Organizacja

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1

SZKOŁA MŁODZIEŻOWA

TECHNIKUM I AT I BT I KT I ST II AT II KT III AT IIKT IV AT IV KT
ilość uczniów 22 19 24 22 20 10 17 17 25 12

Ilość klas w szkołach młodzieżowych: 10

SZKOŁY STACJONARNE

GIMNAZJUM sem.I        sem.II  sem. III  sem.IV A,B  sem.V         A,B  sem.VI
ilość słuchaczy 25 19 40 44 43 30
CXXVIII L.O.  sem.I A  sem.II   sem.III  sem.IV  sem.V  sem.VI
ilość słuchaczy 33 29 19 22 13 21

Ilość semestrów w szkołach stacjonarnych: 14

SZKOŁY ZAOCZNE

CXXVIII L.O.  sem. I A,B         sem.II   sem.III   sem.IV A,B              sem.V          sem.VI 
ilość słuchaczy 47 25 28 37 22 32

Ilość semestrów w szkołach zaocznych: 8

Łącznie: 32 oddziały

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

A-19                 technik usług fryzjerskich  
A-23 technik usług fryzjerskich - projektowanie fryzur  
A-36 technik rachunkowości - rozliczanie wynagrodzeń i danin  
A-65                 technik rachunkowości - prowadzenie rachunkowości

 

B-18 technik - wykonywanie robót murarskich i tynkarskich  
B-33 technik - organizacja i kontrolowanie robót budowlanych  
     

Centrum zatrudnia 55 nauczycieli, w tym:

*         dyplomowanych            19
*         mianowanych                19
*         kontraktowych               14
*         stażystów                             3
* pracowników administracji:                  8
*         pracowników obsługi:                            11