Obsługa klienta w jednostkach administracji

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

– A. 68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Po ukończonym kursie „Technik administracji” – kwalifikacja A. 68 obsługa klienta w jednostkach administracji absolwent rozpoznaje problemy klientów administracji publicznej oraz rozwiązuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Sporządza dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy, prawa cywilnego i prawa administracyjnego. Identyfikuje zakres spraw regulowany prawem administracyjnym. Sporządza analizy i sprawozdania dotyczące finansów publicznych. Prowadzi postępowanie administracyjne, określa formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych, Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu. Nauka w trybie zaocznym trwa trzy semestry i obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.68 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik administracji.

Oczekiwane cechy kandydata to komunikatywność, uprzejmość i jednocześnie stanowczość niezbędna w kontaktach z interesantami. Wskazana gotowość na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialność i umiejętność pracy zespołowej. Mile widziana znajomość obsługi komputera i podstaw języka obcego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji lub zmianą zawodu.

Po ukończeniu kursu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy biurowej w urzędach administracji publicznej rządowej i samorządowej oraz innych podmiotach jak przedsiębiorstwa lub organizacje społeczne. Uzyska kompetencje pozwalające na prowadzenie postępowania administracyjnego z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń oraz systemów informatycznych. Po zakończeniu kursu absolwent uzyskuje zaświadczenie. Kurs skutecznie przygotowuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po potwierdzeniu kwalifikacji A.68 oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego uzyskuje się tytułu technika administracji.

Forma: zaoczna, zjazdy piątek – niedziela.