patronszProfesor Stefan Bryła

1886-1943

Stefan Władysław Bryła ur. 17.08.1886 r. w Krakowie ukończył z odznaczeniem szkołę realną w Stanisławowie w 1903 r. Studiował w Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej w latach 1903-1908, następnie otrzymał w 1909 r. stopień doktora, a w następnym roku habilitował się i po uzyskaniu tytułu docenta objął wykłady w Politechnice Lwowskiej. Krakowska Akademia Umiejętności delegowała go do Berlina na dalsze studia, potem studiował również w Paryżu, Londynie i w Stanach Zjednoczonych. W czasie podróży naukowej pracował w Niemczech, Francji, Anglii, Kanadzie i USA. Drogę powrotną odbył przez Hawaje, Japonię, Koreę, Chiny, Mandżurię i Syberię. Lata I wojny światowej spędził w Kijowie. Po powrocie do kraju został mianowany w 1921 roku profesorem zwyczajnym Budowy Mostów w Politechnice Lwowskiej. W międzyczasie zapoznawał się z zagadnieniami standaryzacji w budownictwie. Aktywnie działał przez cały okres międzywojenny w dziedzinie zawodowej i społecznej m. in. jako poseł oraz przewodniczący licznych towarzystw naukowych. Od 1934 r. jako profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W czasie okupacji hitlerowskiej prof. Bryła był jednym z organizatorów tajnego nauczania. Rozstrzelany przez Hitlerowców 03.12.1943 r. w Warszawie przy ul. Puławskiej. Był autorem ok. 250 wybitnych prac naukowych. Jego prace miały charakter pionierski w skali światowej. Do najbardziej znanych konstrukcji prof. Bryły należą m. in. pierwszy spawany most na rzece Słudwi pod Łowiczem, konstrukcja gmachu Towarzystwa "Prudential" w Warszawie (obecnie hotel "Warszawa"), konstrukcje budynków PKO w Warszawie, Biblioteki Jagielońskiej w Krakowie, gmachu Marynarki Wojennej w Warszawie, hali targowej w Katowicach i całego szeregu innych.

Prof. Stefan Bryła położył olbrzymie zasługi na polu rozwoju polskich nauk technicznych i po dziś dzień stanowi dla całych pokoleń wzór uczonego, praktyka i patrioty.

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.