SUKCES MŁODZIEŻY Z CKZiU NR1

DSC09035  4 października 2018 roku w sali konferencyjnej Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 2  w Warszawie odbyła się gala podsumowująca „Wolskie Podchody Niepodległościowe”.

  Zwieńczeniem projektu była gra miejska, w której brali udział uczniowie 

  Technikum Budowlanego nr 5 i słuchacze CXXVIII Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Obie drużyny znalazły się na podium i otrzymały pamiątkowe puchary oraz nagrody rzeczowe. Trwające od marca 2018 roku prelekcje, warsztaty i wycieczki zaowocowały pogłębieniem wiedzy historycznej, rozbudzeniem postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej. Zacieśniły się także więzi koleżeńskie i rozwinęła komunikacja społeczna oraz znajomość środowiska lokalnego.

  Młodzież z CKZiU zdeklarowała również, iż będzie opiekować się pomnikiem Matki w Parku Powstańców Warszawy.

  Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy organizatorom za zaproszenie do udziału w tak ważnym projekcie.