MEDAL DLA NAUCZYCIELKI HISTORII W CKZiU NR 1

678953 1     30 listopada 2017 r. nauczycielka historii i WOS w CKZiU nr 1, p. Anna Kardaszewicz, uhonorowana została dyplomem i medalem "ZA UPAMIĘTNIANIE WALK O WARSZAWĘ 1939 -1945". 

Medal przyznał Annie Kardaszewicz Zarząd Fundacji Wystawa "War­szawa Walczy 1939-1945" a wręczył Prezes Zarządu, p. Czesław Solnicki, w czasie uroczystej promocji kolejnej książki z serii Warszawskie Termopile wydanej przez Fundację: "Wojna powietrzna nad Warszawą", której autorem jest p. Piotr Rozwadowski. Promocja miała miejsce w sali Zamku Królewskiego w Warszawie w obecności licznej grupy zaproszonych osób, w tym również młodzieży. Goście honorowi otrzymali też promowaną pu­blikację.

     W uzasadnieniu przyznania nagrody naszej nauczycielce znalazły się sło­wa: "W dowód szczególnego uznania za wybitny wkład w popularyzację historii walk o Warszawę w II wojnie światowej".

     Anna Kardaszewicz pracuje w szkolnictwie od blisko pięćdziesięciu lat i podejmuje liczne inicjatywy zawiązane tematycznie z Warszawą. Już w roku szkolnym 1970/71 brała udział ze swoimi uczniami w usuwaniu gru­zu na terenie Zamku Królewskiego przed jego odbudową. Potem przyszły apele rocznicowe, prelekcje, organizowanie licznych spotkań ze Świadkami Historii (m.in.z uczestnikami walk w Warszawę), konkursy, odwiedzanie warszawskich miejsc pamięci a w ostatnich latach także koordynowanie projek­tów CKZiU nr 1: "Tobie, Warszawo!" oraz "Nasz cel - Niepodległość." realizowanych wspólnie przez cały Zespół Historyczny naszej placówki.

                                                                        Gratulujemy wyróżnienia!