Projekt Erasmus+ KA1 pt Nowe kompetencje kluczem do sukcesu  został zakończony w dniu 31.08.2021.
Bogata dokumentacja zdjęciowa uczniów i nauczycieli beneficjentów  praktyk  i programu kulturowego w Hiszpanii i Bułgarii została zgromadzona  i  udostępniona  do  obejrzenia na linku https://imgur.com/a/vTQiqUh
Na platformie EU rozpowszechniania rezultatów https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination
zostały zamieszczone następujące opracowania projektowe w języku polskim oraz  języku angielskim:
1. Feedback from participants  -informacje zwrotne od uczestników mobilności
Ankiety monitorujące i ewaluacyjne zostały przeprowadzone po odbytych mobilnościach w latach 2019-2020 ,wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych uczestników staży w Braga-8 osób, nauczycieli opiekunów praktyk uczniów -3 osoby i uczniów uczestników praktyk w Malaga i Sofia-39 uczniów oraz instytucji przyjmujących -3 instytucje w Portugalii, Hiszpanii, Bułgarii. Podsumowanie wyników ankiet zostało zawarte w załączniku w części XXI. W części I-XX załącznika znajdują się formularze ankiet kierowane do poszczególnych beneficjentów grupy docelowej projektu.
 
2.Direct effect on participants and project partners -wpływ bezpośredni na uczestników i partnerów projektu
*Uczestnicy stażu ERASMUS+KA1 w Maladze w Hiszpanii podzielili się zdobytą wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami z koleżankami i kolegami ze swoich klas w Technikum Budowlanym nr 5. Lekcje otwarte odbyły się w klasie 3at podczas lekcji wychowawczej 31.05.2019, w klasie 2kt na lekcji Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu 23.05. 2019, w klasie 2at na lekcji wychowawczej 24.05.2019 oraz w klasie 2ms na lekcji Budownictwo ogólne 29.05. 2019. Uczniowie przedstawili prezentacje wykonywanych zadań zawodowych oraz zdobytej wiedzy i umiejętności w czasie odbytych praktyk w Maladze, Hiszpania. Tematy lekcji: 1. II kt Prezentacja rezultatów praktyk uczniów w Malaga, Hiszpania odbytych w ramach programu Erasmus+. Prezentujący uczniowie: Patrycja Wiaderek; Sandra Szostek; Aleksandra Bicz; Patryk Saliński 2. III at Moje sukcesy. Prezentacja rezultatów stażu w Maladze w ramach projektu Erasmus +. Prezentujący uczeń : Maciek Gołębiewski http://stara.ckziu1.edu.pl/index.php?opt
 
*W czasie uroczystego otwarcia roku szkolnego 2019/2020 w auli szkolnej odbyła się prezentacja rezultatów miesięcznych praktyk zawodowych w Sofii w Bułgarii na przełomie czerwca i lipca br. Nauczyciele opiekunowie Urszula Poniatowska i Marek Kozub przedstawili rezultaty osiągnięte podczas staży zawodowych uczniów w odniesieniu do grupy młodzieży z energii odnawialnych oraz grupy budowlanych. W grupie młodzieży z energii odnawialnych uczniowie zapoznali się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi na świecie, a uczniowie z grupy budowlanych poznali młodego entrepreneura typu od pucybuta do milionera. Trzech uczniów, którzy odbyli praktyki zawodowe w Sofii w Bułgarii, Zbigniew Pyrzanowski z 4st, Mateusz Pawlak z 4st oraz Mateusz Sura z 3at przedstawili film ilustrujący w dowcipnej formie ich pobyt.
 
3.Practical & reusable resources for the practitioners -praktyczne i użyteczne zasoby  dydaktyczne do wykorzystania
W lutym 2020 cztery nauczycielki przedmiotów zawodowych uczestniczyły w ramach Erasmus+ KA1 w stażach zagranicznych w firmie budowlanej w Braga. Jako produkt nowo nabytych kompetencji zawodowych oraz poznania specyfiki budownictwa portugalskiego, powstała prezentacja na temat niszczenia elewacji budynków w Braga. Prezentację przygotowały uczestniczki szkoleń Mirosława Popek, Wanda Burta, Urszula Poniatowska, Małgorzata Szymendera. W prezentacji zostały wykorzystanie zdjęcia wykonane podczas praktyk oraz wiedza na temat procesów niszczenia elewacji. Prezentacja w języku polskim i języku angielskim stanowi dodatkowy materiał dydaktyczny do upowszechniania dla uczniów i nauczycieli na przedmiotach zawodowych w TB nr 5, BS I stopnia i BS II stopnia w roku szkolnym 2020-2021.

