PRZYJĘCIE DO CXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

FORMA ZAOCZNA

Zajęcia odbywają się dwa   razy w miesiącu co dwa tygodnie w soboty i niedziele                            w godzinach 8:30 – 17:10 

W liceum ogółnokształcącym nauka jest bezpłatna i trwa:

  • cztery lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po 8-letniej szkole podstawowej i kończy się świadectwem ukończenia  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • trzy lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po gimnazjum i kończy się świadectwem ukończenialiceum ogólnokształcącego dla dorosłych – obecnie nabór trwa do semestrów 4, 5 i 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy (semestru) liceum;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • wniosek o przyjęcie do szkoły /na druku CKZiUnr 1 (drukdo otrzymania na miejscu w placówce)
  • 3 zdjęcia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego                   lub egzaminu ósmoklasisty. 

Wymagamy również dostarczenia świadectwa lub arkusza ocen ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY SŁUCHACZ MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Accesibility button

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA