PODRÓŻE WOLNOŚCI.

1W ramach projektu Biura Edukacji m. st. Warszawy uczniowie naszej szkoły odbyli wizytę studyjną pt. PODRÓŻE WOLNOŚCI 2019 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

Wizyta ta miała miejsce 19 września. Była to niezwykle żywa lekcja historii.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy spacerem po terenie dawnej Stoczni Gdańskiej im. Lenina wzbogaconym interesującym komentarzem przewodnika. Oglądaliśmy makiety i rekwizyty tamtych czasów. Nie zabrakło zdjęć przy historycznej bramie.

Cennym elementem naszej wycieczki była wizyta w mediatece gdzie obejrzeliśmy filmy dokumentalne o początkach Solidarności. Ostatnim etapem zwiedzania była stała wystawa.

Rekrutacja uczniów na staże do Malagi w Hiszpanii.

Zespół projektowy ogłasza nabór uczennic i uczniów na staże i wyjazd do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ KA1.
Staże zawodowe w Malaga w  Hiszpanii będą się odbywały w terminie   09.02.2020-07.03.2020.
Na wyjazd zostanie zakwalifikowanych łącznie  12 uczniów, w tym 4 z technikum architektury krajobrazu,5 uczniów  z technikum budownictwa, 3 uczniów ze szkoły branżowej. Rekrutacja trwa do dnia 15.10.2019 .
Chętni uczniowie proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego z załącznika poniżej  i dostarczenie do dnia 15.10.2019 wypełnionego formularza w wersji papierowej  do sekretariatu TB nr 5,wychowawcy klasy lub pani Urszuli Poniatowskiej koordynatora projektu.
Zasady rekrutacji są dostępne w Regulaminie rekrutacji znajdującym się na stronie projektu pod linkiem  https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/regulamin-rekrutacji
 
Lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd zostanie ogłoszona do 30.10.2019 przez Komisję Rekrutacyjną.
 
Zapraszamy do aplikowania wszystkich chętnych uczniów z klas technikum architektury krajobrazu,technikum budownictwa oraz szkoły branżowej!!!
 
Załączniki:

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020

w Technikum Budowlanym nr 5 im. prof. Stefana Bryły

i w Branżowej Szkole I stopnia nr 66

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się w dniu 2 IX 2019 r. w auli szkolnej:

godz.   9.00 – klasy drugie, trzecie i czwarte;

godz. 10.30 – klasy pierwsze;

Po uroczystości nastąpią spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.

W dniu 4 IX 2019 r. o godz. 17.30 odbędzie się zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych.

PODNOSIMY KOMPETENCJE

IMG 1649   14 lipca 2019 r. grupa 6 nauczycieli z CKZiU nr 1 wyjechała do Sofii na kurs metodyczny „Poprawa jakości metod pracy z młodzieżą”. Realizacja projektu pt Rozwój kompetencji kadry kluczem do sukcesu w ramach programu PO WER „Ponadnarodowa mobilność kadry niezawodowej w edukacji dla dorosłych” możliwa było dzięki Europejskiemu Funduszowi Społecznemu oraz współpracy z partnerem edukacyjnym ETN Bulgaria Gateway.

   40-godzinne szkolenie – wykłady, dyskusje, warsztaty, treningi – pozwoliło poznać innowacyjne metody nauczania i interakcji z młodzieżą, nowe sposoby motywowania słuchaczy i zapewnienia profesjonalnej orientacji przez identyfikowanie „naturalnych talentów” słuchaczy.

   Oprócz podnoszenia kompetencji nauczyciele poznali bułgarską kulturę, historię, przyrodę, zwiedzili Sofię i obejrzeli wiele ciekawych zabytków.

   Cel kursu został osiągnięty, nabyte przez nauczycieli nowe kompetencje wpłyną na podniesienie jakości pracy z młodzieżą i dorosłymi w szkołach dla dorosłych.