4.Dissemination material -materiały upowszechniające
*W okresie ferii zimowych w dniach od 16.02.20 do 21.02.20, cztery nauczycielki uczące przedmiotów zawodowych w TB nr 5 i BS I stopnia nr 66, p.Urszula Poniatowska,p.Miroslawa Popek ,p.Wanda Burta i p. Małgorzata Szymendera , odbyły staż w firmie budowlanej w Braga w Portugalii. Nauczycielki podniosły swoje kompetencje zawodowe praktyczne oraz kompetencje kulturowo-językowe , zaktualizowały i poszerzyły wiedzę oraz umiejętności na temat remontów budowlanych w firmie BURGOMETRICO LDA w Braga, uczestniczyły w programie kulturowym i spotkaniu z nauczycielami ze szkół europejskich ( Litwa ,Irlandia, Chorwacja, Norwegia, Wielka Brytania,Serbia, Polska ) szkolącymi się w tym samym czasie w Portugalii. Nauczycielki zgromadziły dokumentację fotograficzną i informacje na temat erozji w budownictwie w Braga . Na ten temat powstał materiał dydaktyczny do wykorzystania i wdrożenia na lekcjach przedmiotów zawodowych i języka obcego zawodowego.
 
*W czasie nauczania zdalnego nauczyciele przedmiotów zawodowych w technikum architektury krajobrazu oraz technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej korzystali z zasobów i opracowań projektu Erasmus+ KA1. Prezentację na temat Tradycyjnych obiektów architektury krajobrazu w Braga w Portugalii przygotowały panie Joanna Buniewicz i Katarzyna Kowalczyk. Prezentację na temat Urządzeń energetyki odnawialnej w Braga w Portugalii przygotowali ponowie Karol Falkiewicz i Jakub Niewczas. Wymienieni nauczyciele przedmiotów zawodowych na przełomie stycznia-lutego 2019 , a więc jeszcze przed pandemią, brali udział w stażach w firmach w Braga w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ KA1. Prezentacje te również wzbogaciły lekcje wychowawcze w klasach TB nr 5 i BS 1 stopnia nr 66. 
 
*Uczniowie i nauczyciele opiekunowie przygotowali prezentację obrazującą przebieg i rezultaty praktyk uczniów w Malaga w Hiszpanii, odbytych tuż przed pandemią Covid -19. Prezentacja została przedstawiona na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w maju 2020 oraz na podsumowaniu projektu Erasmus+ KA1 na koniec roku szkolnego 2020/2021 w poszczególnych klasach w Technikum Budowlanym nr 5 i Szkole Branżowej nr 66. Prezentacja będzie także przedstawiona na ślubowaniu klas 1-szych we wrześniu 2021 w TB nr 5 oraz SB nr 66 jako promocja rezultatów projektu Erasmus+ KA1.
*Students' internship in Malaga, Spain in 2020 part1
During this film students talked about their internship in Malaga,Spain in February-March 2020 and its results.
 
*Students' internship in Malaga , Spain in 2020 part 2
During this film students talked about their internship in Malaga,Spain in February-March 2020 and its results.
 
*LA graduate is talking about her internship
 !During this film Patrycja Dmitrzak graduate of landscape architecture in our school in 2021 is talking about her participation in internship in Malaga, Spain.
!During this film Michał Włodarczyk graduate of landscape architecture in our school in 2021 is talking about his participation in internship in Malaga, Spain.
 
Wszystkie  powstałe w czasie realizacji tego projektu zasoby  były i będą wykorzystywane do promocji działalności naszej placówki w kolejnych latach szkolnych. 
 
Przygotowała
Urszula Poniatowska
koordynator projektu
Accesibility button

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.