Załatwianie spraw

Załatwianiem spraw uczniów zajmuje się :

Sekretariat  technikum -  pokój nr 19

od poniedziałku do piątku 7.30-15.30

Informacji udziela Hanna Klejn

Załatwianiem spraw słuchaczy zajmuje się :

 

Sekretariat  szkół stacjonarnych -  pokój nr 6 A

od poniedziałku do piątku 12.00-20.00

Informacji udziela Justyna Puczyńska

Sekretariat  szkół stacjonarnych - pokój nr 6 A

od poniedziałku do piątku 12.00-20.0

oraz sobota i niedziela w dniu zjazdów 8.00-16.00

Informacji udziela Alicja Szota (Sekretariat szkół zaocznych - pokój nr 6A)

 

Załatwianiem spraw ogólnych zajmuje się:

sekretariat główny - pokój nr 6

od poniedziałku do piątku 8.00-18,00

oraz sobota i niedziela w dniu zjazdów 8.00-16.00

Informacji udzielają: Agnieszka Młotkowska, Barbara Wojtczak