Postępowanie nr 633822 – N -2017

Kompleksowa dostawa (sprzedaż i przesył/dystrybucja) energii cieplnej do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie 

Postępowanie nr 633822 – N -2017 

Termin składania ofert: do 2017-12-29 do godz. 14:00

Termin otwarcia ofert: 2017-12-29 o godz.14:30

pdf 155498 640

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery

pdf 155498 640

Odpowiedzi na pytania do postępowania cz.2

pdf 155498 640

Odpowiedzi na pytania do postępowania

pdf 155498 640

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia