bannn power

Poprawkowe egzaminy maturalne

Egzaminy maturalne poprawkowe

(zdający przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych, żaden egzamin nie został unieważniony, nie zdał wyłącznie jednego egzaminu)

odbędą się w dniu 22 .VIII. 2017r.

w siedzibie CKZiU nr 1 w Warszawie , ul Księcia Janusza 45/47

 

Egzaminy pisemne z matematyki,

języka polskiego i języka angielskiego

rozpoczynają się o godz. 9.00

Rejestracja 30 minut przed egzaminem.

 

     Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

       Przypominamy: zdający pisze długopisem z czarnym tuszem, na egzaminie z  matematyki może korzystać z kalkulatora prostego i przyrządów kreślarskich,        

       nie wnosi do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.