Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 1

SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

 

TECHNIKUM ilość  uczniów
I AT 31
I KT 32
I WT 28
I ST 32
II AT 30
II KT 23
II ST 25
II WT 18
III AG 20
III AT 15
III BG 32
III BS 21
III KG 21
III KT 21
III WR 28
IV AT 22
IV BT 17
I AZ 31

Ilość klas w szkołach młodzieżowych: 18

SZKOŁY STACJONARNE

Szkoła Podstawowa s. VIII 1 s. VIII 2          
Ilość słuchaczy 17 15          
CXXVII L.O. s. I A-B s. II s. III s. IV G s. IV SP s. V s. VI
Ilość słuchaczy 54 26 38 21 16 33 15

Ilość semestrów w szkołach stacjonarnych: 10

SZKOŁA ZAOCZNA

CXXVII L.O. s. I s. II s. III AB s. IV s. V s. VI BS II st. s. I AB BS II st. s. III
Ilość słuchaczy 36 18 48 21 21 21 73 37

Ilość semestrów w szkołach zaocznych: 10

Łącznie: 38 oddziałów + 25 turnusów dokształcania młodocianych pracowników

CKZiU nr 1 zatrudnia 76 nauczycieli, w tym:

 

* dyplomowanych 32
* mianowanych 25
* kontraktowych 12
* stażystów 1
* specjalistów przedm. zawodowych 6
* pracowników administracji 8
* pracowników obsługi 11

 

 

 

 

Accesibility button

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA