Ślubowanie uczniów klas pierwszych

20191014 105508 HDR   14 X 2019 r. w dniu święta Edukacji Narodowej w Technikum Budowlanym nr 5 odbyła się uroczystość ślubowania uczniów klas pierwszych. W sali gimnastycznej zgromadzili się pierwszoklasiści, ich rodzice, wychowawcy i pozostali nauczyciele. 

   Na początku zebrani obejrzeli krótką prezentację przedstawiającą patrona szkoły, prof. Stefana Bryłę - utalentowanego naukowca, praktyka, pedagoga i patriotę. W dziedzinie budownictwa, w tym konstrukcji spawanych, był on pionierem na świecie. Jego słowa: „Trzeba myśleć i trzeba pracować” , są swoistym testamentem dla kolejnych pokoleń ludzi pracy. 

   Następnie wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn narodowy. Potem zabrała głos p. dyr. Halina Matuszewska – w krótkim wystąpieniu podkreśliła doniosłość chwili, pochwałę nauki i zachęciła młodzież rozpoczynającą swą karierę zawodową do wytrwałej pracy i osiągania ambitnych celów. Nastąpił akt ślubowania. Przedstawiciele klas pierwszych otoczyli sztandar, pozostali uczniowie powstali z miejsc i wszyscy powtarzali pod kierunkiem  p. dyr. Bożeny Nerć, słowa roty ślubowania. Następnie na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie wpisali się do Szkolnej Księgi Pamiątkowej. 

   Po ślubowaniu wystąpili kolejno: przewodniczący  Samorządu Uczniowskiego, Mateusz Olejnik (kl. IV at),  przedstawiciel uczniów klas pierwszych, Adrian Iljin (kl. I bg) i przewodnicząca Rady Rodziców, p. Katarzyna Walewicz.  Wszyscy gratulowali pierwszoklasistom wyboru zawodu, życzyli wytrwałości w nauce, a także pomyślności na czas dorastania i zdobywania wykształcenia. 

   Po części oficjalnej każda klasa pierwsza zaprezentowała się  według własnego pomysł - swoje zainteresowania, pasje i umiejętności. Dyrekcja obdarowała uczniów okolicznościowymi  upominkami – zestawami przyborów do pisania i kreślenia. 

   Na zakończenie wszyscy zebrani zaśpiewali piosenkę Marka Grechuty „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy”.  Śpiew i oprawę muzyczną przygotowała p. Izabela Zakrzewska – nauczycielka j. niemieckiego i wychowawczyni klasy I kt.

   Po części oficjalnej był jeszcze poczęstunek, po którym uczniowie pod opieką wychowawców i nauczycieli udali się do kin na projekcję wybranych filmów.

SPACER PAMIĘCI UCZENNICE TB nr 5 na CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY

P1110746      9 października 2019 r. uczennice klasy I KG z Technikum Budowlanego nr 5 wzięły udział w wycieczce na Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej. Dziewczętom towarzyszyła ich wychowawczyni, p. Patrycja Głowacka oraz druga nauczycielka historii - p. Anna Kardaszewicz.

      Celem wycieczki było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Matki, którym CKZiU nr 1 opiekuje się od 2018 roku. Dziewczętom wyjaśniona została idea pomnika a u jego stóp stanęły białe chryzantemy i dwa białe światła. 

       Przy okazji wizyty na Cmentarzu Powstańców Warszawy obecnym przypomniana została trudna historia nekropolii, znaczenie jej nazwy, obecną sytuację i plany na przyszłość. 

       Grupa zatrzymywała się w kilku miejscach, m.in. przy kurhanie kryjącym prochy kilkudziesięciu tysięcy osób, na którym usytuowany jest znany pomnik POLEGLI NIEPOKONANI autorstwa Gustawa 

 Zemły. Uczennice zapaliły tu znicze: biały i czerwony. Światła stanęły też obok płyty poświęconej Szarym Szeregom.

       Duże zainteresowanie wzbudziła instalacja składająca się z kilkudziesięciu białych filarów z wypisanymi danymi tych mieszkańców Warszawy, których nigdy nie odnaleziono po wojnie.

     

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA „WARSZAWA – WRZESIEŃ 1939”

CKZiU nr 1

MIĘDZYSZKOLNA GRA MIEJSKA

„WARSZAWA – WRZESIEŃ 1939”

WYNIKI

LOKATA I

Szkoła Podstawowa nr 63

Zawiszy Czarnego

LOKATA II

Szkoła Podstawowa nr 390 dla Dorosłych

LOKATA III

Szkoła Podstawowa nr 222

Jana Brzechwy

Organizatorzy serdecznie gratulują Laureatom i dziękują za udział wszystkim zespołom.

Uroczyste zakończenie gry planowane jest w listopadzie 2019 r.

Rekrutacja nauczycieli zawodowców na staż w Braga w Portugalii

DRODZY NAUCZYCIELE ZAWODOWCY PRZEDMIOTÓW BUDOWLANYCH 

 

   Zespół projektowy ogłasza nabór 4 nauczycieli  na staże i wyjazd do Bragi  w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ KA1. Staże zawodowe w Braga w  Portugalii  będą się odbywały w terminie  16.02.2020-22.02.2020  w firmach z branży budowlanej, językiem komunikacji będzie język angielski. Na wyjazd zostanie zakwalifikowanych 4 nauczycieli przedmiotów budowlanych , w tym również mogą to być nauczyciele języka angielskiego zawodowego ,uczący w TB nr 5  w Warszawie.

   Rekrutacja trwa do dnia 25.10.2019 .

   Chętni nauczyciele  proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego z załącznika poniżej  i dostarczenie do dnia 20.10.2019 wypełnionego formularza w wersji papierowej  do sekretariatu TB nr 5 lub pani Urszuli Poniatowskiej koordynatora projektu.

   Zasady rekrutacji są dostępne w Regulaminie rekrutacji znajdującym się na stronie projektu pod linkiem  https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/regulamin-rekrutacji  

   Lista nauczycieli zakwalifikowanych na wyjazd zostanie ogłoszona do 07.11.2019 przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Zapraszamy do aplikowania wszystkich chętnych  nauczycieli uczących w TB nr 5 !!!!

Załączniki:

1. Formularz zgłoszeniowy