Accesibility button

Deklaracja dostępności 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.ckziu1.edu.pl

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-02-16
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-07

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

   

  Treści niedostępne:

  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF;
  • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej;
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego;

   

  Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2021-02-16
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-04

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

   

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna KowalczykTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 228882777. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

   

  Dostępność architektoniczna

  Siedziba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 mieści się w trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Księcia Janusza 45/47 w dzielnicy Wola.

  Adres: ul. Księcia Janusza 45/47, 01-452 Warszawa

  Wejście główne i wejście boczne do budynku zlokalizowane są na poziomie zerowym, ze schodami. Pochylnia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się przy wejściu do łącznika sali gimnastycznej od strony boisk sportowych. Przed budynkiem znajduje się parking dla rowerów. W budynku dostępna jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich tylko część poziomu „0”. Sekretariat szkoły znajduje się na poziomie "0" w korytarzu oddzielonym od holu głównego trzema schodami. W budynku znajdują się trzy klatki schodowe umożliwiające dojście do wyższych kondygnacji. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Możliwe jest wejście do budynku z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższy przystanek tramwajowy i autobusowy znajduje się ok. 150 m od szkoły, a stacja metra ok. 700m.

  1. Film nr 1

  2. Film nr 2

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Informacje o placówce

Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego

Wykaz prac przeprowadzonych w celu ułatwienia dostępności do budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr. 1 

 

Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.