prac wykończeniowych, technik urządzen i systemów energetyki odnawialnej, monter sieci i instalacji sanitarnych , monter prac wykończeniowych.
Posiadamy 16 miejsc na praktyki -4 architektów krajobrazu, 4 enegetyków,6 budowlańcow ,2 monterów.
Na praktyki nie moga wyjechać uczniowie, którzy w czerwcu-lipcu 2020 zdają egzaminy zawodowe. 
Formularze aplikacyjne dostępne na stronie projektu https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/formularz-zgloszeniowy   oraz w sekretariacie TB nr 5 u pani Hani.
Prosze wypełnić formularze i przekazać do sekretariatu  ,w formularzu koniecznie  proszę wskazać klasę i zawód. 
Regulamin rekrutacji dostępny na stronie projektu   https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/regulamin-rekrutacji     
Rekrutacja trwa do 20.03.20
Zapraszamy do aplikowania!!!!

Koordynator projektu
Urszula Poniatowska