ZIELONE ŚWIATŁO DLA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

 Z dniem 1 września 2015 na warszawskim Kole przy ul. Ks. Janusza 45/47 rozpoczęła działalność nasza Szkoła jako  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO nr 1 (CKZiU nr 1).

Placówka powstała  z połączenia funkcjonujących z powodzeniem od wielu lat: Zespołu Szkół nr 24 i Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3.

 W skład nowego Centrum wchodzą szkoły Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 3: Szkoła Podstawowa nr 390 dla Dorosłych z oddziałami gimnazjalnymi, CXXVIII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, szkoły Zespołu Szkół nr 24: Technikum Budowlane nr 5 im. prof. Stefana Bryły, Szkoła Policealna nr 48, nowo utworzona Branżowa Szkoła I stopnia nr 66 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego nr 2 (organizujące dokształcanie młodocianych pracowników - uczniów wielozawodowych oddziałów szkół branżowych I stopnia w zakresie teoretycznego kształcenia zawodowego). Funkcjonowanie w CKZiU nr 1 wyżej wymienionych szkół stanowi atrakcyjną ofertę edukacyjną dzielnicy Wola i umożliwia kształcenie zawodowe na różnych poziomach i w różnych formach.

 Nasza placówka jest nowoczesnym centrum edukacyjnym otwartym na potrzeby społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy. Struktura placówki została tak pomyślana, żeby każdy mógł wybrać własną ścieżkę edukacyjną. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 jest objęte patronatem naukowym Wojskowej Akademii Technicznej co umożliwia korzystanie z bazy dydaktyczno-naukowej tej uczelni. Współpraca z SGGW pozwala na rozwijanie i doskonalenie umiejętności zawodowych uczniów kształcących się w zawodzie technik architektury krajobrazu. Współpracujący ze szkołą pracodawcy organizują zajęcia warsztatowe lub pokazy, zapewniają młodzieży dostęp do nowych technologii i możliwość uzyskania certyfikatów potwierdzających nabyte umiejętności specjalistyczne.

 Młodzież po ukończeniu szkoły podstawowej (lub gimnazjum) może wybrać technikum i kształcić się w zawodach: technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej lub w branżową szkołę I stopnia kształcącą w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych. Nauka odbywa się w systemie dziennym w godzinach porannych.

Osoby dorosłe mogą uczyć się w formie stacjonarnej albo zaocznej, w szkole podstawowej (klasa VII i VIII), w liceum ogólnokształcącym lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Ukończenie wymaganych kursów, zdanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i zdobycie średniego wykształcenia pozwala uzyskać dyplom technika w zawodach: technik budownictwa, technik usług fryzjerskich, technik architektury krajobrazu i w innych zgodnie z zapotrzebowaniem i możliwościami placówki. Absolwenci szkół średnich mogą przystąpić do egzaminu maturalnego lub kontynuować naukę w szkole policealnej w zawodach technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik bhp.

Osoby, które z różnych względów nie ukończyły gimnazjum lub szkoły podstawowej, mają możliwość uzupełnienia wykształcenia w Szkole Podstawowej nr 390 dla Dorosłych w formie stacjonarnej.

 A wszystko to pod jednym dachem, w przyjaznej atmosferze, w dogodnych formach i terminach, pod kierunkiem profesjonalnej i życzliwej kadry pedagogicznej. Atuty CKZiU to dobre warunki lokalowe dające możliwość wykorzystania istniejących specjalistycznych pracowni zawodowych, bliskie sąsiedztwo bursy szkolnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, nowoczesna baza sportowa i dogodne położenie komunikacyjne. Szkoła umożliwia więc kontynuację nauki, możliwość doskonalenia zawodowego lub przekwalifikowania, a także elastyczną zmianę wybranej formy i kierunku kształcenia. Wszystkie proponowane formy są bezpłatne i ogólnodostępne.

 W dzisiejszych czasach wybór kształcenia zawodowego jest najlepszym z możliwych wyborów. Nabyte umiejętności zawodowe pozwalają na swobodne funkcjonowanie na każdym rynku pracy, zapewniają bezpieczeństwo finansowe i umożliwiają stały rozwój. Uzyskanie kompetencji zawodowych nie zamyka dalszej kariery z naukową włącznie.

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.