Projekt Erasmus+ KA1 pt Nowe kompetencje kluczem do sukcesu  został zakończony w dniu 31.08.2021.
Bogata dokumentacja zdjęciowa uczniów i nauczycieli beneficjentów  praktyk  i programu kulturowego w Hiszpanii i Bułgarii została zgromadzona  i  udostępniona  do  obejrzenia na linku https://imgur.com/a/vTQiqUh
Na platformie EU rozpowszechniania rezultatów https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination
zostały zamieszczone następujące opracowania projektowe w języku polskim oraz  języku angielskim:
1. Feedback from participants  -informacje zwrotne od uczestników mobilności
Ankiety monitorujące i ewaluacyjne zostały przeprowadzone po odbytych mobilnościach w latach 2019-2020 ,wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestników staży w Braga-8 osób, nauczycieli opiekunów praktyk uczniów -3 osoby i uczniów uczestników praktyk w Malaga i Sofia-39 uczniów oraz instytucji przyjmujących -3 instytucje w Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii. Podsumowanie wyników ankiet zostało zawarte w załączniku w części XXI. W części I-XX załącznika znajdują się formularze ankiet kierowane do poszczególnych beneficjentów grupy docelowej projektu.
 
2.Direct effect on participants and project partners -wpływ bezpośredni na uczestników i partnerów projektu
*Uczestnicy stażu ERASMUS+KA1 w Maladze w Hiszpanii podzielili się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z koleżankami i kolegami ze swoich klas w Technikum Budowlanym nr 5. Lekcje otwarte odbyły się w klasie 3at podczas lekcji wychowawczej 31.05.2019, w klasie 2kt na lekcji Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 23.05. 2019, w klasie 2at na lekcji wychowawczej 24.05.2019 oraz w klasie 2ms na lekcji Budownictwo ogólne 29.05. 2019. Uczniowie przedstawili prezentacje wykonywanych zadań zawodowych oraz zdobytej wiedzy i umiejętności w czasie odbytych praktyk w Maladze, Hiszpania. Tematy lekcji: 1. II kt Prezentacja rezultatów praktyk uczniów w Malaga, Hiszpania odbytych w ramach programu Erasmus+. Prezentujący uczniowie: Patrycja Wiaderek; Sandra Szostek; Aleksandra Bicz; Patryk Saliński 2. III at Moje sukcesy. Prezentacja rezultatów stażu w Maladze w ramach projektu Erasmus +. Prezentujący uczeń : Maciek Gołębiewski http://stara.ckziu1.edu.pl/index.php?opt
 
*W czasie uroczystego otwarcia roku szkolnego 2019/2020 w auli szkolnej odbyła się prezentacja rezultatów miesięcznych praktyk zawodowych w Sofii w Bułgarii na przełomie czerwca i lipca br. Nauczyciele opiekunowie Urszula Poniatowska i Marek Kozub przedstawili rezultaty osiągnięte podczas staży zawodowych uczniów w odniesieniu do grupy młodzieży z energii odnawialnych oraz grupy budowlanych. W grupie młodzieży z energii odnawialnych uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi na świecie, a uczniowie z grupy budowlanych poznali młodego entrepreneura typu od pucybuta do milionera. Trzech uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe w Sofii w Bułgarii, Zbigniew Pyrzanowski z 4st, Mateusz Pawlak z 4st oraz Mateusz Sura z 3at przedstawili film ilustrujący w dowcipnej formie ich pobyt.
 
3.Practical & reusable resources for the practitioners -praktyczne i użyteczne zasoby  dydaktyczne do wykorzystania
W lutym 2020 cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych uczestniczyły w ramach Erasmus+ KA1 w stażach zagranicznych w firmie budowlanej w Braga. Jako produkt nowo nabytych kompetencji zawodowych oraz poznania specyfiki budownictwa portugalskiego, powstała prezentacja na temat niszczenia elewacji budynków w Braga. Prezentację przygotowały uczestniczki szkoleń Mirosława Popek, Wanda Burta, Urszula Poniatowska, Małgorzata Szymendera. W prezentacji zostały wykorzystanie zdjęcia wykonane podczas praktyk oraz wiedza na temat procesów niszczenia elewacji. Prezentacja w języku polskim i języku angielskim stanowi dodatkowy materiał dydaktyczny do upowszechniania dla uczniów i nauczycieli na przedmiotach zawodowych w TB nr 5, BS I stopnia i BS II stopnia w roku szkolnym 2020-2021.

4.Dissemination material -materiały upowszechniające
*W okresie ferii zimowych w dniach od 16.02.20 do 21.02.20, cztery nauczycielki uczące przedmiotów zawodowych w TB nr 5 i BS I stopnia nr 66, p.Urszula Poniatowska,p.Miroslawa Popek ,p.Wanda Burta i p. Małgorzata Szymendera , odbyły staż w firmie budowlanej w Braga w Portugalii. Nauczycielki podniosły swoje kompetencje zawodowe praktyczne oraz kompetencje kulturowo-językowe , zaktualizowały i poszerzyły wiedzę oraz umiejętności na temat remontów budowlanych w firmie BURGOMETRICO LDA w Braga, uczestniczyły w programie kulturowym i spotkaniu z nauczycielami ze szkół europejskich ( Litwa ,Irlandia, Chorwacja, Norwegia, Wielka Brytania,Serbia, Polska ) szkolącymi się w tym samym czasie w Portugalii. Nauczycielki zgromadziły dokumentację fotograficzną i informacje na temat erozji w budownictwie w Braga . Na ten temat powstał materiał dydaktyczny do wykorzystania i wdrożenia na lekcjach przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego.
 
*W czasie nauczania zdalnego nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej korzystali z zasobów i opracowań projektu Erasmus+ KA1. Prezentację na temat Tradycyjnych obiektów architektury krajobrazu w Braga w Portugalii przygotowały panie Joanna Buniewicz i Katarzyna Kowalczyk. Prezentację na temat Urządzeń energetyki odnawialnej w Braga w Portugalii przygotowali ponowie Karol Falkiewicz i Jakub Niewczas. Wymienieni nauczyciele przedmiotów zawodowych na przełomie stycznia-lutego 2019 , a więc jeszcze przed pandemią, brali udział w stażach w firmach w Braga w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ KA1. Prezentacje te również wzbogaciły lekcje wychowawcze w klasach TB nr 5 i BS 1 stopnia nr 66. 
 
*Uczniowie i nauczyciele opiekunowie przygotowali prezentację obrazującą przebieg i rezultaty praktyk uczniów w Malaga w Hiszpanii, odbytych tuż przed pandemią Covid -19. Prezentacja została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w maju 2020 oraz na podsumowaniu projektu Erasmus+ KA1 na koniec roku szkolnego 2020/2021 w poszczególnych klasach w Technikum Budowlanym nr 5 i Szkole Branżowej nr 66. Prezentacja będzie także przedstawiona na ślubowaniu klas 1-szych we wrześniu 2021 w TB nr 5 oraz SB nr 66 jako promocja rezultatów projektu Erasmus+ KA1.
*Students' internship in Malaga, Spain in 2020 part1
During this film students talked about their internship in Malaga,Spain in February-March 2020 and its results.
 
*Students' internship in Malaga , Spain in 2020 part 2
During this film students talked about their internship in Malaga,Spain in February-March 2020 and its results.
 
*LA graduate is talking about her internship
 !During this film Patrycja Dmitrzak graduate of landscape architecture in our school in 2021 is talking about her participation in internship in Malaga, Spain.
!During this film Michał Włodarczyk graduate of landscape architecture in our school in 2021 is talking about his participation in internship in Malaga, Spain.
 
Wszystkie  powstałe w czasie realizacji tego projektu zasoby  były i będą wykorzystywane do promocji działalności naszej placówki w kolejnych latach szkolnych. 
 
Przygotowała
Urszula Poniatowska
koordynator projektu

C K Z i U nr 1 w Warszawie  bierze udział w  ogólnopolskim konkursie fotograficznym  Selfie+   rozpowszechniania rezultatów projektu Erasmus+ KA 1.

Do konkursu zgłosiliśmy 7 zdjęć z  opisami, we wszystkich  kategoriach konkursowych, ich publikacja jest dostępna na stroniehttps://selfieplus.frse.org.pl/

Zdjęcia są do obejrzenia  pod następującymi linkami:

1/ Kategoria  Twój projekt w jednym ujęciu

https://selfieplus.frse.org.pl/3-in-1-trzy-w-jednym-czyli-polaczenie-energii-odnawialnych-architektury-krajobrazu-i-budownictwa/

2/ Kategoria Pokaż nam plusy swojego Erasmusa+

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-pokaz-nam-plusy-swojego-erasmusa-tytul-zdjecia-wplyw-na-twoje-zycie/

3/Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/ekologia

https://selfieplus.frse.org.pl/ekologiczne-czyszczenie-basenu-w-ogrodzie-srodziemnomorskim-limpieza-ecologica-de-la-piscina-en-el-jardin-mediterraneo/

4/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/wyrównywanie szans

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-wartosci-europejskie-w-nowej-perspektywie-wyrownywanie-szans-tytul-zdjecia-szanse-zawodowe-wyrownane/

5/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/synergia

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-wartosci-europejskie-w-nowej-perspektywie-synergia-tytul-zdjecia-praca-zespolowa-daje-lepszy-efekt-zawodowy/

6/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/działania społeczne

https://selfieplus.frse.org.pl/kategoria-wartosci-europejskie-w-nowej-perspektywie-dzialania-spoleczne-tytul-zdjecia-ciasteczka-dla-wszystkich/

7/ Kategoria Wartości europejskie w nowej perspektywie/cyfrowy świat

https://selfieplus.frse.org.pl/budowlany-odkrywca-kategoria-cyfrowy-swiat/

Zdjęcia zgłoszone na Selfie+ zostały wykonane przez uczestników mobilności uczniów i nauczycieli, podczas działań projektowych  Erasmus+ KA1, w latach 2019-2020.

Konkurs trwa do końca października 2021, jego wyniki zostaną ogłoszone w listopadzie 2021.

Trzymamy kciuki i życzymy zwycięstwa!

W dniu 21 czerwca 2021  dwunastka  uczennic i uczniów z klas trzecich  i czwartych TB nr 5 odebrała certyfikaty Europass mobility i ECVET portfolio, które potwierdziły udział tych uczniów w praktykach  Erasmus + w firmach  w Malaga  w Hiszpanii  w  2020 roku oraz  nabycie przez  nich  nowych kompetencji zawodowo-językowych,  przydatnych na rynku pracy.
Uczniowie mogą wykazywać się  dokumentem Europass mobility w aplikowaniu o pracę w Polsce i za granicą.
Dokumenty te  mogą  być przydatne szczególnie  dla tegorocznych absolwentów  klasy IV kt , Patrycji i Michała , którzy w ramach praktyk  pracowali w ogrodzie słynnego aktora Antonio Banderasa w Malaga.
 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie w czerwcu 2021 obchodzi 5-lecie realizacji projektów współpracy międzynarodowej Erasmus+. 
W latach 2016-2021   szkoła zrealizowała dwa projekty mobilności zawodowej uczniów i nauczycieli w Technikum Budowlanym nr 5 i jeden  projekt mobilnościowy w edukacji dorosłych w szkołach dla dorosłych.
W praktykach  zawodowych  w Niemczech,Hiszpanii i Bułgarii uczestniczyło łącznie 111 uczniów w zawodach budowlanych, architektury krajobrazu i energii odnawialnych.
 
W szkoleniach zawodowych i ogólnych w Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Irlandii i Finlandii  brało udział 30 nauczycieli i osób z personelu szkoły.
 
Wartość dodana projektów to zwiększony potencjał zawodowy i wzrost konkurencyjności CKZiU nr 1 na rynku edukacyjnym,podniesienie kompetencji zawodowych  i ogólnych  u uczniów i nauczycieli, zdobyte nowe doświadczenia w środowisku międzynarodowym.
Od września 2021 CKZiU nr 1 w Warszawie będzie realizowało projekty zawodowe w ramach Akredytacji Erasmus .
Zapraszamy do nas uczniów zainteresowanych udziałem w  projektach międzynarodowych i nauką w zawodach w naszej placówce.
 
Informację o naszym jubileuszu projektowym zamieściło też na swojej stronie Biuro Edukacji w Warszawie.
 
Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.