E8 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

 

lp.

data

godz.

przedmiot

1.

24 maja 2022 r.

godz. 9:00

język polski

2.

25 maja 2022 r.

godz. 9:00

matematyka

3.

26 maja 2022 r.

godz. 9:00

język obcy nowożytny

Na egzamin należy zgłosić się przynajmniej na 30 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu.

Na egzamin obowiązkowo trzeba przynieść: 

  • dokument potwierdzający tożsamość,
  • czarno piszący długopis,
  • linijkę,(dotyczy egzaminu z matematyki)

Podczas egzaminów obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną 
i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Ulotka rekrutacyjna

Ulotka rekrutacyjna

 

Accesibility button