Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 to składowa Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1.

Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 prowadzi:

  • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania;
  • dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika;
  • kwalifikacyjne kursy zawodowe dla wszystkich zawodów (zgodnie z zapotrzebowaniem ze strony: społeczności lokalnej, instytucji na rynku pracy, pracodawców)
  • doskonalenie zawodowe osób dorosłych w zakresie wynikającym z potrzeb lokalnego rynku pracy.

NASI SŁUCHACZE MAJĄ DO DYSPOZYCJI:

  • sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
  • nowoczesne pracownie komputerowe,
  • szkolną bibliotekę,
  • bufet

Zapraszamy!

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.