PRZYJĘCIE DO CXXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

FORMA STACJONARNA 

Zajęcia dla formy stacjonarnej odbywają się trzy razy w tygodniu:

  • poniedziałek - w godzinach 15.30 – 20.40;
  • wtorek - w godzinach 15.30 – 20.40;
  • czwartek - w godzinach 15.30 – 20.40.

Zajęcia dla formy zaocznej odbywają się w co drugi weekend (sobota, niedziela w godz. 8.30 - 17.10)

W liceum ogólnokształcącym nauka jest bezpłatna i trwa:

  • cztery lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po 8-letniej szkole podstawowej i kończy się świadectwem ukończenia  liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
  • trzy lata w przypadku słuchaczy przyjmowanych po gimnazjum i kończy się świadectwem ukończenia liceum ogólnokształcącego dla dorosłych – obecnie nabór trwa do semestru 6.

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • świadectwo ukończenia 8 klasy szkoły podstawowej lub ostatniej ukończonej klasy (semestru) liceum;
  • wyniki egzaminu ósmoklasisty;
  • podanie o przyjęcie do szkoły /na druku CKZiU nr 1 (druk do otrzymania na miejscu w placówce)
  • 2 zdjęcia

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na semestry wyższe, powinien przedstawić świadectwo ukończenia  szkoły podstawowej lub gimnazjum oraz wyniki egzaminu gimnazjalnego                 lub egzaminu ósmoklasisty. 

Wymagamy również dostarczenia świadectwa lub arkusza ocen ukończenia klasy (semestru) znajdującego się niżej w systemie nauczania szkolnego. 

PO UKOŃCZENIU SZKOŁY SŁUCHACZ MOŻE PRZYSTĄPIĆ DO EGZAMINU MATURALNEGO.

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Accesibility button

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA

xmigamP20rece.png.pagespeed.ic.ANop60eMBA