Branżowa Szkoła II stopnia

 • Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.
 • Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.
 • Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w CKZiU nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie.
 • Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego.

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 2

UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:

 • technik ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE,
 • technik BUDOWNICTWA,
 • technik INŻYNIERII SANITARNEJ,
 • technik HANDLOWIEC,
 • technik ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH,
 • technik TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI,
 • technik POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH,
 • technik FOTOGRAFII i MULTIMEDIÓW,
 • technik USŁUG FRYZJERSKICH.

Forma kształcenia:

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (weekendy).

Cykl kształcenia:

4 semestry

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2018-2023;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

 

 

 

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

311204 technik BUDOWNICTWA

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ukończona jedna
z kwalifikacji: BD.12, BD.14, BD.16, BUD.01, BUD.08, BUD.12

311219 technik
ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

BUD.25

Organizacja, kontrola
i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

ukończona jedna
z kwalifikacji: BD.04, BUD.11

311218 technik

INŻYNIERII SANITARNEJ

BUD.20

Organizacja robót związanych
z budową, montażem
i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

ukończona jedna
z kwalifikacji: BD.05, BUD.09

343404 technik
ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

HGT.12

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ukończona jedna
z kwalifikacji: TG.07, HGT.02

314403 technik
TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

SPC.07

Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

ukończona jedna
z kwalifikacji: TG.02-TG.06, SPC.01-SPC.05

311513 technik

POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

MOT.06

Organizacja i prowadzenie
procesu obsługi pojazdów samochodowych

ukończona jedna
z kwalifikacji: MG.12, MG.18, MOT.02, MOT.05

522305 technik HANDLOWIEC

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych

ukończona jedna
z kwalifikacji: AU.20, HAN.01

343105 technik
FOTOGRAFII i MULTIMEDIÓW

AUD.05

Realizacja projektów graficznych
i multimedialnych

ukończona jedna
z kwalifikacji: AU.23, AUD.02

514105 technik
USŁUG FRYZJERSKICH

FRK.03

Projektowanie i wykonywanie fryzur

ukończona jedna
z kwalifikacji: AU.21, FRK.01

 • Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.
 • W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.  

pdf 155498 640

Regulamin rekrutacji

Accesibility button