Przed nami kolejna sesja egzaminacyjna. Poniżej przedstawiamy jej harmonogram.

W harmonogramie nie zostały ujęte egzaminy z części praktycznej, odbywające się w CKZ nr 1 na ul. Mińskiej. O terminach tych egzaminów każdy zdający zostanie powiadomiony indywidualnie poprzez dziennik elektroniczny.

Przypominamy, że na każdy egzamin należy stawić się pół godziny wcześniej, z własnymi przyborami i koniecznie w maseczce.

Do zobaczenia na egzaminie!

l.p data godzina kwalifikacja rodz. egz.
 1 21.06.2021 9.00 B.22 praktyczny
BD.30
  2  21.06.2021 9.00 RL.21 praktyczny
21.06.2021 13.00 B.33 praktyczny
21.06.2021 13.00 RL.22 praktyczny
  3  22.06.2021 10.00 BD.04 pisemny
BD.17
BD.29
RL.21
  4 22.06.2021 12.00 BD.30 pisemny
Rl.22
B.33
  5 22.06.2021 14.00 B.30 pisemny
  6 25.06.2021 9.00 B.30 praktyczny
Accesibility button