SPACER PAMIĘCI SŁUCHACZE CKZiU nr 1 na CMENTARZU POWSTAŃCÓW WARSZAWY

976519 1      16 marca 2019 r. jedenastoosobowa grupa słuchaczy CXXVIII LO i SP nr 390 dla Dorosłych wzięła udział w wycieczce na Cmentarz Powstańców Warszawy przy ul. Wolskiej. Młodzieży towarzyszyła  nauczycielka historii w CKZiU nr 1, p. Anna Kardaszewicz, przedsta wiając obecnym trudną historię Cmentarza, tłumacząc znaczenie jego nazwy i ukazując najważniejsze miejsca, gdzie słuchacze zapalali białe i czerwone znicze. 

      Grupa zatrzymała się dłużej przy kurhanie kryjacym prochy tysięcy mieszkańców Warszawy, na którym usytuowany jest znany pomnik  POLEGLI NIEPOKONANI autorstwa Gustawa Zemły. Tu także postawiono światła.

      Ostatnim punktem spaceru było odwiedzenie Pomnika Matki, który CKZiU nr 1 objęło opieką od 2018 r.  Obecnym została wyjaśniona  idea pomnika a u jego stóp stanęły dwa duże, białe znicze.       

   Po opuszczeniu Cmentarza Powstańców Warszawy część uczestni ków spaceru zadeklarowała jeszcze chęć przejścia wzłuż ul. Wolskiej i miała okazję zobaczyć m.in. miejsce strącenia samolotu HALIFAX wiozącego zaopatrzenie dla walczącej w 1944 r.Warszawy,  Redutę 56, w obronie której zginął we wrześniu 1831 r. gen. Józef Sowiński, grób komisarycznego prezydenta Warszawy, Sokratesa Starynkiewicza, na cmentarzu prawosławnym oraz pomnik  gen. Sowińskiego w parku jego imienia.

        Po zakończeniu wycieczki padły pytania, czy i kiedy podobne lek je historii będą miały miejsce. Odpowiedź może być tylko twierdząca.