bannn power

Uczniowie 1 KT na warsztatach na UKSW

02256332 1BFA 4AF1 9A48 E5B46C869C46W dniu 15.03.2018  uczniowie klasy I KT uczestniczyli w zajęciach pt Niewidzialny świat gleby  prowadzonych w Laboratorium  Ekologii  Gleby na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w Warszawie, na kierunku ochrony środowiska.
Uczniowie dowiedzieli się  jak ważne usługi ekosystemowe świadczy ekosystem glebowy,ile jest życia pod naszą stopą,poznali wycenę świadczeń ekosystemowych bioróżnorodności.
Przykładowo, tworzenie gleby stanowi rodzaj usług ekosystemowych o wartości aż 17,1 tryliona dolarów amerykańskich !
Podczas zajęć laboratoryjnych prowadzonych przez panią dr K. Ilieva-Makulec i pana mgr    K. Karabana uczniowie pod mikroskopami obserwowali organizmy żywe obecne w glebie. Wykonali też własne preparaty i zdjęcia roztoczy, nicieni, owadów obecnych i żyjących w glebie.
Według uczniów warsztaty były ciekawe i przydatne w nauce dla przyszłych architektów 
krajobrazu. Uczniom towarzyszyła nauczycielka przedmiotów zawodowych Urszula Poniatowska.