Szkoła Podstawowa dla Dorosłych nr 390

FORMA STACJONARNA

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 04 września o godzinie 13.50

Rekrutacja trwa! 

NAUKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH (klasa 7 i 8):

 • jest bezpłatna;
 • kończy się egzaminem  ósmoklasisty;
 • w szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ TRZY RAZY W TYGODNIU:

 • poniedziałek - w godzinach 13.50 – 20.40;
 • wtorek - w godzinach 13.50 – 20.40;
 • czwartek - w godzinach 13.50 – 20.40.

WYMAGANE DOKUMENTY (w zależności od szkoły do jakiej uczęszczał kandydat):

 • oryginał świadectwa ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej;
 • oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej;

      lub

 • oryginał ukończenia klasy VI lub VII ośmioletniej szkoły podstawowej,

       lub 

 • oryginał ukończenia klasy I lub II gimnazjum;
 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość,
 • zdjęcia do legitymacji - 2 sztuki (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem);
 • podanie o przyjęcia do szkoły do pobrania w sekretariacie placówki;
 • jeśli kandydat posiada, to dodatkowo - wszystkie aktualne zaświadczenia o dysfunkcjach z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych,
 • skierowanie z OHP w przypadku osób niepełnoletnich.

ZAPRASZAMY!

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Accesibility button