Branżowa Szkoła II stopnia przeznaczona jest dla absolwentów branżowych szkół I stopnia.

Nauka w niej trwa 2 lata i może zakończyć się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w zakresie drugiej kwalifikacji.

Zajęcia ogólnokształcące odbywają się w CKZiU nr 1 przy ul. Księcia Janusza 45/47 w Warszawie.

Kształcenie zawodowe prowadzone jest w formie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego .

 

 

ZAPRASZAMY DO BRANŻOWEJ SZKOŁY II STOPNIA nr 2

UCZYMY W KLASACH PIERWSZYCH WIELOBRANŻOWYCH W ZAWODACH:

 • technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 • technik budownictwa
 • technik inżynierii sanitarnej
 • technik handlowiec,
 • technik żywienia i usług gastronomicznych,
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik fotografii i multimediów
 • technik usług fryzjerskich

i innych

Forma kształcenia:

 • zaoczna ( sobota – niedziela co 2 tygodnie ) - przewidziana dla kształcenia słuchaczy we wszystkich zawodach również technik żywienia i usług gastronomicznych..

Cykl kształcenia:

 • 4 semestry   

Na I semestr branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:

 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej w latach 2017 – 2022;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;
 • są słuchaczami kwalifikacyjnego kursu zawodowego z zakresu drugiej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie.

Wymagania dotyczące nauki w poszczególnych zawodach:

Zawód

Symbol kwalifikacji

Nazwa kwalifikacji

Wymagania

311204 technik budownictwa

BUD.14

Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

ukończona jedna z kwalifikacji: BD.12, BD.14, BD.16, BUD.01, BUD.08, BUD.12

311219 technik robót wykończeniowych w budownictwie

BUD.25

Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie

ukończona jedna z kwalifikacji: BD.04, BUD.11

311218 technik inżynierii sanitarnej

BUD.20

Organizacja robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych

ukończona jedna z kwalifikacji: BD.05, BUD.09

343404 technik żywienia i usług gastronomicznych

HGT.12

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

ukończona jedna z kwalifikacji: TG.07, HGT.02

311513 technik pojazdów samochodowych

MOT.06

Organizacja i prowadzenie obsługi pojazdów samochodowych

ukończona jedna z kwalifikacji: MG.12, MG.18, MOT.02, MOT.05

522305 technik handlowiec

HAN.02

Prowadzenie działań handlowych

ukończona jedna z kwalifikacji: AU.20, HAN.01

 

343105 technik fotografii i multimediów

 

AUD.05

 

Realizacja projektów graficznych i multimedialnych

 

ukończona jedna z kwalifikacji: AU.23, AUD.02

 

514105 technik usług fryzjerskich

 

FRK.03

 

Projektowanie i wykonywanie fryzur

 

ukończona jedna z kwalifikacji: AU.21, FRK.01

 

Ukończenie nauki w szkole branżowej II stopnia umożliwia rozpoczęcie nauki na studiach wyższych.

W szkole branżowej II stopnia nie można uczyć się w zawodzie, który nie ma kwalifikacji wspólnej ze szkołą branżową I stopnia.  

 

Accesibility button