REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/23

Ósmoklasisto! Już niedługo rozpoczniemy rekrutację do naszej szkoły. Tymczasem zapraszamy na dni otwarte 30.03.2022r. i 25.05.2022r. oraz do bezpośredniego kontaktu z sekretariatem szkoły codziennie od poniedziałku do piątku.

 

Kształcimy w zawodach:

 

Technik BUDOWNICTWA 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych;

- organizowania i kontrolowania robót z zakresu zagospodarowania terenu budowy, robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego, robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej

 

Technik ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budów, robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych;

- montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych

- koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych

- sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie

T

Technik ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- opracowywania projektów obiektów terenów zieleni

- urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

- urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu

- prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą

 

Technik URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

- organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;

- konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

- sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Punktowany jest wynik egzaminu ósmoklasisty oraz oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

zawód

przedmioty punktowane

Technik budownictwa

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

Technik architektury krajobrazu

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, biologia)

Technik robót wykończeniowych

w budownictwie

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

1.    j.polski

2.    matematyka

3.    max. (geografia, plastyka)

4.    max . (informatyka, wychowanie fizyczne)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO OPUBLIKUJEMY NIEBAWEM

  

Accesibility button

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA