CKZiU nr 1 zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych kwalifikacyjnych kursach zawodowych w następujących kwalifikacjach:

 

  

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych   

  

Lp 

Symbol kwalifikacji 

Nazwa kwalifikacji 

Zawód 

Wymagania 

Forma kształcenia 

BUD.20 

Organizacja robót związanych  z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych 

TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ 

ukończona jedna z kwalifikacji: B.8 lub B.9, BD.05,  BUD.09 

zaoczna 

BUD.25 

Organizacja, kontrola  i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie 

  TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE  

ukończona jedna z kwalifikacji: B.5, B.6, B.7, BD.04, BUD.11 

zaoczna 

BUD.14 

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów 

TECHNIK BUDOWNICTWA  

ukończona jedna z kwalifikacji: B.16, B.18, B.20  BD.12, BD.14, BD.16, BUD.01, BUD.08, BUD.12 

zaoczna 

BUD.12 

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich 

MURARZ - TYNKARZ  

ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum 

zaoczna 

HGT.12 

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH  

ukończona jedna z kwalifikacji: T.6, TG.07, HGT.02 

zaoczna 

FRK.01 

Wykonywanie usług fryzjerskich 

FRYZJER 

ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum 

zaoczna 

OGR.03 

Projektowanie, urządzanie   i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu 

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

ukończona szkoła podstawowa lub gimnazjum 

zaoczna 

 

Oferujemy dobre warunki nauki pod opieką profesjonalnej kadry specjalistów w zakresie kształcenia zawodowego.

Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, organizowanego przez OKE, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Nie trać czasu – podnieś swoje szanse na rynku pracy!

Zapisy w sekretariacie głównym CKZiU nr 1 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

                                                                                                                   Zapraszamy!

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są prowadzone wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji i obejmują kształcenie teoretyczne i praktyczne. Ukończenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu zewnętrznego, potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Egzamin przeprowadza OKE. W każdym zawodzie wyodrębnione zostały jedna, dwie lub trzy kwalifikacje, obejmujące swoim zakresem wiedzę, umiejętności zawodowe oraz kompetencje personalne i społeczne niezbędne do wykonywania danego zawodu. Każdą z nich będzie można uzyskać po ukończeniu odpowiedniego kursu. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie pełnego zawodu. Niektóre kwalifikacje wspólne są dla zawodów pokrewnych. Dzięki temu pracownicy uzyskają lepsze możliwości planowania i realizowania swojej kariery zawodowej, gdyż w krótkim czasie będą mogli uzupełnić wykształcenie lub zdobyć nowy zawód na bazie już posiadanych umiejętności. Dlatego kursy kwalifikacyjne stanowią doskonałą, bo stosunkowo szybką drogę do zwiększenia swej atrakcyjności i mobilności na rynku pracy. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą uzyskać 251 kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

  • Zapraszamy!

 

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.