bannn dzien otwarty 19

Projektowanie fryzur

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

- A.23 Projektowanie fryzur

UWAGA: TRWA NABÓR  NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY W ZAWODZIE

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

KWALIFIKACJA A.23 PROJEKTOWANIE FRYZUR

ZAPRASZAMY NA  ZAJĘCIA OD STYCZNIA 2014 r.

W NOWOCZESNEJ PRACOWNI FRYZJERSKIEJ

Nauka trwa I semestr

Informacje i zapisy w  sekretariacie: Warszawa ul.Księcia Janusza 45/47 

Kurs "Technik usług fryzjerskich" - kwalifikacja A.23 projektowanie fryzur kształci absolwenta, który wykonuje zabiegi na włosach klienta dobierając odpowiednie sposoby, metody, techniki i technologie a także projektuje fryzury na włosach uwzględniając cechy indywidualne klienta. Po ukończonym kursie każdy uczestnik z powodzeniem wykonuje projekty fryzur, stylizuje fryzury z wykorzystaniem technik wizualizacji oraz potrafi zarządzać zakładem fryzjerskim. Zajęcia prowadzą doświadczeni nauczyciele zawodu w nowoczesnej, profesjonalnej pracowni spełniającej wymogi ośrodka egzaminacyjnego. Nauka w trybie zaocznym trwa jeden semestr i obejmuje przedmioty przewidziane dla kwalifikacji A.23 w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich.

Uczestnikiem kursu może być każdy zainteresowany pracą w usługach fryzjerskich. Oczekiwane cechy kandydata to wrażliwość estetyczna, komunikatywność i kultura osobista niezbędna w pracy z ludźmi. Wymagane jest także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Wskazana jest umiejętność obsługi komputera. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji lub zmianą zawodu.

Po ukończeniu kursu absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy w zakładach fryzjerskich, charakteryzatorniach - w teatrze, telewizji lub na planie filmowym, jak również do prowadzenia własnego zakładu. Po zakończeniu kursu absolwent uzyskuje zaświadczenie. Kurs skutecznie przygotowuje do egzaminu zewnętrznego, po zdaniu którego absolwent otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po potwierdzeniu kwalifikacji A.19 i A.23 oraz wykazaniu posiadania wykształcenia średniego uzyskuje się tytułu technika usług fryzjerskich.

Forma: zaoczna, zjazdy piątek - niedziela.