Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie się dnia 04 września 2023 r. 

o godzinie 15.30  semestry I - VI oraz VIII

o godzinie 16.20   semestr VII

 

 

 

WOLNE MIEJSCA!!!

TRWA REKRUTACJA 2023/2024

ZAPRASZAMY!

 

 

PRZYJĘCIE DO CXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

 

FORMA STACJONARNA

Zajęcia dla formy stacjonarnej odbywają się trzy razy w tygodniu:

poniedziałek - w godzinach  15.30 – 20.40

wtorek - w godzinach           15.30 – 20.40

czwartek - w godzinach       15.30 – 20.40

 

FORMA ZAOCZNA

Zajęcia dla formy zaocznej odbywają się w weekendy, sobota-niedziela w godzinach 8.30-17.10

 W liceum ogólnokształcącym nauka jest bezpłatna i trwa cztery lata i kończy się świadectwem ukończenia  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy (semestru) liceum;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • podanie o przyjęcie do szkoły /na druku CKZiU nr 1 (druk do otrzymania na miejscu w placówce)
  • 2 zdjęcia (forma stacjonarna), 3 zdjęcia (forma zaoczna)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty. 

Wymagamy również dostarczenia świadectwa lub arkusza ocen ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY SŁUCHACZ MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO.

Wpłata za duplikat legitymacji szkolnej lub duplikat świadectwa ukończenia szkoły należy wpłacać na konto szkoły :

77 1030 1508 0000 0005 5015 6008

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Accesibility button