Zapraszamy do udziału w konkursie DZIEŃ KROKUSA.dzień krokusa

REGULAMIN KONKURSU:

Celem konkursu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające nas środowisko, popularyzacja dbałości o przyrodę oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej.

 1. W konkursie udział może wziąć każdy uczeń/słuchacz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie.
 2. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna wykonana dowolną technika plastyczną lub fotografia.
 3. Pracę plastyczną należy sfotografować i przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Fotografię należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Wypełnić formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz zgodę na wykorzystanie pracy poprzez opublikowanie na stronie szkoły i portalu społecznościowym.
 6. Termin nadsyłania prac: 25 kwietnia 20201r
 7. Data ogłoszenia wyników konkursu: 30 kwietnia 2021r

Załącznik nr 1

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU PLASTYCZNEGO I FOTOGRAFICZNEGO

DZIEŃ KROKUSA

 1. Dane uczestnika:

Imię …………………………………………………………………………………………………………..

Nazwisko…………………………………………………………………………………………………….

Nazwa szkoły ……………………………………………………………………………………………..

Klasa/semestr ……………………………………………………………………………………………

e-mail ………………………………………………………………………………………………………..

 1. Zgłaszam do konkursu 1 zdjęcie pracy plastycznej □
 2. Zgłaszam do konkursu 1 fotografię □
 3. Zgłoszenie (przesłanie formularza zgłoszeniowego) oznacza zgodę na przetwarzanie danych w celach wynikających z organizacji konkursu.

………………………………………….                                …………………..………………………………………..

Miejscowość, data                                              Podpis uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego

 

„Eko z Twoją Wolą", czyli dzieci i młodzież troszczą się o środowisko

Przedszkola i szkoły od lat działają na rzecz szeroko rozumianej ekologii.
W tym roku realizują projekt „Eko z Twoją Wolą”. Celem projektu jest m.in. zmotywowanie wychowanków i uczniów do poznawania najważniejszych wartości lokalnej przyrody, zachęcenie do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, zdobywanie wiedzy o przyrodzie, nauka racjonalnego gospodarowania jej zasobami oraz dbanie o zdrowie.

Przedszkolaki w ramach autorskiego programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”, biorą udział w różnych akcjach: „Rośliny za elektrośmieci”, „Milion drzew dla Warszawy”, „Sprzątanie świata”, zbiórce nakrętek plastikowych, zużytych baterii, makulatury, czy karmy dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie. Z kolei uczniowie szkół podstawowych uczestniczą w wykładach
i prezentacjach promujących zachowania ekologiczne i powadzą działania pod wspólną nazwą „Ekologia po sąsiedzku”. W niektórych szkołach uczniowie jesienią wykonywali „prace ekologiczne”
w specjalnie zorganizowanych przyszkolnych ogródkach. Wszystkie szkoły podstawowe biorą udział w różnorodnych akcjach czy zbiórkach charytatywnych. Zbierają korki, tusze, tonery, karmę czy koce dla potrzebujących zwierząt. Biorą udział w akcjach np. „Sprzątanie Świata”. Szkoły ponadpodstawowe w ramach działań ekologicznych rozpoczęły jesienią rewitalizację terenów przyszkolnych, porządkując zieleń czy zasadzając krzewy i kwiaty. Na wiosnę zaplanowany jest udział młodzieży w corocznej akcji „Sadzenia drzew przez maturzystów”. Uczniowie i nauczyciele rozpoczęli też działania nad realizacją konkursowych filmów o segregacji śmieci i filmów instruktażowych „Eko Porada, czyli jak to zrobić?”.

Jak widać wolskie placówki oświatowe nie tracą z pola widzenia tak ważnej kwestii, jaką jest ekologia
i udowadniają, że projekt „Eco z Twoją Wolą” nie jest tylko pustym hasłem. Więcej informacji na temat realizacji dzielnicowego projektu „Eco z Twoją Wolą” znajduje się poniżej:

Plan działań w ramach projektu EKO z Twoją Wolą w wolskich przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
PRZEDSZKOLA
Lp.  Działanie  Krótki opis  Uczestnicy Termin realizacji 
1 Skąd bierzemy prąd?
„Energia w naszym przedszkolu” - spacer po pomieszczeniach przedszkolnych w poszukiwaniu urządzeń działających na prąd, wdrażanie do poszanowania energii elektrycznej, poznawanie źródeł pozyskiwania energii i  zasad oszczędzania energii.
grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne styczeń 2021 r.
2 „Komu i do czego potrzebna jest woda?” „Woda w różnej postaci” - zapoznanie z różnymi stanami skupienia wody, doświadczenia ze śniegiem, lodem - zwrócenie uwagi na zanieczyszczenia; „Dlaczego pada deszcz?” - poznanie obiegu wody w przyrodzie; „Kącik małego badacza” - zabawy badawcze z wodą (rozpuszczanie różnych substancji w wodzie, barwienie wody, parowanie i skraplanie; "Oszczędzamy wodę” - poznanie sposobów oszczędzania; projektowanie plakietek, umieszczanie ich przy kranach w przedszkolu  i domu. grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne luty 2021 r.
3  „W poszukiwaniu wiosny”   „Wiosna na parapecie” – założenie hodowli roślin: sianie rzeżuchy, owsa, kwiatów, sadzenie cebuli itp.; pielęgnacja oraz obserwacja wzrostu roślin; „Czego do życia potrzebuje roślina?” - eksperymenty i doświadczenia   z wodą i światłem;  Obchody Pierwszego Dnia Wiosny - przygotowanie „Ekologicznej Marzanny” (z odpadów, surowców wtórnych). grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne marzec 2021 r.
4 "Komu i do czego jest potrzebna jest gleba"?  "Zanieczyszczenia gleby i sposoby jej ochrony” - pogadanki, prelekcje, filmy itp., prace w ogrodzie przedszkolnym: sianie i sadzenie kwiatów, warzyw na wyznaczonych rabatach i klombach – pielęgnacja i obserwacja wzrostu roślin, Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), organizacja VIII Dzielnicowego Pleneru Artystycznego Wesołe Zabawy Przy Zielonym Wzgórzu pt. "Eko zabawka". grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne kwiecień  -  maj 2021 r.
5 "Powietrze - żywioł, który chcemy poznać blizej" Zabawy w plenerze - obserwacje przyrodnicze (z wykorzystaniem lup);  „Szukaj wiatru w polu”  - zabawy z wiatrem, eksperymenty, doświadczenia; „Chore powietrze” - zapoznanie z przyczynami zanieczyszczenia powietrza i sposobami jego ochrony. grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne maj 2021 r.
6 "Dzień Ochrony Środowiska" Dzień Ochrony Środowiska (5 czerwca); E - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego - poznawanie zwierząt hodowanych na wsi oraz wyrobów z własnej ekologicznej hodowli; „Eko piknik” z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny.             grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne czerwiec 2021 r.
7 Przyrodnicze obserwatoria i eko ogrody Modyfikacje i aranżacje przyrodnicze. grupy dzieci 5-letnich i chętne pozostałe grupy przedszkolne marzec - czerwiec 2021 r.
SZKOŁY PODSTAWOWE
Lp.  Działanie Krótki opis  Uczestnicy Termin realizacji 
1 Biologiczne inspiracje Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody - zwrócenie uwagi na skutki niewłaściwej eksploatacji wyczerpywalnych zasobów przyrody; Różnorodność biologiczna - zwrócenie uwagi na czynniki wpływające na zmiany klimatyczne i związane z nimi wymieranie gatunków;  "Eko moda na co dzień" - podnoszenie świadomości na temat wpływu produkcji materiałów tekstylnych na środowisko. klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - zajęcia dostosowane do poziomu dzieci marzec - czerwiec 2021 r.
2 W poszukiwaniu wiosny  Rajd Wiślany, wycieczka do stacji filtrów lub stacji wodnej "Gruba Kaśka", "Leśne łowy" - zabawa w szukanie skarbów przyrody, Park Szczęśliwicki - efekt rekultywacji wyrobisk gliny i usypiska gruzu i śmieci. Przyroda wokół nas - wycieczka do KPN. Wizyta w laboratorium - Centrum Nauki Kopernik;  klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - zajęcia dostosowane do poziomu dzieci marzec - czerwiec 2021 r.
3 "O przyrodzie poetycko" SP 25 - Poezja ekologiczna - konkurs na najciekawszy wiersz o tematyce ekologii; Wiosna - ach, to Ty?! - Konkurs fotograficzny;                                                                            SP 351 -"Moja Planeta" - Konkurs plastyczny;                                                                                                             SP 238 - "Z ekologią za pan brat"  - turniej wiedzy ekologicznej klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - konkursy dostosowane do poziomu dzieci maj - czerwiec 2021 r.
4 "Zielona Wola - Zielona Ziemia" "Mali ogrodnicy" - uprawy roślin w skrzynkach lub w szkolnych ogródkach ekologicznych /skrzynie z warzywami, ziołami/. Reorganizacja zielonego kącika w szkole - "Żywa ściana". "Mini ogrody" - wykonanie miniaturowych ogrodów w których są posadzone rośliny  miniaturowe, wolno rosnące. Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia). Wystawa prac z okazji obchodów Dnia Ziemi. klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - zajęcia dostosowane do poziomu dzieci kwiecień - maj 2021 r.
5 "Ekologiczny wolontariat"  Zbiórka nakrętek dla schroniska - "Wrzuć nakrętkę dla zwierzaka!"; Zbiórka zużytych tuszy do drukarki - Recykling, pomoc dla schroniska dla zwierząt  - akcja "Tusz do paki"; Przeprowadzenie zbiórki dla zwierząt ze schroniska w Józefowie - Kochamy zwierzęta. klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych  - akcje dostosowane do poziomu dzieci luty - czerwiec 2021 r.
6 "Promocja Zdrowego żywienia" Ekologiczny  Piknik Rodzinny;  „Eko piknik” z okazji Dnia Dziecka, Święta Rodziny itp.    klasy I - VIII i dzieci z oddziałow przedszkolnych wraz z rodzicami maj - czerwiec 2021 r.
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE
Lp.  Działanie Krótki opis  Uczestnicy Termin realizacji 
1 E - konkurs "Zero waste z własnej Woli" Konkurs o tym, jak dzieci przerabiają śmieci, czyli twórczy recykling surowców wtórnych - przygotowanie rzeczy pomysłowych i praktycznych z materiałów odpadowych (ozdoby walentynkowe, ozdoby wielkanocne). Ekspozycja zdjęć ozdób w formie kolaży. uczniowie wszystkich klas luty - kwiecień 2021 r.
2  "Eko Porada, czyli jak to zrobić"  Film instruktażowy z cyklu:  "Eko Porada, czyli jak to zrobić" (na temat szeroko rozumianej ekologii - film zawierający poradę dotyczącą ekologicznego żywienia, wykonania środków ochrony osobistej, obsadzenia zielenią terenu itp.). chętni uczniowie, nauczyciele marzec 2021 r.
3 Wykłady ekologiczne             w formie online Wykłady  poświęcone szeroko rozumianej ekologii - tematyka wykładów: wykorzystanie energii odnawialnych, segregacja odpadów, ochrona przyrody itp. nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
i wychowania fizycznego (we współpracy
z chętnymi uczniami)
luty - marzec 2021 r.
4 "Czyste płuca Woli" Projekt sportowo - ekologiczny  "Szlakiem Płuc Woli" - bieg na orientację połączony ze sprzątaniem wybranego parku wolskiego.  uczniowie pierwszych
i drugich klas oraz reprezentacja maturzystów 
maj - czerwiec 2021 r. 
5 "Maturzyści dla środowiska" Sadzenie drzew przez maturzystów.

20201110 090342   W tym roku, podobnie jak w poprzednich, prowadzimy działania ukierunkowane na ochronę Kasztanowca pospolitego przed Szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Szkodnik ten, a dokładnie jego poczwarki zimują w opadłych liściach, które nieusunięte spod drzew stanowią doskonałą kryjówkę i miejsce schronienia przed chłodem.

   Opadłe liście i poczwarki w nich zimujące stanowią początek porażenia w kolejnym sezonie.  Przyjmuje się, że w 1 kg suchych liści można znaleźć ponad 4000 poczwarek motyla. Jeśli tylko połowa owadów wylęgłych z zimujących poczwarek to samice, można łatwo policzyć, że mogą one złożyć nawet do 80 tysięcy jaj!

   Pod szczególnym nadzorem mamy drzewo rosnące tuż przed wejściem do budynku. Na jego dobrej formie zależy nam szczególnie ze względu na maturzystów. Bo cóż to za matura bez kwitnących kasztanowców?!

sprzatanie 2020W czwartek,  zgodnie z tradycją naszej Szkoły, grupa uczniów Technikum Budowlanego nr 5 i 4 nauczycieli przedmiotów przyrodniczych: chemii, biologii i roślin ozdobnych wspólnie uczestniczyli w akcji Sprzątania Świata zorganizowanej  pod hasłem ,,Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy''.

Tego wszyscy chętni  zebrali się najpierw o godzinie 10:00 na szkolnym korytarzu, gdzie  miała miejsce krótka pogadanka na temat odpadów zwanych potocznie śmieciami.

Czy wiecie jak długo rozkłada się: szkło, papier, puszki metalowe,  niedopałki papierosów, guma do żucia i plastik?

- na te pytania odpowiedzieliśmy wspólnymi siłami

Dlaczego warto segregować śmieci?

- aby wybrać najlepszą metodę utylizacji

 

Jakie są metody utylizacji odpadów?

- ustaliśmy, że najlepszą jest recykling a najgorszą składowanie na przestarzałych wysypiskach

Była też instrukcja bezpiecznej pracy.

Uczniowie pracowali w rękawicach roboczych przy użyciu odpowiednich sprzętów.

Jak działaliśmy?  Uczestnicy zostali podzieleni na zespoły: segregujące odpady: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, zbierające suche liście i gałęzie, zmiatające, grabiące, zbierające niedopałki papierosów  (szkoła i boiska są udostępniane różnym grupom i stąd różnorodność śmieci ). Byli też koordynatorzy, którzy kontrolowali i rozliczali z  przydzielonych zadań oraz  fotograf- ochotnik. Uczniowie sami decydowali do jakiego zespołu chcą należeć.

Wyznaczone tereny akcji: liczne boiska szkolne, otoczenie szkoły, teren przed Szkołą na ul. Księcia Janusza, trawniki.

Atmosfera była przyjazna i wesoła:)

Na koniec nauczyciele ocenili wysiłki uczniów, były liczne pochwały.

Akcja przebiegła bardzo sprawnie a efekty pracy były bardzo dobre.

Czy warto brać udział w takiej Akcji?

Odpowiedź jest bardzo prosta, oczywiście że tak, biorąc tak czynny udział pomagamy środowisku i uczymy się wspólnie wykonywać proste czynności, które znaczą tak wiele.

Organizatorzy bardzo dziękują wszystkim za zaangażowanie i zapraszają do udziału w kolejnych programach ekologicznych.

Accesibility button