EWALUACJA UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH PO PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W LIPSKU

Ewaluacja miała 3 etapy i odbyła się w formie testu sprawdzającego wiedzę i umiejętności:

- Przed kursem językowym

- Po kursie językowym

- Po odbytym stażu zagranicznym w Lipsku

TEST PRZED KURSEM

Test przed kursem składał się z pytań otwartych i zamkniętych sprawdzających znajomość przydatnych zwrotów oraz zdań w życiu codziennym i zawodowym

WYNIKI TESTU:

POZIOM ZADOWALAJĄCY – uczniowie, którzy do niego przystąpili byli grupą mieszaną: wcześniej uczącą się języka niemieckiego, jak również języka rosyjskiego

KURS JĘZYKOWY

- Uczniowie mieli zapewniony 40-godzinny kurs języka niemieckiego

- Cel kursu: podniesienie znajomości języka niemieckiego, pokonanie bariery językowej, podniesienie poziomu wiedzy i utrwalenie zdobytej wiedzy

(prowadząca pani mgr Marzanna Mastalerz)

- Wszyscy skorzystali ze wsparcia

- Osiągnęli 80% obecności

Kurs składał się z następujących elementów:

- język codzienny praktyczny

- język niezbędny w pracy

- ćwiczenie wszystkich sprawności: mówienie, czytanie, rozumienie ze słuchu, reakcje językowe, szybkość wypowiedzi, pisanie

TEST JĘZYKOWY PO KURSIE

- Test obejmował pytania otwarte i zamknięte sprawdzające przydatne zwroty oraz zdania w życiu codziennym, jak również zawodowym

- Wyniki: przyrost umiejętności gramatyczno-leksykalnych o 15%-20%

- Rezultat: utrwalenie i poszerzenie wiedzy językowej u uczniów i nauczycieli wytypowanych na praktyki w Lipsku

- Poprawa umiejętności językowych w zakresie mówienia, czytania, pisania, krótkich reakcji językowych

EWALUACJA ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PO ODBYTYCH PRAKTYKACH W NIEMCZECH

- Test językowy sprawdzający wiedzę z podstawowych zdań i zwrotów potrzebnych do komunikowania się w języku niemieckim w środowisku pracy napisany w ostatnim dniu pobytu

- W trakcie pobytu stażyści uczestniczyli w intensywnym kursie językowym prowadzonym przez Europa Haus

GRUPA 1 LIPIEC 2017

26 uczniów, średni wynik 63,42%

GRUPA 2 KWIECIEŃ 2018

23 uczniów, średni wynik 76,35%

GRUPA 3 MAJ 2018

21 uczniów, średni wynik 79,25%

 

 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

70 uczniów, średni wynik 73%

 

WNIOSKI:

-Uczniowie przełamali barierę językową

-Test wykazał, że uczniowie podnieśli swoje kompetencje językowe o kolejne 5%-10% w stosunku do testu po kursie

-Uczniowie zrozumieli, jak ważna jest znajomość języków obcych

-Uczniowie swobodniej posługują się językiem, co potwierdzają wyniki ankiet:

Jeśli chodzi o pracę, to umiem i rozumiem więcej niż myślałem. Niemiecki nie jest taki trudny”

„Nauczyłem się więcej słów po niemiecku i nauczyłem się lepiej komunikować w języku niemieckim”

„Niemiecki nie jest trudny”

-Uczniowie są zmotywowani do dalszej nauki języków obcych

PowerPoint

RAPORT EWALUACYJNY Z UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWYCH PO PRAKTYKACH ZAGRANICZNYCH W LIPSKU

Accesibility button